Skip to content

Úverový dotazník – 2 žiadatelia

1Osobné údaje 1. žiadateľa
2Osobné údaje 2. žiadateľa
3Príjmy 1. žiadateľa
4Príjmy 2. žiadateľa
5Ostatné príjmy 1. žiadateľa
6Ostatné príjmy 2. žiadateľa
7Výdavky 1. žiadateľa
8Výdavky 2. žiadateľa
9Poznámky

ŽIADATELIA O HYPOTÉKU - OSOBNÉ ÚDAJE

1. ŽIADATEĽ - OSOBNÉ ÚDAJE

PROSÍM O VYPLNENIE ÚDAJOV S DIAKRITIKOU, NAKOĽKO VYPLNENÉ ÚDAJE BUDÚ POUŽITÉ PRIAMO V ZMLUVE
Vyplňte meno a priezvisko tak, ako ho máte uvedené v občianskom preukaze.
Vyplňte váš titul. Titul uveďte, aj keď ho nemáte zapísaný v OP.
Vyplňte miesto narodenia, ktoré máte uvedené v občianskom preukaze.
Zadajte rodné číslo bez lomítka.
Zadajte koniec platnosti občianskeho preukazu
Vyberte váš rodinný stav.
Zadajte vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie.
Vyplňte počet osôb, s ktorými žijete v jednej domácnosti. Za osobu v domácnosti sa považuje manžel/manželka, druh/družka a nezaopatrené deti. Rodičia, súrodenci alebo spolubývajúci sa osobu v domácnosti nepovažuje.
Zadajte počet vašich nezaopatrených detí.
Zadajte preferovaný deň v mesiaci, kedy by vám mala banka strhávať splátku hypotéky. Odporúčam niekoľko dní po výplate.
Zadajte IBAN vášho účtu - 24 znakov
Rok začiatku bývania na súčasnej adrese. Jedná sa o informatívny údaj pre banku, takže to nemusí byť presné.
Zadajte telefónne číslo vo formáte 09XX XXX XXX alebo vo formáte +421 XXX XXX XXX
Zadajte váš aktuálny email