Komplexné poradenstvo

Prečo využívať komplexné portfólio produktov

Komplexné poradenstvo spočíva v niekoľkých konzultáciách, počas ktorých si postupne prejdeme všetky produkty finančného trhu. Vaše existujúce produkty, ak nejaké máte, skontrolujeme, v prípade potreby upravíme a tie, ktoré nevyužívate, doplníme. 

Na konzultáciách si prejdeme tieto produkty:

  • dôchodkové piliere
  • životné poistenie
  • investície (krátkodobé, strednodobé aj dlhodobé)
  • hypotéky
  • neživotné poistenie

 

Napíšte nám správu