Skip to content

Nové opatrenia NBS: Kedy najskôr viete žiadať o úver?

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Od 1. marca 2017 sú v platnosti nové opatrenia NBS. Okrem mnohých vecí sa mení aj dĺžka obdobia, z ktorej sa vypočítava priemerný príjem žiadateľa.

Tri mesiace. To bolo v minulosti rozhodujúce obdobie, z ktorého banky vychádzali v dvoch parametroch. Jednak to bola minimálna doba, počas ktorej musí trvať pracovný pomer žiadateľa o úver a zároveň to bola aj doba, z ktorej banky vychádzali pri výpočte priemerného príjmu žiadateľa. Od 1.3 táto formulácia platí len na 50%.

Opatrenia NBS – dvojaké sledované obdobia

Po novom už bude potrebné tieto dve obdobia rozlišovať. Samostatne je zadefinovaná dĺžka trvajúceho pracovného pomeru a samostatne obdobie, z ktorého banky vypočítavajú priemerný príjem.

  • minimálna doba trvajúceho pracovného pomeru ostáva na 3 mesiacoch
  • obdobie, z ktorého banky vypočítavajú priemerný príjem žiadateľa sa predĺžilo na 6 mesiacov

Týmto opatrením NBS reaguje hlavne na dve skupiny ľudí. Prvou skupinou z nich sú živnostníci, ktorí vo väčšine prípadov preferovali pred nastavením daňového priznania a s ním spojené vysoké dane a odvody, zamestnanie sa na tri mesiace v nejakej firme. Ak mám byť úprimný, nemyslím si, že by živnostníkov toto sprísnenie odradilo od vlastného bývania, skôr ich to bude stáť viac na zaplatených odvodoch za toto predĺžené obdobie. Druhou skupinou sú mladí ľudia s nižším príjmom, ktorí pracujú zatiaľ príliš krátko alebo často menia zamestnanie, čo je relatívne veľké riziko z pohľadu dlhodobej schopnosti splácať úver.

Ako to bude fungovať v praxi?

Z vyššie popísaného vyplýva, že klient môže žiadať o úver hneď po skončení skúšobnej lehoty, avšak banky budú vypočítavať priemerný príjem za posledný polrok. V praxi to bude vyzerať tak, že ak je klient zamestnaný 3 mesiace a jeho príjem v čistom činí 800 €, jeho priemerný plat sa bude vypočítavať z posledných 6 mesiacov a teda (0+0+0+800+800+800)/6 = 400 €.

Slovenská sporiteľňa – kráľovná výnimiek

Všetky banky okrem OTP požadujú minimálnu dĺžku zamestnania 3 mesiace. OTP požaduje 5 mesiacov. Taktiež platí, že všetky banky vypočítavajú priemerný príjem za posledných 6 mesiacov, až na jednu. Podľa zistených informácií, zatiaľ Slovenská sporiteľňa ostáva pri žiadateľoch zamestnaných iba tri mesiace pri pôvodnom výpočte, teda priemerovať bude posledné tri mesiace. Z toho je asi jasné, kam si budú chodiť podávať žiadosti o úver hore spomínané dve skupiny ľudí. Uvidíme však, či to bude jav dočasný alebo trvalý 🙂

Celé znenie opatrení NBS nájdete ich webe

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 4

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.