Skip to content

Hypotéka so zúženým BSM žiadateľa

O autorovi

Tomáš Gaňa

Od roku 2012 do 2020 som pracoval v Tatra banke, kde som sa prioritne zameriaval na oblasť hypotekárnych úverov a poistných produktov.
Za roky praxe v bankovom sektore som nazbieral množstvo skúsenosti, teoretických aj praktických, detailne som spoznal všetky procesy a získal množstvo kontaktov v bankách, poisťovniach, realitných kanceláriách aj na úradoch. Mojím cieľom je zvýšiť transparentnosť vo finančnom sprostredkovaní, poskytovať klientom informácie rýchlo, zrozumiteľným spôsobom a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v tejto oblasti.

Ako funguje hypotéka so zúženým BSM žiadateľa? Aké sú rozdiely medzi bankami?

Zúženie BSM vs. zrušenie BSM

Nielen majetok ale aj záväzky, ktoré nadobudli manželia po uzatvorení manželstva spadajú do tzv. BSM (inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov).

Počas trvania manželstva sa pomerne často stretávam so situáciou, kedy má jeden s manželov z rôznych dôvodov záujem napríklad kúpiť novú nehnuteľnosť prostredníctvom hypotéky. Vždy sa samozrejme musí jednať o dohodu oboch manželov.

Tieto situácie priamo upravuje občiansky zákonník, a to dvomi právnymi úkonmi – zrušením alebo zúžením BSM.

Kým na zrušenie BSM musia existovať vážne dôvody, o ktorých sa rozhoduje na súde (napríklad rizikové podnikane alebo vytváranie dlhov jedným z manželov), tak zúženie BSM je pomerne častý úkon, ktorý je možné vybaviť takpovediac na počkanie a to návštevou notára, ktorý má na to oprávnenie.

Považujem za dôležité upozorniť, že prípadné zrušenie alebo zúženie BSM je potrebné riešiť ešte pred podaním žiadosti o hypotéku v konkrétnej banke. V nasledujúcej časti článku sa budem venovať situácií, keď manželia nemajú súdom zrušené BSM, a nie sú ani v rozvodovom konaní.

Kedy sa najčastejšie využíva zúženie BSM pri hypotéke?

Medzi najčastejšie dôvody zúženia BSM patria omeškania jedného z manželov na úverových produktoch poskytnutých v minulosti, exekúcie alebo jednoducho iba zadováženie si nehnuteľnosti, ktorá by nepatrila do BSM.

Bez notárskej zápisnice sa nezaobídete

Následne obaja manželia navštívia notársky úrad, ktorý poskytuje službu zúženia BSM formou notárskej zápisnice. Do zápisnice sa zvyčajne už píše približná výška hypotéky a pokiaľ sa jedná o kúpu nehnuteľnosti tak aj jej presná špecifikácia. Niektoré notárske úrady vyžadujú do zápisnice uviesť aj názov banky, kde klient plánuje riešenie hypotéky. Ceny notárskych zápisníc sa zvyčajne líšia (záleží od lokality a výšky úveru). Moji klienti sa zvyčajne stretávajú s cenami od 150 € do 250 €.

Aj nepristupujúci manžel/manželka sa započítava do výdavkov

Všetky banky, ktoré na Slovensku poskytujú hypotéky započítavajú do výdavkov záujemcu o úver aj životné minimum na nepristupujúceho z manželov (zároveň nepočítajú s príjmom druhého z manželov). To samozrejme spôsobí automatické zníženie maximálnej výšky hypotéky.

V prípade riešenia hypotéky so zúženým BSM, pričom jeden s manželov v súčasnosti má alebo v minulosti mal problémy so splácaním svojich záväzkov (bankové a nebankové úvery, leasing, kreditná karta, nedoplatky na daniach, v sociálnej alebo zdravotnej poisťovni) odporúčam obrátiť sa na hypotekárneho poradcu, nakoľko niektoré banky preverujú úverový a nebankový register aj nepristupujúceho z manželov, čo môže značne skomplikovať schválenie hypotéky, prípadne hrozí jej zamietnutie.

Hypotéka so zúženým BSM všade okrem Prima banky

V nasledovnej tabuľke je prehľad akceptácie zúženého BSM jednotlivých bánk a zároveň prehľad, či daná banka preveruje úverový register nepristupujúceho partnera.

BankaAkceptácia zúženie BSMÚverový/nebankový register nepristupujúceho manžela/ky
SLSPakceptujenepreveruje*
VÚBakceptujenepreveruje
Tatra bankaakceptujepreveruje
ČSOBakceptujenepreveruje
Prima bankaneakceptujeneakceptuje
Unicredit bankaakceptujepreveruje
Poštová bankaakceptujenepreveruje
mBankakceptujenepreveruje

* banka v niektorých prípadoch požaduje doplniť do žiadosti aj nepristupujúceho manžela aby si mohla preveriť jeho/jej existujúce a bývalé záväzky a zhodnotila celkové riziko prípadu


Najčastejšie otázky týkajúce sa hypotéky so zúženým BSM

Čo znamená inštitút zúženia BSM ?

Jedná sa o úkon, kedy sa manželia počas trvania manželstva dohodnú, že určitý majetok, ktorý sa jeden s manželov rozhodne zadovážiť nebude patriť do bezdpodielového spoluvlastníctva. Najčastejším dôvodom je nadobudnutie nehnuteľnosti.

Akceptujú slovenské banky zúženie BSM pri vybavovaní hypotéky?

Áno, väčšina bánk štandardne akceptuje zúženie BSM, v niektorých bankách sa jedná o neštandardné riešenie, ktoré ale zväčša akceptujú a iba jedna banka zúženie BSM neakceptuje.

Potrebujem pri podaní žiadosti o hypotéku v banke pri zúženom BSM špeciálne doklady?

Okrem štandardných dokladov budete potrebovať originál notárskej zápisnice o zúžení BSM, kde bude presne špecifikovaná nehnuteľnosť, jej hodnota a aspoň približná výška hypotéky (všetko, čo nebude patriť do BSM).

Započítava sa mi nepristupujúci manžel / manželka do výdavkov ?

Áno, nepristupujúci manžel / manželka predstavuje pre žiadateľa o hypotéku výdavok vo výške životného minima, čo spôsobuje celkové zníženie výšky úverového limitu. Existujúce úvery nepristupujúceho manžela / manželky sa do limitov hypotéky nezapočítavajú.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 114

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.