Ako si vyžiadať akceptačný list na zmenu DSS? Osobne alebo elektronicky

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

  Prestup medzi DSS resp. zmena DSS je podmienená doložením akceptačného listu. Ako si ho vyžiadať?

  V súvislosti s prepadom na akciových trhoch spôsobeným vírusom Covid-19 je zmena DSS a voľba indexových fondov z pohľadu načasovania najvýhodnejšia za posledných niekoľko rokov.

  Na druhej strane, ísť osobne do Sociálnej poisťovne a v súčasnej situácii si žiadať akceptačný list je nielen nezodpovedné, ale od 18.3.2020 aj dočasne pozastavené. Práve preto píšem návod ako si môžete požiadať o akceptačný list aj elektronicky.

  Každopádne bez ohľadu na obdobie, kedy si tento článok budete čítať, na zmenu dôchodkovej správcovskej spoločnosti je postup stále ten istý 🙂

  Akceptačný list je povinnou prílohou k zmene DSS

  Aj keď vaše peniaze v 2. pilieri spravujú súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), samotné odvody z vašich výplat posiela do vami vybraných fondov DSSiek práve Sociálna poisťovňa. Tá preto logicky vedie register všetkých zmlúv 2. piliera a každý prestup medzi DSS musí byť hlásený práve jej.

  Pokiaľ sa rozhodnete zmeniť DSS, je nevyhnutné k zmluve s novou DSS (tzv. prestupová zmluva) posielať aj akceptačný list. Na základe neho Sociálna poisťovňa presunie peniaze z pôvodnej DSSky do novej a začne posielať budúce odvody už do zvoleného fondu v novej DSSke. Pôvodnej DSS nie je nutné nič hlásiť či oznamovať.

  Akceptačný list vydáva Sociálna poisťovňa štandardne zdarma. Za poplatok 16 € je len v jednom prípade:

  • ak ku dňu vydania akceptačného listu uplynuli viac ako dva roky odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia a súčasne ak odo dňa posledného prestupu do DSS, z ktorej sporiteľ prestupuje, neuplynul najmenej jeden rok

  Platnosť akceptačného listu je 1 rok od vydania, pričom o neho môžete požiadať dvojakým spôsobom.

  Vyžiadanie akceptačného listu osobne

  O vydanie akceptačného listu môžete na akejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne. Vydáva sa na počkanie, stačí si na pobočke vytlačiť lístok „Domáce dôchodky“ a „Starobné dôchodkové sporenie – 2. pilier“ a odstáť si to 🙂

  Vyžiadanie akceptačného listu elektronicky

  O akceptačný list si viete požiadať aj elektronicky cez e-schránku sporiteľa. Podrobný postup je uvedený na tomto linku Sociálnej poisťovne. Nevyhnutným predpodkladom je mať OP s čipom, aktivácia eID a e-schránky. Detailný návod nájdete na stránkach platformy Digital.sk.

  Najčastejšie otázky týkajúce sa akceptačného listu

  Je možné meniť DSS (2. pilier) len s akceptačným listom?

  Áno, je to povinnou prílohou k prestupovej zmluve 2. piliera.

  Kde môžem vyžiadať akceptačný list?

  Osobne na akejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo elektronicky. Postup nájdete v článku.

  Koľko stojí vydanie akceptačného listu a koľko to trvá?

  Štandardne je vydanie akceptačného listu zdarma. Vydanie akceptačného listu stojí 16 €, len ak ku dňu vydania akceptačného listu uplynuli viac ako dva roky odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia a súčasne ak odo dňa posledného prestupu do DSS, z ktorej sporiteľ prestupuje, neuplynul najmenej jeden rok.

  Aká je platnosť akceptačného listu?

  Platnosť vydaného akceptačného listu je 1 rok.

  Komentáre

  Ohodnoťte tento článok

  Priemerné hodnotenie: 4.9 / 5. Počet hodnotení: 44

  Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

  Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

  Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

  O autorovi

  Slavomír Molnár

  Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.