Skip to content

Ako vybrať DDS? Návod na najlepší 3. pilier a optimálne nastavenie

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Najlepší 3. pilier získate výberom určitej DDS, nastavením indexového fondu a voľbou optimálnej výšky vlastného príspevku. Návod ako na to.

Základný parameter výberu DDS – dôchodkový fond

Indexové fondy fungujú v 2. pilieri už od roku 2012, avšak doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) s ich zavedením v 3. pilieri váhali dlho. Najprv ho zaviedli v DDS NN Tatry-Sympatia, neskôr sa pridali v Axe a pár mesiacov dozadu ho pridali do svojho portfólia aj v DDS Stabilita.

Jedinou DDSkou, ktorá v 3. pilieri indexový fond neponúka je DDS Tatra banky.

A práve indexové fondy majú z dlhodobého hľadiska najvyšší výnos, čo potvrdili svojimi výsledkami hneď v prvom roku od ich zavedenia.

Hlavným kritériom na výber DDSky by malo byť to, či daná DDSka ponúka indexový fond. To je dôvod, prečo odporúčam voľbu jednej z trojice: Uniqa, NN-Tatry Sympatia alebo Stabilita. Ak však zohľadním kvalitu služieb a ich digitalizáciu, rozhodoval by som sa len medzi Uniqou a NN-Tatry Sympatia.

Podkladové aktíva jednotlivých indexových fondov v 3. pilieri

Tomu, do čoho sa investuje v rámci dôchodkového fondu sa hovorí podkladové aktívum a popisuje to štatút fondu. Z jednotlivých štatútov je možné vyčítať aký index/indexy daný indexový fond kopíruje.

Tak ako aj v 2. pilieri, aj v rámci 3. piliera nekopírujú všetky DDS rovnaké indexy.

 • Indexový fond DDS Stabilita – 100% MSCI World
 • Indexový fond DDS Uniqa – 90% MSCI World + 10% MSCI Emerging Markets
 • Indexový fond DDS NN Tatry-Sympatia – 50% S&P500 + 30% Eurostoxx 50 + 10% Nikkei 225 + 10% MSCI Emerging Markets

Ako zmeniť fond na existujúcej zmluve 3. piliera, ak prídem na to, že nemám zvolený indexový fond?

Zmena dôchodkového fondu sa na existujúcej zmluve dá vykonať veľmi jednoducho, buď online žiadosťou alebo v papierovej forme. Aj tu však odporúčam rozumne pracovať s nastavením investičnej stratégie pre nové príspevky a majetok. Funguje to na rovnakom princípe ako v 2. pilieri, ktorý som popisoval v tomto článku.

Základný parameter využívania 3. piliera – príspevok zamestnávateľa

K.O. kritériom, na základe ktorého sa rozhodovať, či využiť sporenie v 3. pilieri je príspevok zamestnávateľa. Zamestnávateľ môže svojím zamestnancom prispievať do 3. piliera až 6% z hrubej mzdy a rizikovým skupinám povolaní musí prispievať minimálne 2% z ich hrubej mzdy.

Motiváciou zamestnávateľa prispievať je jedine fakt, že dané príspevky podliehajú len zdravotným odvodom a odvody do Sociálnej poisťovne z nich nie je nutné platiť.

Podmienky prispievania nastavuje zamestnávateľ.

Bez príspevku zamestnávateľa nedáva 3. pilier zmysel

Pokiaľ zamestnávateľ tento benefit neposkytuje, o uzatvorení 3. piliera by som ani neuvažoval z nasledovných dôvodov:

 • vysoký poplatok za správu fondu až 1,2% p.a.
 • poplatok za výkonnosť fondu vo výške 10%
 • nízka disponibilita (pre zmluvy uzatvorené od 2014 výber možný len raz za 10 rokov a aj to len z vlastných príspevkov)
 • zisk podlieha zdaneniu, keďže nespĺňa podmienku oslobodenia príjmu z predaja cenných papierov

V takomto prípade dáva oveľa väčší zmysel investovanie napriamo do indexových ETF fondov.

Optimálne nastavenie výšky vlastného príspevku

Výšku vlastného príspevku je optimálne nastavovať tak, aby ste ním získali maximálny príspevok zamestnávateľa. Napr. ak vám zamestnávateľ dá podmienku, že bude prispievať toľko, koľko si budete prispievať vy, avšak maximálne 3% z hrubej mzdy, odporúčam zvoliť príspevok vo výške 3%. Odôvodnenie je jednoduché. Máte isté zhodnotenie 100% okamžite.

Ak zamestnávateľ podmienku minimálneho príspevku pre sporiteľa nemá, odporúčam nastaviť výšku príspevku buď na minimum (za predpokladu, že ste už na hrane s cashflowom) alebo 15 €, vďaka čomu získate maximálnu výšku daňovej úľavy.

Zamestnávateľ nemôže určiť, do ktorej DDS bude prispievať

V minulosti platilo, že zamestnaváteľ mohol svojim zamestnancom diktovať, do ktorej DDSky bude prispievať. Vznikal tak priestor na dohody medzi zamestnávateľom a sprostredkovateľmi zmlúv zamestnancov.

V súčasnosti tomuto zamedzuje § 58 zákona 650/2004, ktorý hovorí, že zamestnávateľ je povinný si uzatvoriť do 30 dní zmluvu s tou DDSkou, v ktorej má svoju zmluvu uzatvorenú aj sporiteľ.

Dávkový plán určuje možnosť výberu a uplatnenia daňovej úľavy

Kľúčovým rokom pre sporiteľov v 3. pilieri je rok 2014. Práve vtedy sa totiž menili podmienky využívania daňovej úľavy a výberu peňazí. Vo všeobecnosti platí, že:

 • na zmluvách spísaných do 31.12.2013 sporiteľ môže zrušiť zmluvu a čerpať z nej 80% z hodnoty (20% je poplatok), avšak na zmluve nie je možné využiť daňovú úľavu
 • na zmluvách spísaných od 1.1.2014 nie je možný odkup (iba raz za 10 rokov a len z vlastných vkladov), avšak majitelia týchto zmlúv si môžu uplatniť daňovú úľavu t.j. môžu si znížiť daňový základ o výšku ročného vkladu z vlastných príspevkov, max. však o 180 € – to je aj dôvod, prečo sa neoplatí sporiť na 3. pilier viac ako 15 € mesačne

Zároveň však platí, že sporiteľ môže mať ľubovoľný počet zmlúv 3. piliera. Pokiaľ máte uzatvorenú zmluvu ešte za starých podmienok (spísaná do 31.12.2013) nechajte si ju kvôli disponibilite. Na efektívne získavanie daňovej úľavy si však otvorte druhú zmluvu 3. piliera, kde si mesačne prispievajte 15 € a nechajte tam posielať aj príspevky zamestnávateľa.

Najlepší 3. pilier?

A ako by mal vyzerať v praxi najlepší 3. pilier z pohľadu výberu DDS a nastavenia zmluvy?

 1. voľba DDS z NN-Tatry Sympatia alebo Axy
 2. vyberte si indexový fond
 3. nastavenie výšky vlastného príspevku tak, aby ste získali maximálnu výšku príspevku zamestnávateľa
 4. pokiaľ si zamestnávateľ nekladie podmienku na minimálnu výšku vášho príspevku, nastavte si výšku vášho príspevku na 15 €, aby ste získali plnú výšku daňovej úľavy

Najčastejšie kladené otázky

Prečo sa neoplatí využívať 3. pilier na sporenie na dôchodok pokiaľ mi zamestnávateľ neprispieva do 3. piliera?

Kvôli poplatkom a nízkej disponibilite. DDS si účtuje za správu dôchodkového fondu 1,2% + poplatok za výkonnosť vo výške 10%. V komerčných indexových ETF fondoch tieto poplatky klient nemá. Navyše v 3. pilieri klient vie realizovať výber financií len raz za 10 rokov a aj to len z vlastných príspevkov.

Akú výšku mesačného vkladu je optimálne sporiť v 3. pilieri?

Odporúčaná minimálna výška mesačného vkladu sporiteľa je taká, ktorou získa maximálny príspevok zamestnávateľa podľa jeho podmienok. Pokiaľ však zamestnávateľ nemá určenú minimálnu výšku vkladu sporiteľa na získanie plnej výšky príspevku, optimálne je si zvoliť výšku mesačnej úložky 15 €.

Musí mi zamestnávateľ prispievať do akejkoľvek DDSky, ktorú si vyberiem?

Áno. Podľa § 58 zákona 650/2004 je zamestnávateľ povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s tou DDS, s ktorou si chce jeho zamestnanec uzatvoriť 3. pilier (účastnícka zmluva). Najlepší 3. pilier si viete uzatvoriť podľa vášho slobodného rozhodnutia.

Ktoré DDS ponúkajú vo svojom portfóliu indexový fond?

Všetky okrem DDS Tatra banka.

Koľko zmlúv 3. piliera môže mať uzatvorených sporiteľ?

Ľubovoľný počet. Význam mať viac uzatvorených zmlúv je najmä vtedy, pokiaľ má sporiteľ jednu zmluvu ešte so starými podmienkami (možnosť výberu 80% peňazí na účte) a druhú si uzatvorí kvôli získavaniu daňovej úspory vo výške 19% zo zaplatených vkladov, max. však zo 180 €.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 4.9 / 5. Počet hodnotení: 308

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.