Skip to content

Dotazník – Rizikové životné poistenie

OSOBNÉ ÚDAJE

Údaje prosím vypĺňajte s diakritikou nakoľko budú použité priamo do zmluvy.
Vyplňte meno a priezvisko tak, ako ho máte uvedené v občianskom preukaze.
Zadajte rodné číslo bez lomítka.
Zadajte koniec platnosti občianskeho preukazu
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Nahrajte sken vášho OP z oboch strán v jednom alebo dvoch súboroch. Povolený formát .png, .gif, .jpg, .doc, .pdf
Vyplňte miesto narodenia, ktoré máte uvedené v občianskom preukaze.
Zadajte IBAN vášho účtu - 24 znakov
Vyberte zdroj vášho príjmu.
Zadajte telefónne číslo vo formáte 09XX XXX XXX alebo vo formáte +421 XXX XXX XXX
Zadajte váš aktuálny email

OPRÁVNENÉ OSOBY

Vyberte celkový počet oprávnených osôb, ktorým má byť vyplatená poistná suma v prípade smrti.
Vyplňte meno a priezvisko oprávnenej osoby, ktorej by bolo vyplatené poistné plnenie v prípade vašej smrti.
Vyplňte podiel plnenia, ktorý chcete nastaviť 1. oprávnenej osobe.

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA ZDRAVOTNÉHO STAVU

PROSÍM O VYPLNENIE ÚDAJOV S DIAKRITIKOU, NAKOĽKO VYPLNENÉ ÚDAJE BUDÚ POUŽITÉ PRIAMO V ZMLUVE
Vypíšte športy, ktoré vykonávate pravidelne a úroveň, na ktorej šport vykonávate.
Zadajte meno vášho všeobecného lekára
Zadajte telefónne číslo vo formáte 09XX XXX XXX alebo vo formáte +421 XXX XXX XXX
Odpovedzte či fajčíte. Za fajčenie sa považuje aj IQOS, žuvací tabak či elektornické cigarety.
Odpovedzte či ste pravák alebo ľavák. U malých detí nechajte predvolenú odpoveď "pravák".
Vypíšte všetky čisla otázok zdravotného dotazníka poisťovne, na ktoré ste odpovedali "ÁNO". Ku každej z týchto otáazok vypíšte aj konkrétnu diagnózu, rok diagnostikovania. Taktiež uveďte, či je daná choroba/úraz vyliečená prípadne názov lieku, ktorý pravidelne s touto diagnózou užívate.