Ako si vyžiadať akceptačný list na zmenu DSS? Osobne alebo elektronicky

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Prestup medzi DSS resp. zmena DSS je podmienená doložením akceptačného listu. Ako si ho vyžiadať?

V súvislosti s prepadom na akciových trhoch spôsobeným vírusom Covid-19 je zmena DSS a voľba indexových fondov z pohľadu načasovania najvýhodnejšia za posledných niekoľko rokov.

Na druhej strane, ísť osobne do Sociálnej poisťovne a v súčasnej situácii si žiadať akceptačný list je nielen nezodpovedné, ale od 18.3.2020 aj dočasne pozastavené. Práve preto píšem návod ako si môžete požiadať o akceptačný list aj elektronicky.

Každopádne bez ohľadu na obdobie, kedy si tento článok budete čítať, na zmenu dôchodkovej správcovskej spoločnosti je postup stále ten istý 🙂

Akceptačný list je povinnou prílohou k zmene DSS

Aj keď vaše peniaze v 2. pilieri spravujú súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), samotné odvody z vašich výplat posiela do vami vybraných fondov DSSiek práve Sociálna poisťovňa. Tá preto logicky vedie register všetkých zmlúv 2. piliera a každý prestup medzi DSS musí byť hlásený práve jej.

Pokiaľ sa rozhodnete zmeniť DSS, je nevyhnutné k zmluve s novou DSS (tzv. prestupová zmluva) posielať aj akceptačný list. Na základe neho Sociálna poisťovňa presunie peniaze z pôvodnej DSSky do novej a začne posielať budúce odvody už do zvoleného fondu v novej DSSke. Pôvodnej DSS nie je nutné nič hlásiť či oznamovať.

Akceptačný list vydáva Sociálna poisťovňa štandardne zdarma. Za poplatok 16 € je len v jednom prípade:

  • ak ku dňu vydania akceptačného listu uplynuli viac ako dva roky odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia a súčasne ak odo dňa posledného prestupu do DSS, z ktorej sporiteľ prestupuje, neuplynul najmenej jeden rok

Platnosť akceptačného listu je 1 rok od vydania, pričom o neho môžete požiadať dvojakým spôsobom.

Vyžiadanie akceptačného listu osobne

O vydanie akceptačného listu môžete na akejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne. Vydáva sa na počkanie, stačí si na pobočke vytlačiť lístok „Domáce dôchodky“ a „Starobné dôchodkové sporenie – 2. pilier“ a odstáť si to 🙂

Vyžiadanie akceptačného listu elektronicky

O akceptačný list si viete požiadať aj elektronicky cez e-schránku sporiteľa. Podrobný postup je uvedený na tomto linku Sociálnej poisťovne. Nevyhnutným predpodkladom je mať OP s čipom, aktivácia eID a e-schránky. Detailný návod nájdete na stránkach platformy Digital.sk.

Komentáre

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 7

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.