Skip to content

Súvislosť medzi poistením civilizačných chorôb a poistením invalidity

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Obsahuje poistenie civilizačných chorôb všetky diagnózy, ktoré sú najčastejšími príčinami invalidity? Porovnanie zoznamu diagnóz, ktoré viedli k invalidite a nie sú v zozname chorôb poistených v poistení civilizačných chorôb.

Nedávno som zachytil názor, že poisťovať invaliditu v životnom poistení nie je nutné, pretože invalidita môže nastať buď úrazom alebo chorobou. Keď nastane úrazom, tak vtedy má klient plnenie z poistenia trvalých následkov úrazu. A ak by nastala invalidita následkom choroby, má klient plnenie z poistenia civilizačných chorôb. A tak som sa rozhodol podrobiť toto tvrdenie testu správnosti.

Na úvod si dajme trošku teórie. V článku používam dvojaký názov pre poistenie civilizačných chorôb = poistenie kritických chorôb.

Rozdiel medzi poistením civilizačných chorôb a poistením invalidity

Základným rozdielom medzi poistením civilizačných chorôb a poistením invalidity je príčinnosť. Inými slovami, kým pri poistení kritických chorôb dostáva klient poistné plnenie za stanovenie diagnózy lekárom, tak pri poistení invalidity dostáva klient poistné plnenie až po rozhodnutí posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne o priznaní invalidity.

To znamená, kým stanovenie diagnózy je príčina, invalidita je následok. A logicky z toho vyplýva, že rozdiel je aj v tom, kedy budete s daným poistným plnením disponovať. Pri poistení kritických chorôb sa vypláca poistné plnenie hneď, ale rozhodnutie o priznaní invalidity sa môže klient dostať niekedy až po vyše roku a pol od úrazu/choroby, ktorá invaliditu spôsobila.

5% diagnóz spôsobuje invaliditu vyše 55% z celkového počtu invalidov

Aj keď som už v minulosti analyzoval jednotlivé príčiny invalidity, vtedy to bolo na základe všeobecných príčin, z ktorých nebolo možné analyzovať konkrétne diagnózy. Tentokrát som sa pozrel na všetky príčiny invalidity zverejnené v štatistikách Sociálnej poisťovne za rok 2018, avšak teraz už na základe medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH).

Invaliditu takmer 17 000 Slovákom spôsobilo takmer 600 konkrétnych diagnóz. Zo zoznamu som vytiahol všetky tie diagnózy, ktoré zapríčinili invaliditu (čiastočnú alebo plnú) aspoň 100 Slovákom. Vznikol tak zúžený zoznam 30 diagnóz, ktoré mali dokopy na svedomí takmer 9900 invalidov. Z toho vyplýva, že len cca 5% diagnóz spôsobuje invaliditu vyše 55% z celkového počtu invalidov.

Otázka, ktorú som si položil, aby som otestoval v úvode spomínaný názor bola nasledovná:

Koľko z chorôb, ktoré sú najčastejšou príčinou invalidity je zahrnutých aj v diagnózach, ktoré sú plnené z poistenia civilizačných chorôb?

Zodpovedaním tejto otázky zistíme, ktoré diagnózy často zapríčiňujú invaliditu ale nie sú ale kryté v poistení civilizačných chorôb.

Príčiny invalidity podľa konkrétnych diagnóz

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené najčastejšie sa vyskytujúce konkrétne diagnózy invalidity. Je ich 30, avšak v zozname nájdete 31 riadkov, keďže Schizofrénia sa umiestnila v zozname ako diagnóza zapríčiňujúca čiastočnú aj plnú invaliditu s počtom invalidov nad 100.

Tučným písmom som označil všetky diagnózy, ktoré sa nenáchadzajú ani v jednom zozname chorôb, ktoré kryjú poisťovne v poistení kritických chorôb.

Kurzívom som označil diagnózu Diabetes Mellitus I. typu, pretože túto diagnózu kryjú v poistení civilizačných chorôb len 3 z 8 analyzovaných poisťovní.

Stupeň invalidityDiagnóza podľa MKCHNázov diagnózyPočet invalidov
40% - 70%M51Iné poškodenie medzistavcovej platničky1306
40% - 70%M54Bolesť chrbta [Dorzalgia]1028
40% - 70%I25Chronická ischemická choroba srdca597
40% - 70%F33Recidivujúca depresívna porucha556
nad 70 %C50Zhubný nádor prsníka530
40% - 70%E11Diabetes mellitus II. typu498
40% - 70%Z96Stav po implantácii iných funkčných implantátov498
40% - 70%E10Diabetes mellitus I. typu482
40% - 70%F32Depresívna epizóda407
40% - 70%M50Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky358
40% - 70%F70Mierna duševná zaostalosť329
40% - 70%J45Bronchiálna astma313
40% - 70%C50Zhubný nádor prsníka240
40% - 70%M16Artróza bedrového kĺbu236
nad 70 %F71Stredne ťažká duševná zaostalosť214
40% - 70%F10Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu189
40% - 70%H54Slepota a slabozrakosť181
40% - 70%F20Schizofrénia174
40% - 70%H90Prevodová a percepčná strata sluchu168
40% - 70%M17Artróza kolenného kĺbu151
40% - 70%G54Choroby nervových koreňov a spletí149
nad 70 %F20Schizofrénia143
nad 70 %C18Zhubný nádor hrubého čreva139
40% - 70%I97Komplikácie obehovej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedené inde134
nad 70 %I25Chronická ischemická choroba srdca132
nad 70 %C20Zhubný nádor konečníka130
40% - 70%L40Psoriáza129
40% - 70%J44Iná chronická obštrukčná choroba pľúc122
40% - 70%M53Iné dorzopatie, nezatriedené inde118
nad 70 %C34Zhubný nádor priedušiek a pľúc110
40% - 70%G35Roztrúsená skleróza (Sclerosis multiplex)105

Ak si to celé porovnávame a sčítame, tak prídeme na to, že až v 6647 prípadoch invalidity, vznikla invalidita následkom diagnózy, ktorá nie je v žiadnej tabuľke náhrad poisťovne v poistenie civilizačných chorôb! To je viac ako 2/3 prípadov zo sledovanej vzorky.

Poistenie civilizačných chorôb nenahrádza poistenie invalidity

V tejto analýze som chcel poukázať, že poistenie kritických chorôb v žiadnom prípade nemožno považovať za plnú náhradu poistenia invalidity.

Existuje mnoho diagnóz, ktoré vznikajú najmä opotrebením kĺbov a chrbta alebo psychické poruchy či iné choroby, ktoré nie sú v zozname krytých diagnóz v poistení kritických chorôb.

Rakovina, mozgová príhoda, srdcový infarkt a ďaľšie diagnózy z poistenia civilizačných chorôb sú jednoznačne štatisticky veľmi vyskytujúce sa v rámci obyvateľstva, ale myslite na to, že nemusia nutne viesť k invalidite.

Preto jednoznačne odporúčam do životného poistenia nastavovať aj poistenie všeobecnej invalidity. Ako si viete vypočítať výšky svojho invalidného dôchodku, nájdete v tomto článku.


Najčastejšie otázky týkajúce sa poistenia invalidity a poistenia civilizačných chorôb

Čo je zahrnuté v poistení civilizačných chorôb?

Poistenie civilizačných chorôb pokrýva diagnostikovanie jednu z chorôb uvedenú v tabuľke náhrad poisťovne. Za poistnú udalosť sa tak považuje diagnostikovanie konkrétnej diagnózy v prípade ktorej poisťovňa vypláca poistné plnenie.
Štandardný počet poistených diagnóz je okolo 30 až 40.

Aká by mala byť výška poistnej sumy pri poistení civilizančných chorôb?

Optimálna výška poistnej sumy pri poistení civilizačných chorôb je vo výške čistého ročného príjmu poisteného, avšak nie menej ako 10 000 €. Táto suma je podľa prieskumu poisťovne Allianz nevyhnutná ako doplatok na liečbu rakoviny mimo toho, čo prepláca zdravotná poisťovňa.

Aký je rozdiel medzi poistením civilizačných chorôb a poistením invalidity?

Hlavný rozdiel medzi týmito poisteniami je v tom, že kým poistenie civilizačných chorôb kryje príčinu, poistenie invalidity kryje následok. Rozdiel je teda aj v období, kedy dostáva klient vyplatené poistné plnenie. Pri poistení civilizačných chorôb to je pri diagnostikovaní choroby a pri poistení invalidity až po rozhodnutí Sociálnej poisťovne o priznaní invalidity.

Aká je čakacia doba v poistení civilizačných chorôb?

Čakacia doba je obdobie po uzatvorení poistenia, počas ktorého nie je klient poistený. Poisťovne sa týmto chránia pred podvodmi, kedy by si chceli ľudia už s poškodením zdravia narýchlo uzatvoriť poistenie.
Čakaciu dobu uplatňujú všetky poisťovne, rozdielna je len jej dĺžka. Na trhu sa táto doba v priemere pohybuje od 2 do 6 mesiacov.

Ktorá poisťovňa má najlepšie poistenie civilizačných chorôb?

Na túto otázku neexistuje konkrétna odpoveď. Z pohľadu počtu krytých diagnóz vyhráva poisťovňa NN s vyše 60 diagnózami, avšak až 43 z nich sú s čiastočným plnením medzi 10 až 30% poistnej sumy.
Veľmi dobrým pomerom cena a rozsah sa prezentuje Generali, avšak u každého klienta je nutné postupovať individuálne.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 4.8 / 5. Počet hodnotení: 92

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.