Skip to content

Hypotéka pre komorových pracovníkov

O autorovi

Tomáš Gaňa

Od roku 2012 do 2020 som pracoval v Tatra banke, kde som sa prioritne zameriaval na oblasť hypotekárnych úverov a poistných produktov.
Za roky praxe v bankovom sektore som nazbieral množstvo skúsenosti, teoretických aj praktických, detailne som spoznal všetky procesy a získal množstvo kontaktov v bankách, poisťovniach, realitných kanceláriách aj na úradoch. Mojím cieľom je zvýšiť transparentnosť vo finančnom sprostredkovaní, poskytovať klientom informácie rýchlo, zrozumiteľným spôsobom a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v tejto oblasti.

Hypotéka pre komorových pracovníkov v jednotlivých bankách. Kto je komorový pracovník a aké ma podmienky akceptácie príjmu pri riešení hypotéky bankách?


Kto je komorový pracovník

Komorový pracovník je živnostník alebo jednoosobová s.r.o., ktorý je členom jednej z nasledujúcich komôr:

 • Slovenská advokátska komora
 • Slovenská lekárska komora
 • Slovenská komora zubných lekárov
 • Slovenská komora psychológov
 • Slovenská lekárnická komora
 • Komora veterinárnych lekárov
 • Slovenská komora daňových poradcov
 • Slovenská komora audítorov
 • Slovenská komora architektov
 • Komora reštaurátorov
 • Notárska komora
 • Slovenská komora exekútorov
 • Komora geodetov a kartografov

Pracovníci komory majú v bankách špeciálne podmienky akceptácie príjmu, ktorá je oproti klasickým SZČO a s.r.o. oveľa výhodnejšia.

Do to tejto kategórie klientov môžu banky zaradzovať aj SZČO alebo s.r.o. v obore: súdny znalec, odhadca majetku, účtovník, tlmočník, IT špecialista, avšak schválenie príjmu na individuálnom posúdení konkrétnej banky.

Výpočet príjmu v jednotlivých bankách pre komorových pracovníkov

Všetky banky okrem Prima banky dokážu akceptovať pri pracovníkoch komory ako príjem vyššie percento tržieb ako pri štandardných podnikateľoch. Prima banka vypočítava komorovým pracovníkom príjem štandardným spôsobom ako (základ dane – zapl. daň) / 12)).

Taktiež je dôležité spomenúť, že len banky veľkej štvorky dokážu akceptovať ako právnu formu podnikania pracovníkov komôr s.r.o.

Vo všetkých bankách vychádzajú vo výpočte príjmu na základe obratov z daňového priznania z posledného zdaňovacieho obdobia, len vo VÚB sa príjem dokladuje zjednodušene vo forme obratov na účte za posledných 6 mesiacov.

Z nasledujúcej tabuľky nižšie je vidieť, že hypotéka pre komorových pracovníkov má vo väčšine bánk štandardnú výšku akceptácie tržieb 50-60%.

SLSPVÚB Tatra bankaČSOBUnicreditPrimaPoštová bankamBank
SZČO60%*60%30-60%**50%50%ZD-D50%70%***
s.r.o.30%60%30-60%15%nienienienie

* platí pri SZČO s podaným daňovým priznaním za r. 2020 a uplatnenými paušálnymi výdavkami (v prípade uplatňovania reálnych nákladov banka akceptuje ako príjem 10% z obratov)

** lekár, veterinár, stomatológ – 30%, daňový poradca, právnik, advokát, architekt, exekútor – 60% z tržieb z účtovnej závierky za r. 2020

*** platí pri SZČO s podaným daňovým priznaním za r. 2020 a uplatnenými paušálnymi výdavkami (v prípade uplatňovania reálnych nákladov banka akceptuje ako príjem 40% z obratov)Nevyhnutné doklady k žiadosti o hypotéku pre pracovníkov komôr

Okrem štandardných dokladov k žiadosti, dokladuje komorový pracovník obdobné doklady ako živnostníci a s.r.o.

Doklady, ktoré klient dokladuje pri podaní žiadosti v každej banke
 • daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok spolu s účtovnou závierkou (do 31.3. je možná akceptácia aj daňového priznania za R-2, čo znamená, že napríklad do 31.3.2021 vedia banky vychádzať z daňového priznania za r. 2020, avšak ak ho klient ešte nemá podané, tak je možné vychádzať aj z čísel z r. 2019)
 • potvrdenie z daňového úradu pre účely banky za prechádzajúce zdaňovacie obdobie (požadujú banky kvôli zisteniu prípadných nedoplatkov voči daňovému úradu a súčasne daňový úrad potvrdzuje správnosť údajov v daňovom priznaní)
 • výpis z účtu s poukazovanými príjmami z podnikania (obyčajne postačuje výpis za posledných 1-6 mesiacov, v závislosti od banky)
 • potvrdenie z komory o existencií členstva v príslušnej komore (iba VÚB banka)
Doklady, ktoré zvyčajne banky nepožadujú, ale môžu si ich vyžiadať počas schvaľovacieho procesu
 • potvrdenie o zaplatení dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 • živnostenské oprávnenie

Dĺžka podnikania

Tak ako aj pri klasickom podnikaní formou živnosti a s.r.o., je aj pri komorových pracovníkoch nevyhnutné splniť minimálnu dobu podnikania.

V tabuľke nižšie uvádzam minimálne doby fungovania živnosti alebo s.r.o. pre akceptáciu príjmu vo vybraných bankách.

SLSPVÚBTatra bankaČSOBUnicreditPrimaPoštová bankamBank
SZČO6 mes.
v PDO*
1 ucelené DO**1 ukonč.
DO**
6 mes. v PDO*1 ucelené
DO**
12 mes.18 mes.12 mes.
s.r.o.6 mes.
v PDO*
1 ucelené
DO**
24 mes.6 mes. v PDO*N***N***N***N***

* PDO – predchádzajúce daňové obdobie

** DO – daňové obdobie

*** N – tento príjem banka v súčasnosti neakceptuje

Záver

Hypotéka pre komorových pracovníkov a jej možnosť akceptácie príjmu dáva tejto skupine podnikateľov skvele možnosti financovania svojej nehnuteľnosti. Netreba však zabúdať, že okrem akceptácie príjmov je dôležitých aj iks ďalších parametrov ako doba splatnosti, začiatok fixu, typ úročenia, možnosti mimoriadnych splátok a pod., preto sa pri finálnom výbere banky vždy raďte s odborníkom.

Najčastejšie otázky týkajúce sa hypotéky pre komorových pracovníkov

Kto je komorový pracovník?

Komorový pracovník je podnikateľ, ktorého povolanie združuje nejaká z komôr, napr. Slovenská advokátska komora.

Aké percento tržieb dokážu banky akceptovať ako príjem komorového pracovníka?

V závislosti od povolania a banky dokážu komorovému pracovníkovi akceptovať štandardne 50-70% z obratov ako jeho príjem.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 55

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.