Skip to content

Výber DSS pri vstupe do 2. piliera alebo zmena DSS pri existujúcej zmluve

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Vhodný výber DSS pri vstupe do 2. piliera či úplná zmena DSS pri nesprávne zvolenom fonde je rozhodujúca pre maximalizovanie výnosu. Podľa čoho vyberať tú správnu DSSku a fond?

 

Indexový fond by mal byť jasnou voľbou pre väčšinu sporiteľov

Posledné roky si klienti sporia čoraz viac v indexových fondoch. Práve indexové fondy majú od svojho vzniku v roku 2012 najvyšší priemerný ročný výnos zo všetkých dôchodkových fondov. Z nedávnych cca 2% celkových úspor sporiteľov v roku 2013 je v súčasnosti v indexových fondoch takmer 12%. Ideálny scenár by bol, keby toto percento bolo aspoň na 80%-90%, avšak pozitívom je aj tento nárast objemu o 10%.

Otázka znie, ktorú dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) by si mal klient vyberať a prečo je rozdiel vo výkonnosti medzi indexovými fondmi, keď sú kvázi všetky rovnaké – indexové?

Nie je indexový fond ako indexový fond

Každá DSSka sa rozhoduje, ktorý index bude tvoriť podkladové aktívum (to, čo nakupuje) jej indexového fondu. Každý indexový fond tak kopíruje vývoj nejakého indexu. Aktuálne DSSky majú vo svojich indexových fondoch tieto indexy:

  • Allianz indexový fond nemá
  • NN Global, Uniqa a VÚB Generali majú ako podkladové aktívum svetový index MSCI World
  • 365.life má pri svojom indexovom fonde ako podkladové aktívum indexy Barclays QUANTIC Global E Index a MSCI World

Rovnaký index, ale iný výnos

Taktiež platí, že ak už niektoré DSSky kopírujú rovnaký index, nemusia mať ich fondy rovnaký výnos. Dôvodom je fakt, že takmer nikdy fond nenakupuje v 100% objeme index, ale má určitý objem finančných prostriedkov aj v menej rizikových cenných papieroch.

Spolu s hore spomínanými rozdielmi v indexoch sú toto všetko dôvody, prečo sa výnosy medzi indexovými fondmi dôchodkových správcovských spoločnostiach líšia. Rýchle porovnanie nájdete na tomto linku. Na porovnaní jasne vidieť, že NN Global, VÚB Generali a Uniqa majú takmer identické výnosy, pretože kopírujú rovnaké indexy.


Výber DSS pri vstupe do 2. piliera

Na základe faktov, ktoré sme si vysvetlili, odporúčam pri vstupe do 2. piliera indexový fond z jednej z nasledovných DSS: Uniqa, VÚB Generali, NN Global.

V ktorých prípadoch robiť zmenu DSSky

Pokiaľ ste sa nejakým spôsobom stali sporiteľom DSS Allianz, určite stojí za zváženie aj úplná zmena dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Je však veľmi dôležité si uvedomiť aj investičné riziko, ktoré je nutné podstúpiť či už zmenou celej DSSky alebo len fondu v rámci jednej DSSky. Preto sa pri zmene vždy poraďte s odborníkom.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 4.9 / 5. Počet hodnotení: 13

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.