Skip to content

Treba akceptačný list na zmenu DSS? Od 2023 už nie!

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Na prestup medzi DSS resp. zmena DSS už nie je potrebný akceptačný list.

Od 1.1.2023 už nie je nutné dokladať k prestupovej zmluve 2. piliera aj akceptačný list, takže jeho existencia stratila akýkoľvek význam.

Akceptačný list bol povinnou prílohou k zmene DSS do konca roka 2022

Aj keď vaše peniaze v 2. pilieri spravujú súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), samotné odvody z vašich výplat posiela do vami vybraných fondov DSSiek práve Sociálna poisťovňa. Tá preto logicky vedie register všetkých zmlúv 2. piliera a každý prestup medzi DSS musí byť hlásený práve jej.

Pokiaľ ste rozhodli zmeniť DSS, je nevyhnutné k zmluve s novou DSS (tzv. prestupová zmluva) posielať aj akceptačný list. Na základe neho Sociálna poisťovňa presunie peniaze z pôvodnej DSSky do novej a začne posielať budúce odvody už do zvoleného fondu v novej DSSke. Pôvodnej DSS nie je nutné nič hlásiť či oznamovať.

Akceptačný list vydávala Sociálna poisťovňa štandardne zdarma. Za poplatok 16 € bol len v jednom prípade:

  • ak ku dňu vydania akceptačného listu uplynuli viac ako dva roky odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia a súčasne ak odo dňa posledného prestupu do DSS, z ktorej sporiteľ prestupuje, neuplynul najmenej jeden rok

Platnosť akceptačného listu bola 1 rok od vydania, pričom o neho môžete požiadať dvojakým spôsobom.

Najčastejšie otázky týkajúce sa akceptačného listu

Je možné meniť DSS (2. pilier) len s akceptačným listom?

Nie, od 1.1.2023 to nie je povinné.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 4.9 / 5. Počet hodnotení: 44

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.