Privátne bankovníctvo

Privátne bankovníctvo a jeho účel

Účelom privátnej správy aktív je udržanie a postupné zvyšovanie hodnoty vybudovaného kapitálu. Význam má pre tých, ktorí nadobudli kapitál celoživotným sporením ako aj podnikaním.

Hlavné výhody:

  • cenné papiere sa nakupujú priamo na vaše meno
  • možnosť zhodnotiť prostriedky aj počas stagnácie alebo recesie kapitálových trhov
  • vstupný poplatok cca 0,5-2% z objemu investovaných prostriedkov
  • poplatok obchodníka zo zisku zaručuje, že obchodník má motiváciu investovať Vaše prostriedky efektívne a dosiahnuť zisk
  • online prístup k účtu
  • investičné stratégie sa navrhujú na obdobie 2-3 rokov
  • minimálna investícia od 20 000 €
  • investičná stratégia šitá na mieru podľa požiadaviek

Tip:

Aktuálne informácie o výnosoch a investičných stratégiách nájdete tu.