Žiadosť o hypotéku: Ktoré doklady potrebujete?

O autorovi

Miroslav Tomáš

Od roku 2013 sa špecializujem na predaj hypotekárnych úverov. Snažím sa nazerať na veci z ľudského hľadiska, skĺbiť profesionalitu, odbornosť a nadobudnuté skúsenosti. Nepoznám slovo „nedá sa to“ v každom jednom klientovi sa snažím nájsť cestu, riešenie. Mojou motiváciou je väčšie uplatnenie nadobudnutých vedomostí a znalostí pri pomoci vo výbere správnej hypotéky pre klientov rôznych bánk. Posúdenie klienta v jeho prospech, nie len tabuľkové nastavenie ktoré banky štandardne ponúkajú.

Viete, ktoré doklady potrebujete na žiadosť o hypotéku? Banka si vyžaduje dokladovať vždy určité dokumenty na schválenie hypotéky v závislosti od účelu hypotéky.

Druhy dokladov na žiadosť o hypotéku

Vo všeobecnosti možno rozdeliť nevyhnutné doklady k podaniu žiadosti na tri oblasti:

 • dokladovanie príjmu
 • zakladaná nehnuteľnosť
 • účel hypotéky

Žiadateľ o hypotéku a dokladovanie jeho príjmu

Pre získanie hypotekárneho úveru muší mať žiadateľ pravidelný mesačný príjem. Banka akceptuje pre poskytnutie hypotéky mnoho typov príjmu, v tomto článku som sa zameral na príjem zo:

 • zamestnania
 • podnikania
 • rodičovského príspevku
 • z prenájmu nehnuteľnosti
 • doktorandského štipendia
 • dôchodku

Zamestnanie

Zamestnanie ako najbežnejšia forma mesačného príjmu sa dokladuje najjednoduchšie. Väčšina Slovenských bánk si bežného zamestnanca po podaní žiadosti o úver vie overiť nazretím do registra sociálnej poisťovne, tým hneď overí výšku Vášho mesačného príjmu. Banke pri žiadosti uvediete IČO zamestnávateľa, začiatok pracovného pomeru a priemernú mzdu. Špecifickou kategóriou sú štátni zamestnanci, ktorí musia k žiadosti o úver doložiť:

 • potvrdenie o príjme na tlačive banky
 • výpis z účtu s vyplatenou mzdou za posledných 6 mesiacov

Ak ste zamestnancom pracujúcim v zahraničí, mali by ste si pripraviť:

 • pracovnú zmluvu
 • potvrdenie o príjme
 • výpis z účtu s vyplatenou mzdou za posledných 6 mesiacov
 • výplatné pásky

V prípade že sa časť Vášho mesačného príjmu tvoria Diéty, banke budete dokladovať:

 • pracovnú zmluvu
 • potvrdenie o vyplatených diétach
 • výpis z účtu s vyplatenými diétami

Podnikanie

Mesačný príjem u Podnikateľov komerčné banky vedia akceptovať ako zisk po zdanení, určité % z tržieb za posledné zdaňovacie obdobie alebo priebežné príjmy za predchádzajúce mesiace v kalendárnom roku. Banka si od Vás vyžiada:

 • potvrdenie z daňového úradu pre bankové účely
 • výkaz ziskov a strát / účtovnú závierku
 • výpis z podnikateľského účtu za 6-12 mesiacov
 • banka si od Vás môže vyžiadať aj zmluvy o spolupráci a faktúry medzi vašimi odberateľmi

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok banky rátajú ako príjem pre splácanie úveru. K jeho akceptovaniu potrebujete dokladovať:

 • rodný list dieťaťa
 • potvrdenie z úradu práce
 • výpis z účtu s vyplateným rodičovským príspevkom

Prenájom nehnuteľnosti

V prípade ak prenajímate nehnuteľnosť (byt či dom) je banka schopná dané nájomné do istej miery akceptovať ako sekundárny zdroj Vášho mesačného príjmu. K akceptácií príjmu si od Vás vyžiada:

 • nájomnú zmluvu
 • výpis z účtu s poukazovaným nájomným
 • potvrdenie z daňového úradu / DIČ kartičku

Doktorandské štúdium

Ak ste študentom Doktorandského štúdia daný zdroj príjmu vie banka akceptovať v plnej výške. K žiadosti o úver si potrebujete pripraviť:

 • potvrdenie o doktorandskom štúdiu – vydáva fakulta
 • výpis z účtu s vyplatenou mzdou za posledných 6 mesiacov

Dôchodok

V prípade, ak ste dôchodca a chcete svojím príjmom pomôcť rodine k získaniu väčšej výšky úveru, banke dokladujete:

 • potvrdenie o priznaní dôchodku (starobný, invalidný, výsluhový, vdovský,)
 • výpis z účtu s vyplatenou mzdou za posledných 6 mesiacov

Nehnuteľnosť

Druhou nevyhnutnou súčasťou žiadosti o hypotéku je špecifikácia zakladanej nehnuteľnosti. Slovenské komerčné banky akceptujú ako zábezpeku len Tuzemskú nehnuteľnosť, kde sa kladie dôraz na celistvosť jej skutkového a právneho stavu. K žiadosti predkladáte:

 • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti (dokladuje sa vždy)
 • titul nadobudnutia súčasného majiteľa
 • v prípade rodinného domu aj prístupovú cestu (banky akceptujú prístup po verejnej ceste, zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prípade že vlastníkom prístupovej cesty je III. strana, alebo podiel o veľkosti X na danej ceste)
 • v prípade zakladania pozemku dokladujete aj tzv. územno – plánovaciu informáciu o možnej výstavbe na pozemku

Účel hypotéky

Medzi najbežnejšie účely hypotéky patrí kúpa / nadobudnutie nehnuteľnosti. Hypotéka však môže mať aj účel vysporiadania BSM / dedičstva , rekonštrukcie, zmeny, výstavby nehnuteľnosti, splatenie iných úverov / konsolidácia, kombinácia uvedených účelov, bezúčel (americká hypotéka). K jednotlivým účelom hypotéky si od vás banka vyžiada nasledovné doklady:

 • Kúpa / nadobudnutie – rezervačná zmluva / zmluva o budúcej kúpnej zmluve / kúpna zmluva, OP predávajúcich
 • Vysporiadania BSM / dedičstva – rozsudok súdu o rozvode / o dedičstve, OP predávajúcich
 • Rekonštrukcia – rozpočet jednotlivých položiek rekonštrukcie
 • Zmena stavby – ohlásenie stavebných úprav, rozpočet jednotlivých položiek rekonštrukcie
 • Výstavba – stavebné povolenie, projekt, rozpočet jednotlivých položiek rekonštrukcie
 • Splatenie iných úverov / konsolidácia – úverové zmluvy k vyplácaným úverom (hypotéka, spotrebný úver, kreditná karta, nebankovka)
 • Kombinácia – v závislosti od banky je možné kombinácia hore uvedených účelov – nie však všetky banky vedia kombinovať dané účely
 • Bezúčel – pri danom type hypotéky dokladujete len mesačný príjem a nehnuteľnosť.

Na záver je dôležité spomenúť fakt, že vybrané banky vedia spätne refundovať hypotéku / preplatiť klientovi jeho vlastné prostriedky vynaložené na kúpu, či iný účel s nehnuteľnosti. Prehľad nemá ašpiračný zámer, slúži na priblíženie hypotéky bežným klientom.

Komentáre

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 7

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

O autorovi

Miroslav Tomáš

Od roku 2013 sa špecializujem na predaj hypotekárnych úverov. Snažím sa nazerať na veci z ľudského hľadiska, skĺbiť profesionalitu, odbornosť a nadobudnuté skúsenosti. Nepoznám slovo „nedá sa to“ v každom jednom klientovi sa snažím nájsť cestu, riešenie. Mojou motiváciou je väčšie uplatnenie nadobudnutých vedomostí a znalostí pri pomoci vo výbere správnej hypotéky pre klientov rôznych bánk. Posúdenie klienta v jeho prospech, nie len tabuľkové nastavenie ktoré banky štandardne ponúkajú.