Skip to content

Poistenie schopnosti splácať cez bankopoistenie: Oplatí sa?

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Čo je poistenie schopnosti splácať hypotéku/úver?

Poistenie schopnosti splácať hypotéku/úver, častokrát označované skratkou CPI alebo alternatívnym názvom bankopoistenie je zjednodušeným poistným produktom na krytie úveru. Ide o poistný produkt zmluvnej poisťovne banky (každá z bánk má zazmluvnenú inú poisťovňu), ktorý banky ponúkajú na poistenie záväzku hypotéky alebo spotrebného úveru. V tomto článku budem používať striedavo výrazy poistenie schopnosti splácať úver s výrazom bankopoistenie, ale reálne ide o ten istý produkt.

Toto poistenie štandardne obsahuje len 3 alebo 4 riziká, ktoré sú kombinované v rôznych balíkoch. Najčastejšie sú balíky vyskladané nasledovne:

 • poistenie smrti
 • poistenie smrti a plnej invalidity od 71%
 • poistenie smrti, plnej invalidity od 71% a práceneschopnosti
 • poistenie smrti, plnej invalidity od 71%, práceneschopnosti a straty zamestnania

Na rozdiel od klasického rizikového životného poistenia sa pri tomto produkte poistné vypočítava ako určité percento z výšky úveru alebo ako určité percento z výšky splátky, čo môže byť výhodou, ale aj nevýhodou. Kompletný zoznam výhod a nevýhod popisujem nižšie.


Výhody produktu poistenia schopnosti splácať hypotéku/úver

 • jednoduchosť produktu
 • pre klientov nad 50 rokov výhodný výpočet poistného ako % z výšky hypotéky alebo výšky splátky

Nevýhody produktu poistenia schopnosti splácať hypotéku/úver

 • preddefinované balíky krytia, ktoré kombinujú štandardne len 4 riziká (smrť, invalidita od 71%, práceneschopnosť, strata zamestnania)
 • absencia poistenia invalidity od 41%, ktorá štatisticky tvorí 3/4 novopriznaných invalidov
 • pre klientov do 40 rokov nevýhodný výpočet poistného ako % z výšky hypotéky alebo výšky splátky
 • neviete si nastaviť individuálne poistné sumy pre jednotlivé riziká
 • pracovníci banky štandardne podceňujú vypisovanie zdravotného dotazníka klienta, čím klient riskuje, že môže byť poistná udalosť zamietnutá
 • produkt je naviazaný na hypotéku, čo znamená, že klientovi pri vyplatení resp. refinancovaní hypotéky zaniká aj poistenie, pričom kvôli vyššiemu veku bude mať nové rizikové životné poistenie drahšie alebo kvôli zmene zdravotného stavu môže byť už nepoistiteľný.


Poistenie schopnosti splácať hypotéku/úver v jednotlivých bankách

V nasledujúcej tabuľke popisujem detaily dnes na trhu predávaných bankopoistení. Z porovnania som vynechal jedine mBank, ktorá má trošku komplikovanejší výpočet ceny a ten by mi pokazil jednoduchosť porovnania a zároveň by to bolo náročnejšie naprogramovať do kalkulačky nižšie. Prima banka v ponuke tento produkt nemá a ČSOB ponúka len čisto rizikové životné poistenie Vital, za čo im patrí všetka česť.

Je nutné povedať, že v tomto porovnaní a nasledujúcej kalkulačke budem analyzovať len balík poistenia „smrť a invalidita od 71%“. Mám na to dva dôvody. Prvým z nich je, že poistenie smrti a invalidity sú veľké riziká, o ktorých poistenie by práve malo byť. Druhým dôvodom je fakt, že práve tento rozsah poistenia sa dá naceniť aj v rizikovom životnom poistení a teda ich môžeme vzájomne porovnať.

SLSPVÚBTatra bankaUnicredit365.bank
Výška zľavy z ú.s. pri uzatvorení0,2%0,2%0,1%0,2%0%
Z čoho sa počíta poistnésplátka hypotékyschválená výška hyposchválená výška hyposplátka hypotékyschválená výška hypo
Výška poistného10,04%0,0562%0,0366%5,50%0,04%
Zmluvná poisťovňaKooperativaBNP Paribas CardifUniqaGeneraliUnion
Názov balíkaZákladný balíkZákladný súbor poisteniaBalík BBasicZákladný balík
Rozsah krytiaSmrť + 70% invaliditaSmrť + 70% invalidita + PN od 30. dňaSmrť + 70% invaliditaSmrť + 70% invaliditaSmrť + 70% invalidita
Kto je poistenýhlavný dlžníkhlavný dlžníkhlavný dlžník/spoludlžníkhlavný dlžníkhlavný dlžník


Porovnanie ceny bankopoistení medzi bankami

V nasledujúcej kalkulačke si viete rýchlo prepočítať ceny bankopoistení v jednotlivých bankách. Odporúčam upriamiť pozornosť na SLSP a Unicredit banku. Tým, že v týchto dvoch bankách sa výška poistného odvíja od výšky mesačnej splátky, sa spolu so zvyšovaním úroku bude zvyšovať aj cena za poistenie, ale prirodzene aj naopak. Na obranu najvyššej ceny VÚB zase treba povedať, že aj v najnižšom balíku majú aj poistenie PNky, čo im poistenie predražuje.


Porovnanie poistenia schopnosti splácať hypotéku vs. rizikové životné poistenie

V nasledujúcej kalkulačke si môžete porovnať cenu smrti a invalidity od 71% formou bankopoistenia s poistením rovnakého rozsahu cez rizikové životné poistenie. Pre tento účel som používal zdieľané riziko smrť alebo invalidita od 71% s klesajúcou poistnou sumou. Poistnú dobu som pri rizikovom životnom poistení zadával vždy až do 65. roku života. Kalkulačka umožňuje zadávať vstupné veky od 20 až po 50 rokov v nárastoch 5 rokov a poistné sumy od 50 000 € do 200 000 v nárastoch 25 000 €. V kalkulačke preto nenájde presne svoju životnú situáciu každý, ale na ilustráciu však bohato stačí.

Cena rizikového životného poistenia v prepočtoch je tvorená ako priemer troch najlacnejších ponúk na trhu. V grafe informatívne zobrazujem aj cenu za poistenie zdieľaného rizika smrti alebo akejkoľkek invalidity od 41% s klesajúcou poistnou sumou cez rizikové životné poistenie.

Grafy číslo 2 a 3 popisujem až pod grafom 3.

Graf 3 znázorňuje úsporu na mesačnej splátke hypotéky medzi hypotékou bez poistenia schopnosti splácať hypotéku a výškou splátky so zľavou za uzatvorenie tohto produktu. Výšky zliav sú započítavané podľa reálnej metodiky jednotlivých bánk.

Veľmi zaujímavý je graf 4. Na ňom som porovnával celkovú výhodnosť dvoch alternatív riešenia pre klienta. Alternatíva č. 1: Výška mesačnej splátky hypotéky so štandardnou úrokovou sadzbou spolu s mesačným poistným za rizikové životné poistenie. Alternatíva č. 2: Výška mesačnej splátky hypotéky so zľavou z úrokovej sadzby za poistenie schopnosti splácať spolu s mesačným poistným za samotné poistenie schopnosti splácať. Kladné číslo znamená, že o znázornenú sumu je výhodnejšia alternatíva č. 1. Záporné číslo znamená, že o znázornenú sumu je výhodnejšia alternatíva č. 2.


Aké sú závery a čo sa dá z týchto údajov vydedukovať?

Z prepočtov jasne vidieť, že pokiaľ máte do 35 rokov, bude vám vždy výhodnejšie vychádzať (nielen) poistenie smrti a plnej invalidity od 71% formou rizikového životného poistenia. Dokonca do veku 30-35 rokov sa viete v rizikovom životnom poistení poistiť na smrť a akúkoľvek invaliditu od 41% (v kalkulačke označenie RŽP 41%) za cenu nižšiu ako vo väčšine produktov bankopoistenia, kde je krytá len invalidita od 71%! Dôvodom je, že poistné sa vypočítava v rizikovom životnom poistení vypočítava na základe vstupného veku klienta a v prípade mladých ľudí sú tie sadzby naozaj nízke. A pozor, tieto sadzby sa už meniť nebudú počas trvania zmluvy.

Pokiaľ vám stačí poistenie smrti a plnej invalidity od 71% a nevadí vám previazanosť poistenia s hypotékou, jediná banka, v ktorej dáva zmysel uzatvoriť si poistenie schopnosti splácať je Unicredit banka. Cena za ich poistenie spolu s úsporou na mesačnej splátke hypotéky dokáže prebiť poistenie smrti a plnej invalidity od 71% cez rizikové životné poistenie, čo vidieť na grafe 4. Ale stále platí, že ak hypotéku refinancujete do inej banky, narazíte na poslednú nevýhodu bankopoistenia spomínanú v zozname vyššie.

Taktiež treba korektne povedať, že pokiaľ máte 50 a viac rokov, smrť a plnú invaliditu od 71% si najlepšie poistíte práve cez bankopoistenie. Dôvodom je, že sa cena vypočítava z objemu úveru resp. výšky splátky.

Nič to však nemení na tom, že bankopoistenie umožňuje poistiť len plnú invaliditu a pokiaľ chcete poistiť akúkoľvek invaliditu od 41%, čo zásadne odporúčam, aj tak musíte zvoliť rizikové životné poistenie. O správnom nastavení životného poistenia som písal v tomto článku a taktiež si treba dať pozor na rozdielne technické parametre produktov, ktoré sú rozhodujúce.

V prípade, že máte záujem o optimálny výber a nastavenie životného poistenia, booknite si termín videohovoru v mojom online kalendári.


Najčastejšie otázky týkajúce sa poistenia schopnosti splácať hypotéku formou bankopoistenia

Čo je poistenie schopnosti splácať hypotéku/úver (CPI)?

Poistenie schopnosti splácať úver je zjednodušeným poistným produktom banky, ktorý predáva v spolupráci so zmluvnou poisťovňou za účelom poistenia úveru.

Pre koho je výhodné bankopoistenie?

Bankopoistenie je cenovo výhodné len pre klientov starších ako 50 rokov. Pre klientov do veku 35 rokov bude vždy výhodnejšie rizikové životné poistenie.

Aké má nevýhody bankopoistenie?

Nevýhodami bankopoistenia sú nízka flexibilita, výber len z 4 balíkov krytia, zánik poistenia so zánikom hypotéky, či cena naviazaná na výšku hypotéky resp. výšku splátky.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 183

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.