Finančné služby

Komplexné poradenstvo

Komplexné nastavenie a kontrola všetkých finančných produktov.

Životné poistenie

Rizikové životné poistenie s optimálnym nastavením rozsahu a výšky krytia, ktoré vás ochráni pred fatálnymi udalosťami.

Dôchodkové piliere

Optimálne nastavenie 2. a 3. dôchodkového piliera.

Podielové a ETF fondy

Pravidelné investovanie menších finančných vkladov, ktoré dokážete vďaka dlhodobosti efektívne zhodnotiť.

Hypotéka

Výber optimálneho riešenia na mieru pri financovaní vášho bývania.

Privátne bankovníctvo

Individuálna správa majetku od objemu 30 000 € v spolupráci IAD Investments a.s.