Skip to content

Ako získať hypotéku? Hypotéka a jej proces v 7 krokoch

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Hypotéka je pre väčšinu bežných ľudí „španielskou dedinou“. Ak plánujete kupovať nehnuteľnosť a chcete vedieť čo vás čaká, spracoval som pre vás celý proces vybavovania v jednoduchých krokoch.

1. Skákať do výšky svojho príjmu a zvoliť spôsob financovania

Ak ste sa rozhodli pre kúpu nehnuteľnosti, predtým než sa pustíte do jej samotného hľadania, odporúčam úvodnú konzultáciu so svojim sprostredkovateľom, s ktorým si môžete prepočítať na akú výšku úveru máte nárok pri svojom príjme, zvoliť optimálny spôsob financovania a vybrať banky, ktoré sa pre daný model najviac hodia (rozhoduje celková preplatenosť úveru so všetkými poplatkami).

2. Výber nehnuteľnosti a podanie žiadosti o úver

V prípade, že si nájdete svoje vysnívané bývaníčko, podpíšete s realitkou rezervačnú zmluvu (štandardne sa skladá záloha 1000-1500 €, ktorá sa potom odráta z kúpnej ceny), v ktorej odporúčam mať určenú dostatočne dlhú dobu na realizáciu kúpy (aspoň 30 dní) a klauzulu podľa ktorej vám v prípade neschválenia hypotéky vrátia zálohu.

3. Žiadosť o úver

Na skompletizovanie žiadosti o úver vo vybranej banke budeme potrebovať:

 1. znalecký posudok* (dodáva znalec, štandardné ceny znaleckých posudkov na Slovensku sa pohybujú u domov: 150-200 €, bytov: 100-150 €)
 2. návrh kúpnej zmluvy (zmluvu pripravuje realitka na svoje náklady)
 3. žiadosť o úver (tento dokument pripravuje sprostredkovateľ)
 4. 2 doklady totožnosti (dodáte kópie dokladov totožnosti)
 5. potvrdenie o príjme (tlačivo dodá sprostredkovateľ, vy ho len necháte potvrdiť u zamestnávateľa)
 6. kópia OP predávajúceho (dodáva realitka alebo predávajúci)
 7. list vlastníctva nadobúdanej nehnuteľnosti (dodáva realitka)
 8. ročné zúčtovanie dane (dodáte vy v prípade žiadosti o úver so štátnym príspevkom)
 9. výpis z účtu za posledný mesiac (dodáte vy, nevyžaduje sa však v každej banke)

Takto skompletizovanú žiadosť odnesie sprostredkovateľ do banky na schvaľovanie. Štandardne do 2-3 pracovných dní máte výsledok schvaľovania a pokiaľ bol spravený kvalitne bod 1., výsledok je samozrejme pozitívny.

4. Čáry-Máry

V tomto bode sa naplno ukážu vzťahy sprostredkovateľa s riaditeľmi pobočiek bánk. Na rad totiž prichádza vybavovanie výnimiek – znižovanie úrokovej sadzby a odpustenie poplatku za spracovanie. Po schválení výnimiek je všetko pripravené na podpis.

5. Podpisovanie zmlúv

V deň D sa na pobočke banky všetci zúčastnení (vy, predávajúci, zástupca realitky, pracovník banky a sprostredkovateľ) stretnete a postupne bude nasledovať:

 • podpis úverových zmlúv (zmluva medzi vami a bankou o tom, že si od nej beriete úver)
 • podpis záložných zmlúv* (zmluva medzi vami, predávajúcim a bankou o tom, že zakladáte kupovanú nehnutelnosť v prospech banky)
 • podpis kúpnych zmlúv (zmluva medzi vami a predávajúcim o tom, že od neho kupujete predmetnú nehnuteľnosť, podpis predávajúceho sa overuje)

6. Splnenie podmienok na čerpanie úveru

Na čerpanie (uvoľnenie) peňazí potrebuje banka nasledovné potvrdenia:

 • návrh na vklad záložných zmlúv potvrdený (pečiatka, dátumovník, podpis) katastrom, že dané zmluvy boli zavkladované* (kolky v hodnote 66 € hradíte vy)
 • návrh na vklad kúpnej zmluvy potvrdený (pečiatka, dátumovník, podpis) katastrom, že daná zmluva bola zavkladovaná (kolky v hodnote 66 € prepláca realitka alebo vy)
 • doklad o o zaplatení uzatvoreného poistenia nehnuteľnosti, ktoré musí byť vinkulované v prospech banky (banka má prednostné právo na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti)

7. Bývate a splácate

🙂

* niektoré banky dané úkony preplácajú

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 7

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.