Skip to content

Cena životného poistenia: Čo všetko ju ovplyvňuje?

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Relatívne často počúvam od klientov, že si v rámci diskusie s kamarátmi a známymi porovnávali kto koľko platí za životné poistenie. Víťazom týchto diskusií je zväčša ten, kto ohlási, že za životné poistenie platí najmenej. Nie, ten kto platí menej, neznamená, že má lepší produkt alebo má lepšieho poradcu, ktorý mu dal vyššie zľavy. Neštandardne nízka cena životného poistenia znamená s najväčšou pravdepodobnosťou nesprávne zvolené pripoistenia či výšku poistných súm. Zoznam všetkých parametrov, ktoré ovplyvňujú cenu spisujem aj s komentárom nižšie.


Faktory, ktoré ovplyvňujú cenu životného poistenia

Zvolené pripoistenia

Zvolené pripoistenia na zmluve sú jedným z najvýraznejších faktorov ovplyvňujúcich cenu poistenia. Mnoho klientov má na zmluve zvolené pripoistenia spojené len s úrazmi, čo je dôvodom, prečo je celková cena za životné poistenie nízka. Ako príklad uvádzam, že mnoho ľudí má poistenú smrť či invaliditu len následkom úrazu, ktoré sú niekoľkonásobne lacnejšie ako poistenie akejkoľvek smrti či všeobecnej invalidity. Len pripomeniem, že úrazy tvoria len cca 3% príčin všetkých invalidov. A taktiež doplním, že väčšina ľudí poistenie invalidity nemá zvolené vôbec. Vždy sledujte názvy pripoistení, či sa viažu len na úrazovú príčinu alebo akúkoľvek. Pripoistenia viazané len na úrazy sú najlacnejšie. Cena poistenia sa odvíja najmä od jeho nastavenia.


Výška poistných súm

Výška poistných súm má rozhodujúci vplyv na cenu poistenia. Je úplne logické, že pokiaľ vás poisťovňa kryje na 100 000 €, bude cena vyššia ako keď si zvolíte poistnú sumu 20 000 €. Nárast ceny pri zvyšovaní poistnej sumy funguje lineárne t.j. ak zvýšite poistnú sumu 5násobne, zvýši sa vám aj cena 5násobne.


Vek

Vstupný vek do poistenia je logicky kľúčovým parametrom na určenie výšky poistného. Platí jednoduché pravidlo. Čím vyšší vek, tým vyššie poistné za to isté pripoistenie a výšku poistnej sumy.


Dĺžka poistných dôb

Poistná doba je doba, na ktorú sa poistenie vzťahuje. S vašim zvyšujúcim vekom sa zvyšuje pravdepodobnosť, že dostanete nejakú civilizačnú chorobu, stanete sa invalidom alebo že zomriete. Preto platí, že čím kratšia poistná doba, tým nižšia cena za poistenie. Ale pozor! Nikdy neakceptujte krátke poistné doby, napr. na 10 či 15 rokov. Poistná doba by mala byť vždy minimálne do 65. roku života, vďaka čomu poisťovňa na seba berie riziko, že vás bude kryť až do tohto veku, a to aj napriek vášmu zhoršujúcemu zdravotnému stavu. Pokiaľ si zvolíte krátku poistnú dobu, po jej skončení vám hrozí, že vás kvôli zdravotnému stavu už nikto nepoistí.


Typ poistného za pripoistenie

V rizikovom životnom poistení sa platí za pripoistenia vždy nemenné poistné. Výnimkou môže byť poisťovňa Metlife, ktorá klientom pri pripoistení civilizačných chorôb ponúka sadzby poistného aj na 5 alebo 10 rokov, ktoré sa ale po danom období zvyšujú. Preto pokiaľ chcete porovnávať porovnateľné, pri tejto poisťovni vždy dbajte na to, aby ste mali zvolenú sadzbu do 65. resp. 70 roku života.


Typ zárobkovej činnosti

V prípade, že ste živnostník, očakávajte v niektorých poisťovniach prirážku k cene za poistenie práceneschopnosti.


Povolanie

Pokiaľ vykonávate manuálnu alebo rizikovú prácu, rátajte s tým, že v rizikovom životnom poistení si za to priplatíte. Logicky je väčšie riziko, že sa stane úraz niekomu, kto pracuje manuálne ako niekomu, kto robí administratívnu prácu. Niektoré poisťovne prirážku aplikujú len na úrazové pripoistenia, niektoré aj na ostatné pripoistenia.

Vykonávané športy

Za predpokladu, že ste registrovaný športovec (máte registráciu v nejakom zväze) alebo profesionálny športovec (živíte sa športovou činnosťou), pri úrazových pripoisteniach očakávajte výrazné prirážky k cene. Rekreačné športy nemajú vplyv na cenu alebo prijatie do poistenia, s výnimkou extrémnych športov.


BMI

Pokiaľ máte BMI vyššie ako 30, treba očakávať, že poisťovne budú aplikovať prirážku k cene za pripoistenia kryjúce choroby. Prirážka sa štandardne hýbe od 25% do 50%.


Fajčenie

Niektoré poisťovne na trhu dávajú automaticky prirážku k cene pre fajčiarov. Prirážka sa v daných poisťovniach viaže len na pripoistenia kryjúce choroby a logicky sa nevzťahuje na pripoistenia týkajúce sa úrazov.


Prirážky za zdravotný stav

Bežným postupom poisťovní je, že po zhodnotení vášho zdravotného stavu vás síce do poistenia príjmu v plnom rozsahu, ale aplikujú vám prirážku k cene.


„Životné poistenie nie je stolárina“

Tento citát môjho kolegu Števa K. sa mi zapáčil natoľko, že ho zvyknem používať doteraz. Zo skúsenosti takmer všetci klienti, ktorí si robia prieskum trhu pri výbere životného poistenia, oslovia viacerých poradcov. Klienti to robia za účelom výberu toho poradcu, ktorý im dá daný produkt za čo najnižšiu cenu.

Všetci finanční sprostredkovatelia máme identickú výšku poistného za jednotlivé riziká a zľavy pri rovnakých produktoch. Výnimkou môže byť situácia (a ja viem len o jednej takej), keď si nejaký maklér alebo banka vydobyje od poisťovne vlastný exkluzívny produkt s iným názvom, kde môžu byť o niečo vyššie zľavy alebo nižšie ceny za pripoistenia.

„Finančné sprostredkovanie nie je ako stolárina, kde vám viacerí stolári nacenia výrobu a montáž toho istého nábytku rôzne. V našom odvetví máme od poisťovne všetci tie isté ceny za poistenie a rozdielna cena za rizikové životné poistenie sa v 99% prípadov líši len rozsahom krytia. Ak vám niekto nacení len invaliditu následkom úrazu a pri pripoisteniach skráti poistnú dobu na 15 rokov, tak bude lacnejší ako jeho konkurent, ktorý vybral invaliditu všeobecnú (kryje aj choroby) a poistnú dobu nastavil do 65. roku života.“


Primeraná cena životného poistenia

Ako ste si už mohli prečítať vyššie, cena životného poistenia sa nedá porovnávať medzi jednotlivými klientami, keďže každý má úplné iné podmienky za ktorých vstupoval resp. vstupuje do poistenia. Každopádne zo skúsenosti môžem povedať, že kvalitné rizikové životné poistenie sa dá uzatvoriť za cca 3-5% z čistej mzdy, pri starších klientoch to môže byť 5-7%.

Okrem ceny samotnej sú oveľa dôležitejšie práve kvalitatívne detaily, ktoré sú rozdielne medzi poisťovňami. Pokiaľ máte záujem o správne nastavenie životného poistenia a pomoc pri výbere poisťovne, dohodnite si konzultáciu cez môj online kalendár.


Najčastejšie otázky týkajúce sa ceny za životné poistenie

Čo všetko má vplyv na cenu za životné poistenie?

Kľúčové na cenu v životnom poistení má najmä výber pripoistení, výška poistných súm na daných pripoisteniach, vek klienta, dĺžka poistnej doby a pod.

Koľko je normálne platiť za životné poistenie?

Primeraná výška poistného za životné poistenie je na úrovni 3-5% z vašej čistej mzdy.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 225

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.