Skip to content

Úverový dotazník – 1 žiadateľ

1Osobné údaje
2Príjmy
3Ostatné príjmy
4Výdavky
5Poznámky

ŽIADATEĽ O HYPOTÉKU - OSOBNÉ ÚDAJE

PROSÍM O VYPLNENIE ÚDAJOV S DIAKRITIKOU, NAKOĽKO VYPLNENÉ ÚDAJE BUDÚ POUŽITÉ PRIAMO V ZMLUVE
Vyplňte meno a priezvisko tak, ako ho máte uvedené v občianskom preukaze.
Vyplňte váš titul. Titul uveďte, aj keď ho nemáte zapísaný v OP.
Vyplňte miesto narodenia, ktoré máte uvedené v občianskom preukaze.
Zadajte rodné číslo bez lomítka.
Zadajte koniec platnosti občianskeho preukazu
Vyberte váš rodinný stav.
Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
Vyplňte počet osôb, s ktorými žijete v jednej domácnosti. Za osobu v domácnosti sa považuje manžel/manželka, druh/družka a nezaopatrené deti. Rodičia, súrodenci alebo spolubývajúci sa za osobu v domácnosti nepovažuje.
Zadajte počet vašich nezaopatrených detí.
Zadajte preferovaný deň v mesiaci, kedy by vám mala banka strhávať splátku hypotéky. Odporúčam niekoľko dní po výplate.
Zadajte IBAN vášho účtu - 24 znakov
Rok začiatku bývania na súčasnej adrese. Jedná sa o informatívny údaj pre banku, takže to nemusí byť presné.
Zadajte telefónne číslo vo formáte 09XX XXX XXX alebo vo formáte +421 XXX XXX XXX
Zadajte váš aktuálny email