Návod: Zmena fondov v DSS (2.pilier) a ich optimálne nastavenie

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Správne nastavenie resp. zmena fondov v DSS má zásadný vplyv na nasporenú hodnotu dôchodkového účtu.  Konkrétny návod ako online zmeniť fondy na existujúcej zmluve 2. piliera.

Zmena fondov v DSS, riziká zmeny a správne načasovanie

Vyše 70% objemu úspor sporiteľov 2. piliera je v konzervatívnych fondoch. Jednou z možností je úplná zmena dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) a zmenou nastaviť rovno aj novú investičnú stratégiu, ale v mnohých prípadoch stačí iba zmeniť fondy (pomer sporenia) na existujúcej zmluve. A presne to bude predmetom tohto článku. V ktorých prípadoch meniť DSSku úplne, popíšem v samostatnom článku.

O tom, že optimálnou možnosťou pri 2. pilieri je výber indexových fondov, už počula väčšina sporiteľov. Práve indexové fondy majú z dlhodobého hľadiska najväčší potenciál výnosu. Už menej ľudí však vie, ako technicky prebieha presun úspor z fondu do fondu a aké riziko to so sebou prináša.

Je nutné si uvedomiť, že ako sporiteľ počas investovania nakupujete podiely v dôchodkovom fonde za aktuálnu cenu v čase nákupu t.j. každý mesiac v inej cene podľa aktuálneho vývoja na trhu. Vďaka tzv. „priemerovaniu ceny nákupov“ minimalizujete riziko skokového prepadu hodnoty majetku. Pokiaľ chcete prehodiť svoje úspory z fondu do fondu, musí najprv DSSka odpredať vaše podiely za aktuálnu cenu na trhu. Hneď v zápätí nakúpi jednorazovo za tento objem peňazí nové podiely v indexovom fonde. A práve v tejto operácii (zmena fondov v DSS) vzniká dosť veľké investičné riziko.

Priaznivým ekonomickým vývojom sú hodnoty podielov všetkých indexových fondov v súčasnosti na historických maximách. To znamená, že DSSka nakúpi v prípade zmeny fondov všetky vaše podiely naraz v jeden deň a teda za aktuálne najvyššiu cenu. A v prípade, že príde kríza (a raz príde), klesne vám skokovo hodnota dôchodkového účtu. Preto treba robiť zmeny fondov na existujúcich zmluvách veľmi obozretne.

Majetok vs. budúce príspevky

V roku 2013 vláda „nedobrovoľne“ presunula vyše 85% sporiteľom (neposlali návratku do Sociálnej poisťovne pre nesúhlas so zmenou fondov v DSS) všetky úspory do garantovaných fondov. Technicky tak klientom nastavili investičnú stratégiu 100% do dlhopisových fondov. Ak si však chcete na svojej zmluve zmeniť fondy na indexové, podstupujete riziko, ktoré som popisoval v predošlom odseku.

Skvelým nástrojom ako toto riziko eliminovať  je možnosť, ktorú DSSky dávajú sporiteľom pri zmene fondov. Umožňujú nastaviť určitú stratégiu na doteraz nasporené peniaze (majetok) a inú stratégiu na budúce príspevky (všetky nasledujúce mesačné príspevky). Tým pádom dokážete postupne presúvať váš majetok (doteraz nasporené peniaze) do indexových fondov a neurobiť nákup všetkých podielov naraz.

Najmä pri väčších objemoch úspor je ideálnym riešením je manuálne presúvať každý kvartál určité percento z dlhopisového fondu do indexového. Pri budúcich príspevkoch by mali všetky peniaze smerovať v 100% do indexových fondov.  Týmto spôsobom dokážete behom niekoľkých mesiacov s minimalizovaným rizikom presunúť všetok svoj majetok do indexového fondu a pri budúcich príspevkoch okamžite využiť výhodu pravidelných nákupov.

Kritériami je vek a objem nasporených peňazí

Presný všeobecný návod ako nastavovať pomery pri zmene fondov neexistuje, ale kľúčovými kritériami sú vek sporiteľa, objem nasporených peňazí a vzťah sporiteľa k riziku. Každého klienta je nutné posudzovať individuálne. Platí však, že 100% budúcich príspevkov by malo pri sporiteľoch bez ohľadu na vek smerovať do indexových fondov. Naopak pomer rozdelenia majetku medzi indexový a dlhopisový fond závisí od vyššie spomínaných troch parametrov.

Zmena fondov v DSS online

Pre úplné zjednodušenie ako vykonať zmenu na vlastných dôchodkových účtoch som pre vás vytvoril manuály v .pdf, podľa ktorých si dokážete zmeniť pomer fondov. Zmena fondov v DSS tak nebola nikdy jednoduchšia 🙂

Návod na zmenu fondov DSS Axa
Axa
Návod na zmenu fondov v DSS VÚB Generali
VÚB Generali
Návod na zmenu fondov v DSS Allianz
Allianz
Návod na zmenu fondov v DSS NN
NN
Návod na zmenu fondov v DSS Poštová banka
Poštová banka

PS: Pokiaľ nemáte online prístupy k účtom, dokážete si ich vyžiadať telefonicky cez infolinku DSSky.

Na prepočet, porovnanie alebo kontrolu výkonnosti fondov DSS môžete použiť moju online kalkulačku.

Komentáre

Ako by ste ohodnotili tento článok?

Čím viac hviezdičiek tým lepší.

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 30

Buďte prvý kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.