Skip to content

Rebríček: Najlepšie finančné produkty za rok 2017

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Aké boli najlepšie finančné produkty v jednotlivých segmentoch finančného trhu za rok 2017? Zostavil som ich rebríček.

Starobné dôchodkové sporenie – 2. pilier

Kritérium porovnávania: Zhodnotenie v % za rok 2017.

 1. miesto: Akciový fond DSS Poštovej banky – 8,97%
 2. miesto: Indexový fond NN – 8,08%
 3. miesto: Akciový fond NN – 7,27%

Komentár: 

Vďaka pozitívnemu ekonomickému vývoju sa darilo všetkým dôchodkovým fondom, najviac to ale pocítili sporitelia, ktorých fondy obsahujú akcie. Dlhodobo stále platí, že najlepšiu výkonnosť majú indexové fondy. Pozor však na neuvážené zmeny dôchodkových fondov, ktoré by vám v súčasnej dobe skôr ublížili ako pomohli.

Doplnkové dôchodkové sporenie – 3. pilier

Kritérium porovnávania: Zhodnotenie v % za rok 2017.

 1. miesto: Comfort life 2050 DDS Tatra banky – 12,81%
 2. miesto: Comfort life 2040 DDS Tatra banky – 9,77%
 3. miesto: Rastový fond DDS NN-Tatry Sympatia – 8,92%

Komentár: 

Aj vo výkonnosti 3. piliera bolo masívne cítiť priaznivý ekonomický vývoj. Dosiahnuté ročné výnosy sú úplne oproti minulosti nadštandardné či skôr neštandardné. Ak zoberieme do úvahy dlhšie časové obdobie – 8 rokov, stále sú na tom najlepšie Axa so svojím Globálnym akicovým fondom spolu s Rastovým fondom od NN. Len tieto dva fondy si v priemere udržujú priemerný výnos na 4% p.a.

Bežný účet

Kritérium porovnávania: Cena, dostupnosť zliav a služby pre klienta.

 1. miesto: U Konto – UniCredit Bank
 2. miesto: Tatra Personal – Tatra Banka
 3. miesto: Pohoda – ČSOB

Komentár:

Bežný účet je najrozšírenejším bankovým produktom pričom medzi kľúčové parametre klienti považujú cenu a rozsah služieb. Pomer cena/rozsah služieb jednoznačne vyhráva U Konto od Unicreditu, Tatra Banka má v mojich očiach suverénne najlepšie zvládnuté služby na pobočkách, internet banking je skvelo prehľadný a neustále inovujú svoje služby, pričom podmienky na získanie 50 alebo 100% zľavy považujem za ľahko splniteľné. ČSOB je taktiež skvelou alternatívou voči Tatra banke.

Hypotekárne úvery

Kritérium porovnávania: Úrok, metodika a rýchlosť schvaľovania, proklientský prístup a pod.

 1. miesto: VÚB
 2. miesto: Tatra Banka
 3. miesto: ČSOB

Komentár: 

Porovnával som len banky veľkej 4ky – VÚB, ČSOB, Tatra banku a SLSP nakoľko ich trhový podiel je podľa štatistík NBS viac ako 85% (hypotékarne úvery + úvery na bývanie).

VÚB si z môjho pohľadu za svoju aktivitu titul jednoznačne zaslúži. Vždy boli prví, ktorí vyšli s kampaňou, dokonca si myslím, že aj vďaka ich akvizičnému nastaveniu sa úroky udržali celý rok tak nízko. Ich podmienky na úver boli stanovené transparentne, takže klient už pred schvaľovaním vedel aké podmienky bude mať schválené. Klientom dali možnosť lacno dofinancovávať hypotéky spotrebnými úvermi s úrokom už od 2,9%.

Tatra banke sa ušlo len druhé miesto a to aj napriek najlepšiemu štátnemu príspevku, skvelou rýchlosťou spracovania úverov či nízkym úrokom pri LTV nad 80% (ako jediná banka neaplikovala prirážku na 90% LTV).

ČSOB celý čas sekundovala VÚB v rámci boja o čo najnižší úrok a stále patrí k bankám, kde sa dajú vyriešiť situácie, ktoré sú zdanlivo neriešiteľné.

Životné poistenie

Kritérium porovnávania: Rozsah poistenia a cena.

 1. miesto: Axa, Generali, NN

Komentár: 

Z 11 poisťovní, ktoré som porovnával, vyčnievajú nad ostatnými tri: Axa, Generali a NN. A to hlavne kvalitou poistenia z pohľadu rozsahu a ceny, taktiež inovatívnym prístupom vo vývoji pripoistení či transparentnosťou pri zverejňovaní a výklade poistných podmienok. Nakoľko je poistenie veľmi individuálny produkt, nedovolím si určiť poradie. Aj keď som s tímom posledný polrok dopodrobna analyzoval tieto produkty, väčšinou sa líši poradie v závislosti od požiadaviek klienta a ich váh, zdravotného stavu, akcetovateľnej výške poistného a mnoho iných. Aby ste mi verili, že to fakt nie je možné len tak určiť, posielam screeny z našich analýz, kde porovnávame viac ako 20 000 údajov 🙂

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 4

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.