Skip to content

Podielový fond IAD Realitný fond s 0% vstupným poplatkom do 31.3.2016

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 14 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Do Prvého realitného fondu IAD Investments viete vstúpiť s nulovým poplatkom do 31.3.2016.

V predajnom prospekte Prvého realitného fondu sa bez akéhokoľvek avíza alebo propagácie na webstránke IAD objavila veta, ktorá poteší nejedného investora.

„V období od 1.1.2016 do 31.3.2016 je sadzba Vstupného poplatku 0% v prípade, ak investor uviedol pri investícii svoje rodné číslo ako variabilný symbol a číslo 3333 ako špecifický symbol, čím prejavil záujem investovať finančné prostriedky“

Danú informáciu nájdete v prvom odseku na tretej strane predajného prospektu.

Pokiaľ už patríte medzi spokojných klientov Prvého realitného fondu IAD, myslím, že viete, čo treba urobiť.

 • Číslo účtu: 255061913/7500
 • VS: vaše rodné číslo (bez lomítka)
 • ŠS: 3333

 

Pokiaľ počujete o tomto fonde prvýkrát, nasledujúci odsek je učený práve vám.

 

Kto je IAD Investments a čo je Prvý realitný fond?

IAD Investments

 • najstaršia správcovská spoločnosť na Slovensku (od 1991), ktorá má v správe vyše 750 mil. €
 • depozitárom IAD je banka ČSOB, čo znamená že vaše peniaze sú oddelené od peňazí IAD, čo práve kontroluje ČSOB. IAD „len“ dáva pokyny ČSOB, čo má za peniaze investorov nakúpiť

Prvý realitný fond š.p.f.

 • špeciálny podielový fond, ktorý  vznikol v roku 2006. „Špeciálny“ znamená, že fond nenakupuje akcie ale reálne nehnuteľnosti
 • princíp fondu spočíva v tom, že za peniaze investorov sa kúpia nehnuteľnosti, ktoré sa dávajú do dlhodobých nájmov. Zisk fondu vzniká predovšetkým z nájomného + zo samotnej hodnoty nehnuteľnosti
 • aktuálne je vo fonde vyše 100 mil. €
 • všetky nehnuteľnosti sú na území Slovenska a Česka (ich zoznam nájdete na druhej strane reportu )
 • priemerný ročný výnos sa hýbe v posledných piatich rokoch okolo 3,7%, pričom sa pripisuje mesačne (0,2-0,3% p.m.)
 • k účtu je prehľadný online prehľad
 • peniaze si viete kedykoľvek preposlať späť na bežný účet (v prípade katastrofických scenárov a to napr., že by chceli všetci investori naraz vybrať peniaze si vyhradzuje IAD poslať peniaze do jedného roka, keďže musí nehnuteľnosti vo fonde predať)
 • skvelý produkt ako náhrada za termínované vklady alebo na tvorbu strednodobej rezevry

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 4

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.