Mimoriadna splátka hypotéky: Aké sú rozdiely medzi bankami?

O autorovi

Matúš Matej

Finančnému sprostredkovaniu som sa začal venovať ešte popri štúdiu ekonómie na vysokej škole. Mojou hlavnou motiváciou bolo zvýšiť transparentnosť v tomto odvetví a zdieľať nadobudnuté odborné informácie s ľuďmi. Špecializujem sa na zmluvné podmienky a poplatky finančných produktov. Verím v odbornosť, ľudský prístup a prirodzenosť, na základe ktorých sa snažím priamym pričinením pozdvihnúť úroveň a kvalitu finančného sprostredkovania na Slovensku.

  Mimoriadna splátka umožňuje klientom rýchlejšie splatiť svoju hypotéku. Vedeli ste však, že aj medzi nimi sú dosť veľké rozdiely v závislosti od banky?

  Splácanie hypotéky je často krát dlhoročná až celoživotná záležitosť. Mnohých by preto mohlo zaujímať, ako si tento proces prostredníctvom mimoriadnych vkladov o niečo skrátiť, samozrejme, pokiaľ to finančná situácia dovoľuje.

  Prinášam vám preto prehľad konkrétnych možnosti v rámci jednotlivých bank, ich výhody, ako aj rozdiely, nad ktorými sa aj pri výbere banky oplatí zamyslieť.

  Mimoriadne splátky a ich podmienky definuje zákon

  Podľa § 18 zákona 90/2016 o úveroch na bývanie musí každá banka bez poplatku poskytnúť svojim klientom možnosť úhrady mimoriadnej splátky vo výške 20 % istiny.

  Zákon však presne nepopisuje k akému dátumu sa má vypočítavať istina. Preto banky určujú zostatok dvojako. Buď z aktuálneho zostatku na hypotéke alebo z jej pôvodnej výšky. To aký spôsob, ktorá banka pri výpočte využíva, si popíšeme nižšie.

  Z čoho sa reálne vypočítava výška mimoriadnej splátky

  BankaSLSPVÚBTatraČSOBPrimaUnicreditPoštováOTPmBank
  Mim. splátkaAZPVPVAZ AZ AZ AZ AZPV
  • PV – pôvodná výška hypotéky
  • AZ – aktuálny zostatok hypotéky

  Určite netreba pozabudnúť, že po niekoľkých rokoch kedy je zostatok na hypotéke oveľa nižší ako jeho pôvodná výška, nám aj tento malý rozdiel v systéme splácania bank, môže spraviť obrovský rozdiel v tom, koľko si skutočne v danom roku splatíme.

  Je zásadný rozdiel či sa 20 % vypočíta po rokoch splácania z pôvodnej výšky napr. 100 000 EUR alebo z aktuálneho zostatku, vo výške už len 50 000 EUR.

  Podmienky mimoriadnych splátok v jednotlivých bankách navyše mimo predpísaný rámec

  V dnešnom období touto možnosťou disponuje len veľmi malo hráčov na bankovom trhu. Môžeme preto vyzdvihnúť len 3 banky, ktoré klientom dokážu poskytnúť ďalšie efektívne možnosti splácania a v prípade ich využitia sa stať nemalým pomocníkom v rámci znižovania si úverového zaťaženia. 

  Mimoriadna splátka hypotéky mBank

  Prvou bankou na tomto zozname je mBank, ktorá vychádza klientom v ústrety za pomoci dodatočnej flexibility splácania, kedy si vie klient rozdeliť 20% z pôvodnej výšky hypotéky na akýkoľvek čas počas roka, hoc aj každý mesiac, pokiaľ ich súčet v rámci jedného roka nepresiahne maximálnu hodnotu 20-tich %. 

  Výhoda je v tom, že klient nie je nútený zhromažďovať finančné prostriedky niekde na účte a čakať na výročie zmluvy aj niekoľko mesiacov, splácanie môže využiť okamžite v danom mesiaci ku termínu splátky.

  Mimoriadna splátka hypotéky ČSOB

  Ešte výhodnejšiu alternatívu, ako jediná banka priniesla na trh ČSOB, ktorá ponuka okrem možnosti štandardného 20% vkladu aj možnosť využiť flexibilne splácanie za pomoci ich aplikácie, kde si vie klient každý mesiac splatiť navyše popri splátke mimoriadný vklad v rozmedzí od 50 EUR do 1,5% zo zostatku úveru. 

  Tento vklad sa samozrejme použije priamo na splatenie istiny. Využiť to môže klient kedykoľvek počas roka najviac 12-krát, každý mesiac raz, alebo sporadicky, priebežne počas roka, čim sa znižuje preplatenosť ešte rapídnejším tempom.

  Mimoriadna splátka hypotéky SLSP

  Posledným mimoriadnym hráčom je Slovenska sporiteľňa, ktorá sa rozhodla si povinne pravidlo rozšíriť ešte o jeden mimoriadny vklad ročne, taktiež vo výške 20 % zo zostatku hypotéky, čim si klient môže polepšiť pri znížení hypotéky až 2 krát ročne spolu až o 40 % zo zostatku na hypotéke.

  Tuto dodatočnú možnosť ponúka banka klientovi však až po prvom roku splácania úveru. Výhodou je, že tento mimoriadny vklad vie byť zrealizovaný ešte v deň podania žiadosti, pričom môže ísť o ľubovoľný deň v mesiaci, ktorý ani nemusí (ale môže) byť totožný s dňom splátky.

  Mimoriadna splátka hypotéky: VÚB, Tatra banka, Prima banka, Unicredit, Poštová banka

  Neponúkajú inú formu mimoriadnych splátok mimo zákona. Za pochvalu však stojí Tatra banka, VÚB a mBank, ktoré umožňujú dávať mimoriadnu splátku vo výške 20% z pôvodnej výšky hypotéky a nie jej aktuálneho zostatku.

  Aký majú mimoriadne splátky význam a čo je ich výsledkom pre klienta ? 

  Mimoriadne splátky zásadným spôsobom menia štruktúru hypotéky, preto si klient môže vybrať medzi dvoma možnosťami úpravy hypotéky:

  • zníženie doby splatnosti hypotéky pri zachovaní rovnakej splátky
  • zníženie mesačnej splátky pri zachovaní rovnakej doby splatnosti

  V dôsledku zníženia istiny mimoriadnou splátkou si vie klient vybrať medzi spomínaným znížením mesačnej splátky alebo doby splatnosti. Spomínaná druhá možnosť je však v niektorých bankách spoplatnená.


  Kedy musíte ohlásiť zámer dávať mimoriadnu splátku?

  Zákon stanovuje lehotu 30 dní pred výročím podpisu úverovej zmluvy ako najskorší možný termín realizácie mimoriadnej splátky.

  Tato doba nám určuje kedy najskôr je možne požiadať o mimoriadnu splátku, ako aj termín do kedy tuto oznamovaciu povinnosť musíme vykonať, aby sme neprišli pre pár dní o možnosť jej uskutočnenia a posunuli si to zbytočne až na ďalší rok. 

  BankaTermín pre podanie žiadosti o mimoriadnu splátku
  SLSP20% zo zákona – najskôr 30 dní pred výročím podpisu
  20% ako ponuka banky – v ktorýkoľvek deň v mesiaci
  VÚBNajskôr 30 dní a najneskôr 7 dni pred výročím podpisu
  Tatra bankaPokiaľ mám výročie zmluvy 1.mája a splátku k 15-temu dňu v mesiaci, tak najneskorší termín pre požiadanie o mimoriadnu splátku je 7 dní pred 15.aprílom, keďže mimoriadny vklad musí byt vykonaný v deň splátky do dátumu výročia zmluvy.
  ČSOBNajskôr 30 dni pred výročím, najneskôr 3 dni pre výročím podpisu
  alebo cez aplikáciu do 1,5 % zo zostatkú úveru kedykoľvek
  PrimaNajskôr 30 dní pred výročím podpisu
  UnicreditNajneskôr 30 dní pred výročím podpisu
  Poštová bankaNajskôr 30 dní pred výročím podpisu
  OTPNajskôr 30 dní a najneskôr 7 dni pred výročím podpisu
  mBankKedykoľvek počas roka

  Záver

  Ako môžeme vidieť rozdiely a prístupy jednotlivých bank k znižovaniu úverovej zaťaženosti sú naozaj rôzne, len málo z nich zaradilo tuto ponuku pre klientov medzi svoje hlavné výhody. Najme však bonitnejší klienti tuto možnosť určite radi privítajú, keďže každé takéto zníženie automaticky pozitívne ovplyvňuje aj budúcu preplatenosť či zostatok na hypotéke. 

  Preto môžeme povedať, že pri dnešnom tesnom súboji na poli úrokových sadzieb, kde je veľa bank na podobnom piedestáli, môže byť tato dodatočná možnosť mimoriadnych splátok pre klientov šikovným prvkom ako sa konkurenčne odlíšiť.


  Najčastejšie otázky týkajúce sa mimoriadnych splátok

  Ponúkajú všetky banky možnosť mimoriadny splátok?

  Áno, nakoľko im to prikazuje zákon 90/2016.

  Aký je poplatok za mimoriadnu splátku hypotéky?

  Vo výročie podpisu úverovej zmluvy je možné dať zdarma 20% z pôvodnej výšky hypotéky/aktuálneho zostatku hypotéky. Mimoriadna splátka nad hranicu 20% je spoplatnená poplatkom 1%.
  Vo výročie fixácie je možné dať mimoriadnu splátku zdarma v ľubovoľnej výške.

  Vypočítava sa maximálna výška mimoriadnej splátky z aktuálneho zostatku hypotéky alebo pôvodnej výšky hypotéky?

  Tatra banka, VÚB a mBank vypočítavajú výšku mimoriadnej splátky hypotéky z pôvodnej výšky hypotéky, kým ostatné banky z aktuálneho zostatku.

  Skracuje sa mi doba splácania alebo znižuje výška splátky po mimoriadnej splátke?

  Klient si po realizovaní mimoriadnej splátky môže vybrať, či si chce skrátiť dobu splácania alebo znížiť výšku splátky.

  Ponúka niektorá z bánk možnosť dávať mimoriadnu splátku zdarma aj mimo výročia podpisu úverovej zmluvy a výročia fixácie?

  Áno. ČSOB ako jediná na trhu umožňuje dávať mimoriadnu splátku každý jeden mesiac priamo do istiny. SLSP umožňuje dávať klientom mimo zákonných 20%, aj ďalších 20%. v mBank si môžete zákonných 20% rozdeliť do ľubovoľného počtu mesiacov počas roka.

  Komentáre

  Ohodnoťte tento článok

  Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 20

  Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

  Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

  Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

  O autorovi

  Matúš Matej

  Finančnému sprostredkovaniu som sa začal venovať ešte popri štúdiu ekonómie na vysokej škole. Mojou hlavnou motiváciou bolo zvýšiť transparentnosť v tomto odvetví a zdieľať nadobudnuté odborné informácie s ľuďmi. Špecializujem sa na zmluvné podmienky a poplatky finančných produktov. Verím v odbornosť, ľudský prístup a prirodzenosť, na základe ktorých sa snažím priamym pričinením pozdvihnúť úroveň a kvalitu finančného sprostredkovania na Slovensku.