Návod: Zmena fondov v DSS (2.pilier) a ich optimálne nastavenie

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

  Správne nastavenie resp. zmena fondov v DSS má zásadný vplyv na nasporenú hodnotu dôchodkového účtu.  Konkrétny návod ako online zmeniť fondy na existujúcej zmluve 2. piliera.

  Zmena fondov v DSS, riziká zmeny a správne načasovanie

  Vyše 70% objemu úspor sporiteľov 2. piliera je v konzervatívnych fondoch. Jednou z možností je úplná zmena dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) a zmenou nastaviť rovno aj novú investičnú stratégiu, ale v mnohých prípadoch stačí iba zmeniť fondy (pomer sporenia) na existujúcej zmluve. A presne to bude predmetom tohto článku. V ktorých prípadoch meniť DSSku úplne, popíšem v samostatnom článku.

  O tom, že optimálnou možnosťou pri 2. pilieri je výber indexových fondov, už počula väčšina sporiteľov. Práve indexové fondy majú z dlhodobého hľadiska najväčší potenciál výnosu. Už menej ľudí však vie, ako technicky prebieha presun úspor z fondu do fondu a aké riziko to so sebou prináša.

  Je nutné si uvedomiť, že ako sporiteľ počas investovania nakupujete podiely v dôchodkovom fonde za aktuálnu cenu v čase nákupu t.j. každý mesiac v inej cene podľa aktuálneho vývoja na trhu. Vďaka tzv. „priemerovaniu ceny nákupov“ minimalizujete riziko skokového prepadu hodnoty majetku. Pokiaľ chcete prehodiť svoje úspory z fondu do fondu, musí najprv DSSka odpredať vaše podiely za aktuálnu cenu na trhu. Hneď v zápätí nakúpi jednorazovo za tento objem peňazí nové podiely v indexovom fonde. A práve v tejto operácii (zmena fondov v DSS) vzniká dosť veľké investičné riziko.

  Priaznivým ekonomickým vývojom sú hodnoty podielov všetkých indexových fondov v súčasnosti na historických maximách. To znamená, že DSSka nakúpi v prípade zmeny fondov všetky vaše podiely naraz v jeden deň a teda za aktuálne najvyššiu cenu. A v prípade, že príde kríza (a raz príde), klesne vám skokovo hodnota dôchodkového účtu. Preto treba robiť zmeny fondov na existujúcich zmluvách veľmi obozretne.

  Majetok vs. budúce príspevky

  V roku 2013 vláda „nedobrovoľne“ presunula vyše 85% sporiteľom (neposlali návratku do Sociálnej poisťovne pre nesúhlas so zmenou fondov v DSS) všetky úspory do garantovaných fondov. Technicky tak klientom nastavili investičnú stratégiu 100% do dlhopisových fondov. Ak si však chcete na svojej zmluve zmeniť fondy na indexové, podstupujete riziko, ktoré som popisoval v predošlom odseku.

  Skvelým nástrojom ako toto riziko eliminovať  je možnosť, ktorú DSSky dávajú sporiteľom pri zmene fondov. Umožňujú nastaviť určitú stratégiu na doteraz nasporené peniaze (majetok) a inú stratégiu na budúce príspevky (všetky nasledujúce mesačné príspevky). Tým pádom dokážete postupne presúvať váš majetok (doteraz nasporené peniaze) do indexových fondov a neurobiť nákup všetkých podielov naraz.

  Najmä pri väčších objemoch úspor je ideálnym riešením je manuálne presúvať každý kvartál určité percento z dlhopisového fondu do indexového. Pri budúcich príspevkoch by mali všetky peniaze smerovať v 100% do indexových fondov.  Týmto spôsobom dokážete behom niekoľkých mesiacov s minimalizovaným rizikom presunúť všetok svoj majetok do indexového fondu a pri budúcich príspevkoch okamžite využiť výhodu pravidelných nákupov.

  Kritériami je vek a objem nasporených peňazí

  Presný všeobecný návod ako nastavovať pomery pri zmene fondov neexistuje, ale kľúčovými kritériami sú vek sporiteľa, objem nasporených peňazí a vzťah sporiteľa k riziku. Každého klienta je nutné posudzovať individuálne. Platí však, že 100% budúcich príspevkov by malo pri sporiteľoch bez ohľadu na vek smerovať do indexových fondov. Naopak pomer rozdelenia majetku medzi indexový a dlhopisový fond závisí od vyššie spomínaných troch parametrov.

  Zmena fondov v DSS online

  Pre úplné zjednodušenie ako vykonať zmenu na vlastných dôchodkových účtoch som pre vás vytvoril manuály v .pdf, podľa ktorých si dokážete zmeniť pomer fondov. Zmena fondov v DSS tak nebola nikdy jednoduchšia 🙂

  Návod na zmenu fondov DSS Axa
  Axa
  Návod na zmenu fondov v DSS VÚB Generali
  VÚB Generali
  Návod na zmenu fondov v DSS Allianz
  Allianz
  Návod na zmenu fondov v DSS NN
  NN
  Návod na zmenu fondov v DSS Poštová banka
  Poštová banka

  PS: Pokiaľ nemáte online prístupy k účtom, dokážete si ich vyžiadať telefonicky cez infolinku DSSky.

  Na prepočet, porovnanie alebo kontrolu výkonnosti fondov DSS môžete použiť moju online kalkulačku.

  Najčastejšie otázky týkajúce sa zmeny fondov v 2. pilieri

  Ako je možné požiadať o zmenu fondov v 2. pilieri?

  Prostredníctvom online rozhrania každej DSSky alebo žiadankou v písomnej podobe.

  Je zmena pomeru fondov spoplatnená?

  Nie, zmena fondov je zdarma.

  Ako môžem zmeniť úplne celú DSS, ak prídem na to, že moja DSS nemá v ponuke indexový fond?

  Odôvodnenie, prečo je dôležité mať správne vybraný indexový fond nájdete v tomto článku. K zmene DSS je potrbné spísať zmluvu s novou DSSkou a priložiť k tejto prestupovej zmluve aj akceptačný list.

  Komentáre

  Ohodnoťte tento článok

  Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 64

  Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

  Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

  Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

  O autorovi

  Slavomír Molnár

  Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.