Úverový dotazník – 1 žiadateľ o hypotéku

1Osobné údaje
2Príjmy
3Ostatné príjmy
4Výdavky
5Poznámky

ŽIADATEĽ O HYPOTÉKU - OSOBNÉ ÚDAJE

PROSÍM O VYPLNENIE ÚDAJOV S DIAKRITIKOU, NAKOĽKO VYPLNENÉ ÚDAJE BUDÚ POUŽITÉ PRIAMO V ZMLUVE
Vyplňte meno a priezvisko tak, ako ho máte uvedené v občianskom preukaze.
Vyplňte váš titul. Titul uveďte, aj keď ho nemáte zapísaný v OP.
Vyplňte miesto narodenia, ktoré máte uvedené v občianskom preukaze.
Zadajte rodné číslo bez lomítka.
Zadajte koniec platnosti občianskeho preukazu
Vyberte váš rodinný stav.
Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
Vyplňte celkový počet osôb, ktoré žijú vo vašej domácnosti. Za osobu v domácnosti sa považuje manžel/manželka, druh/družka a nezaopatrené deti. Napr. ak ste ženatý/vydatá a máte 2 deti, váš počet osôb v domácnosti sú 4 osoby. Rodičia, súrodenci alebo spolubývajúci sa osobu v domácnosti nepovažuje.
Zadajte počet vašich nezaopatrených detí.
Zadajte preferovaný deň v mesiaci, kedy by vám mala banka strhávať splátku hypotéky. Odporúčam niekoľko dní po výplate.
Zadajte IBAN vášho účtu - 24 znakov
Rok začiatku bývania na súčasnej adrese. Jedná sa o informatívny údaj pre banku, takže to nemusí byť presné.
Zadajte telefónne číslo vo formáte 09XX XXX XXX alebo vo formáte +421 XXX XXX XXX
Zadajte váš aktuálny email