Skip to content

Prvé zamestnanie: Ktoré finančné produkty si otvoriť?

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Prvé zamestnanie po skončení školy so sebou prináša aj prvú mzdu, z nej hradené odvody či príspevky zamestnávateľa do 3. piliera. Ktoré produkty sa oplatí otvoriť „prvozamestnancovi“?

Mnoho absolventov školy po prijatia do prvého zamestnania ani len netuší, že by bolo vhodné otvoriť si niektoré finančné produkty. Prinášam jednoduchý návod pre prvozamestnancov, aby optimálne využili všetky finančné produkty. Zároveň sa budem snažiť netvoriť scifi predstavu o ideálnom svete, v ktorom majú všetci hneď dostatok peňazí na platenie všetkých produktov. Preto rozdelím produkty do troch katégorií.

  1. MUST – produkty, ktoré musí mať každý bez ohľadu na výšku príjmu
  2. OPTIMAL – produkty, ktoré sú veľmi žiadané (priam až nevyhnutné), avšak nie každý si ich môže dovoliť v jeho životnej situácii
  3. NOT YET – produkty, ktoré si klient môže otvoriť aj o pár rokov neskôr

 

Prvé zamestnanie: „MUST Produkty“

Bežný účet

Bežný účet v banke má väčšina ľudí už počas štúdia, kedy ho banky vedú štandardne ešte zadarmo. Pokiaľ nemáte bežný účet vedený zdarma, prvé zamestnanie je vhodná príležitosť prehodnotiť prehodenie bežného účtu do inej banky. Z môjho pohľadu má najlepší bežný účet pre nenáročného klienta Unicredit v podobe U-Konta.

 

2. pilier

Alfou a omegou tejto kategórie je otvorenie 2. piliera. Ide o vlastný dôchodkový účet na ktorý sa odkladajú odvody vo výške 4,5% z vašej hrubej mzdy t.j. nič vás to nestojí. Za tieto peniaze nakupuje správcovská spoločnosť na váš účet podielové jednotky podľa toho, aký fond si vyberiete. Indexové fondy z dlhodobého hľadiska kopírujú ekonomický vývoj, preto by malo byť doslova „povinné“ voliť si práve tento fond.

Peniaze sú vo fáze sporenia dedičné a pokiaľ by sa aj 2. pilier niekedy znárodnil (argument pesimistov), berie sa sa to tak, ako keby tam sporiteľ nikdy nebol prihlásený. Dokonca od 52. roku života sporiteľa sa automaticky spustí realokácia t.j. postupný presun úspor sporiteľa z indexového fondu do garantovaného.

Pozor! Na vstup do 2. piliera je potrebné podpísať zmluvu o starobnom dôchodkom sporení. Žiadny zamestnávateľ vás do 2. piliera neprihlási.

Pokiaľ bude mať klient efektívne nastavený druhý pilier, je veľká pravdepodobnosť, že renta z týchto úspor mu pokryje väčšinu jeho súčasnej mzdy. Na informatívny výpočet dôchodkovej renty z 2. piliera, ktorý zohľadňuje aj výnosy jednotlivých fondov dôchodkových správcovských spoločností použite moju kalkulačku.

 

3. pilier

Po nástupe do práce by mala by úloha zamestnanca ísť sa informovať na mzdové oddelenie s otázkou, či mu prispieva zamestnávateľ do 3. piliera. Pokiaľ je odpoveď „áno“, je nutné zistiť aj podmienky prispievania. Doslova moja otázka by mala znieť: „Koľko si musím mesačne prispievať ja z vlastnej čistej mzdy, aby som získal maximálny príspevok zamestnávateľa„?

Podľa týchto podmienok potom treba spísať zmluvu. Aj keď bude podmienka zamestnávateľa prispievať si vlastnými vkladmi vo výške napr. 5 €, za zváženie ešte stojí nastaviť vlastný príspevok mesačne na 15 €. Práve o sumu 180 € ročne si vie každý zamestnanec znížiť daňový základ, čo je 34,2 €, ktoré mu štát vráti po podaní daňového priznania.

Podobne ako pri 2. pilieri, aj za tieto peniaze nakupuje správcovská spoločnosť podielové jednotky podľa vami zvoleného fondu a v dôchodkovom veku si viete nechať vyplácať rentu z týchto nakumulovaných peňazí.

Pokiaľ vám zamestnávateľ do 3. piliera neprispieva, nepovažujem za efektívne sporiť si v ňom. Dôvodom je relatívne nízka dlhodobá výkonnosť fondov v porovnaní s fondmi komerčných správcovských spoločností.

Na informatívny výpočet dôchodkovej renty z 3. piliera, ktorý zohľadňuje aj výnosy jednotlivých fondov doplnkových dôchodkových správcovských spoločností použite moju kalkulačku.

 

Prvé zamestnanie: „OPTIMAL Produkty“

Životné poistenie

Pokiaľ to príjem len trochu umožňuje, jednoznačne odporúčam uzatvoriť si rizikové životné poistenie (bez sporiacej zložky). Schopnosť generovať príjem je najväčšie ekonomické aktívum, ktoré mladý pracujúci človek má. A preto by si ho mal chrániť. Pozor, nehovorím o poistení „prkotín“ typu zlomená ruka, pár dní v nemocnici či menšie operácie. Hovorím o momentoch, ktoré obracajú život úplne na ruby. Diagnostikovanie civilizačnej choroby, invalidita či vážne následky úrazov, ktoré by mohli spôsobiť, že prácu už nikdy nebudete môcť vykonávať.

Už základné poistenie týchto troch rizík dokáže byť za veľmi prijateľnú mesačnú sumu, ktorá sa hýbe vo výške cca 3% čistej mzdy. Pre jednoduchý návrh a porovnanie rizikového životného poistenia môžete použiť môjho sprievodcu životným poistením. Viac o životnom poistení som písal v týchto článkoch o štatistikách či invalidite.

 

Sporiaci účet

Tvorba rezervy či príprava na hypotéku (10% vlastných zdrojov) by mal byť jeden zo základných účelov, pre ktoré by si mal mladý človek zriadiť sporiaci účet. Na úvod pokojne postačí sporiaci účet, ktorý umožňuje banka vytvoriť si pod bežným účtom.

 

Prvé zamestnanie: „NOT YET Produkty“

Podielové fondy

Vďaka dobre nastavenému 2. pilieru, vieme začiatok investovania odložiť na dobu, keď sa náš cashflow zlepší. Je pravdou, že najväčšia sila investovania je práve v čase, avšak dôležitosť uzatvorenia tohoto produktu čo najskôr znižuje práve fakt, že z druhého piliera a od štátu dôchodok mať budeme. Samostatné podielové fondy preto vieme otvoriť neskôr.

Naopak, pokiaľ vám vaša finančná situácia investovanie do podielových fondov umožňuje hneď, využite túto možnosť. Vďaka tomu vám z dlhodobého hľadiska bude treba mesačne odkladať nižšiu sumu, aby ste dosiahli rovnakú nasporenú hodnotu ako sporiteľ, ktorý začne s investovaním neskôr.

 

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 6

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.