Štatistiky, po ktorých sa budete na životné poistenie pozerať inak

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 14 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

  Životné poistenie má slúžiť na krytie situácií, ktoré vás môžu naozaj ekonomicky ochromiť. Nakoľko verím, že z čísel sa dá veľa vyčítať, pozrel som sa detailnejšie na štatistiky komerčných poisťovní, Sociálnej poisťovne, Štatistického úradu a Centra zdravotníckych informácií. 

  Dané informácie vám môžu pomôcť pri nastavovaní vášho poistenia, či lepšie pochopiť riziko, ktoré na nás číha. Dané čísla som sa snažil rovno porovnávať s praxou v poistných zmluvách.

  Životné poistenie a štatistiky

  Smrť a invalidita

  • do 35. roku života je väčšia pravdepodobnosť, že zomriete na úraz ako na chorobu
  • odhadované náklady na výchovu jedného dieťaťa od narodenia až po vysokú školu sa pohybujú od 50 000 € do 60 000 €
  • 62% úmrtí ľudí v produktívnom veku majú na svedomí nádorové ochorenia a choroby obehovej sústavy
  • medzi 44. a 54. rokom života sa zvýši pravdepodobnosť úmrtia až 4násobne pri týchto najčastejších diagnózach obehovej sústavy: infarkt myokardu, ischemická choroba srdca, mozgový infarkt, zlyhanie srdca a krvácanie do mozgu
  • podľa štatistík psychológov si ovdovelý partner nájde nového partnera do 3-5 rokov od smrti manžela/manželky
  • v roku 2017 bolo novouznaných invalidov 21 005, z toho 5379 plných (25,6%) a 15 626 čiastočných (74,4%)
  • priemerná výška invalidnej renty pri plnej invalidite je 367 € a pri čiastočnej 204 €
  • tri najčastejšie príčiny čiastočnej invalidity sú: choroby pohybového aparátu (33%), duševné choroby (16%) a choroby obehovej sústavy (9%)
  • tri najčastejšie príčiny plnej invalidity sú: rakovina (50%), choroby obehovej sústavy (11%), duševné choroby (10%)
  • aj napriek tomu, že duševné choroby sú druhou najčastejšou príčinou invalidity, niektoré produkty životného poistenia ich majú vo výlukách na poistné plnenie
  • iba 3% invalidít (čiastočných aj plných spolu) vniklo následkom úrazu

  Závažné ochorenia a práceneschopnosť

  • tri diagnózy tvoria cca 83% poistného plnenia v tomto poistení: rakovina (60%), mozgová príhoda a srdcový infarkt (spolu vyše 22%)
  • keďže vieme, že 4 z 5 poistných plnení majú na svedomí spomínané tri diagnózy, ktoré pokrývajú všetky poisťovne, je skôr otázkou marketingu, keď sa poisťovne pýšia obrovským zoznamom diagnóz
  • priemerné náklady na liečbu rakoviny mimo nákladov, ktoré prepláca zdravotná poisťovňa sa hýbu na úrovni 10 000 – 12 000 €
  • priemerná dojednaná poistná suma na tomto pripoistení sa pohybuje na existujúcich zmluvách v rozmedzí 5000 – 7000 €
  • nemocenská dávka v prípade PNky je vo výške 55% z hrubej mzdy, maximálne však 990 € (pri 30 dňovom mesiaci)
  • priemerná dĺžka práceneschopnosti bola v roku 2017 na Slovensku 43 dní
  • pri liečbe rakoviny a mozgovej príhody je priemerná dĺžka peénky cca 160 dní
  • poistenie práceneschopnosti patrí k najškodovejším a zároveň sa v ňom vyskytuje najviac poistných podvodov (niektoré diagnózy sa proste nedajú dokázať a sú len o tvrdení pacienta a doktora)

  Využite online sprievodcu na porovnanie a návrh životného poistenia

  Úrazy a trvalé následky úrazu

  • 85% zmlúv životného poistenia obsahuje poistenie trvalých následkov úrazu, ale len 14% všeobecnej invalidity
  • približne 80% poistných udalostí z trvalých následkov úrazu sú s poškodením do 20%
  • poistenie denného odškodného za liečbu úrazu patrí k najškodovejším poistením v poisťovniach a zároveň sa tu vyskytuje aj veľké množstvo poistných podvodov (tzv. mäkké diagnózy – vyvrtnutie, natiahnutie a pod. nie je možné dokázať poisťovni žiadnymi lekárskymi nálezmi)
  • percento poškodenia trvalých následkov úrazu si mnoho ľudí mylne zamieňa s percentom invalidity (zníženia pracovnej schopnosti voči zdravému človeku)

  Záver: Ak sa chystáte si uzatvoriť životné poistenie, raďte s odborníkom, ktorý má danú problematiku naštudovanú. Predať zmluvu vám dokáže každý 🙂

  Zaujímavé dáta sa dajú vyčítať aj z grafov nižšie.

  priciny_smrti_2017 peenka_2017

  zdroj: Sociálna poisťovňa, štatistiky nemenovaných komerčných poisťovní, infostat, vlastné zdroje

  Komentáre

  Ohodnoťte tento článok

  Priemerné hodnotenie: 4.8 / 5. Počet hodnotení: 19

  Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

  Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

  Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

  O autorovi

  Slavomír Molnár

  Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 14 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.