Skip to content

Najvýhodnejšia hypotéka v 2024. Porovnanie, recenzie + kalkulačka

O autorovi

Tomáš Gaňa

Od roku 2012 do 2020 som pracoval v Tatra banke, kde som sa prioritne zameriaval na oblasť hypotekárnych úverov a poistných produktov.
Za roky praxe v bankovom sektore som nazbieral množstvo skúsenosti, teoretických aj praktických, detailne som spoznal všetky procesy a získal množstvo kontaktov v bankách, poisťovniach, realitných kanceláriách aj na úradoch. Mojím cieľom je zvýšiť transparentnosť vo finančnom sprostredkovaní, poskytovať klientom informácie rýchlo, zrozumiteľným spôsobom a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v tejto oblasti.

Pravidelne aktualizované porovnanie hypoték s popisom výhod a nevýhod jednotlivých bánk. Ktorá hypotéka je najvýhodnejšia? Cenové a necenové porovnanie hypoték + hypotekárna kalkulačka a grafy.

Porovnanie hypoték v roku 2024

Porovnaní hypoték nájdete v rôznych porovnávačoch niekoľko. Ale žiaden porovnávač už nepopisuje metodické výhody a nevýhody jednotlivých bánk. To som sa rozhodol zmeniť.

V tomto článku nájdete pravidelne aktualizované porovnanie hypoték. A to nielen na základe ich aktuálnych kampaní, ale predovšetkým aj na základe tzv. metodických parametrov. Hovorím o rozdieloch v akceptovaní príjmov, dobe splácania, účelov a mnoho ďalších parametrov, ktoré sú často oveľa dôležitejšie ako samotná cena tj. úroková sadzba.

Každopádne pre tých z vás, ktorých zaujíma hlavne porovnanie aktuálnych sadzieb, celková preplatenosť na úrokoch a fixné náklady spojené s hypotékou, pozrite si našu HYPOTÉKARNU KALKULAČKU na konci tohto článku, ktorá obsahuje krásne spracované grafy a porovnania.

Pre lepšie pochopenie jednotlivých metodických vychytávok obsahuje článok aj linky na články kolegov, v ktorých sa popisujú detaily danej výhody alebo nevýhody.

Poradie bánk v článku som určil na základe trhového podielu zverejneného v prehľade NBS. Pre lepšiu orientáciu sa môžete preskrolovať na vašu preferovanú banku kliknutím na jej názov v tomto zozname:

Hypotéka SLSP


Základné podmienky

 • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 400 €
 • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 €
 • Poplatok za vedenie účtu: 6 € (po splnení podmienok je možná zľava z poplatku až do výšky 100%)
 • Prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní: individuálne, zväčša +0,7%
 • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: nie
 • Preplácanie kolkov na katastri: nie
 • Preplácanie znaleckého posudku: nie
 • Typ úrokovej sadzby: „od“

Aktuálny prehľad úrokových sadzieb v SLSP nájdete v hypotekárnej kalkulačke v spodnej časti článku.


Výhody SLSP

 • 90% financovanie je možné získať bez ohľadu na lokalitu
 • banka dokáže priemerovať príjem aj za posledné 3 mesiace (po skončení skúšobnej lehoty alebo napríklad po navýšení príjmu)
 • financovanie pozemku až do výšky 80% jeho hodnoty a to aj pri americkej hypotéke
 • pri SZČO s paušálnymi výdavkami akceptácia príjmu až 60% z tržieb za predchádzajúci rok
 • jedna z najkratších lehôt existencie podnikania v prípade SZČO (postačuje ucelených 6 mesiacov v predchádzajúcom zdaňovacom období)
 • možnosť riešiť aj hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, ktorá však funguje inak ako u konkurentov ČSOB a Unicredit banka
 • štandardná splatnosť žiadateľa do 70. roku života, spolužiadateľa až do 75. roku života
 • možnosť realizovať mimoriadne splátky bez poplatku prostredníctvom mobilnej aplikácie každý mesiac až do 3 násobku klasickej mesačnej splátky
 • v prípade hypotéky do 70% hodnoty nehnuteľnosti nie je potrebné dokladovať účel

Nevýhody SLSP

 • banka zvyčajne vyžaduje výpis z úverového registra z krajiny, kde klient pracuje
 • pri výstavbe nehnuteľnosti banka sama určuje výšky jednotlivých tranží a minimálnu hodnotu nehnuteľnosti na ich uvoľnenie
 • začiatok fixácie plynie od podpisu úverovej zmluvy, čo je problém najmä pri developerskej hypotéke

Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v SLSP ?

Banka je vhodná najmä pre klientov, ktorí sú zamestnaní veľmi krátko alebo im bol v posledných mesiacoch zvyšovaný príjem. Obrovskou výhodou je relatívne ľahko dostupné 90% financovanie a skvelé akceptovanie tržieb u SZČO, až 60%. Pri hypotéke do 70% hodnoty nie je nutné dokladovať účel. Najvyššie % financovania pozemku na trhu.

Hypotéka VÚB


Základné podmienky

 • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 2% (v prípade zriadenia bežného účtu je poplatok 0 €)
 • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 2% (v prípade zriadenia bežného účtu je poplatok 0 €)
 • Poplatok za vedenie účtu: 6 € (po splnení podmienok možná 50 % alebo 100 % zľava, v súčasnosti prebieha kampaň na otvorenie účtu online so 100 % zľavou z poplatku na 12 mesiacov)
 • Prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní: + 0,15% p.a.
 • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: nie
 • Preplácanie kolkov na katastri: nie
 • Preplácanie znaleckého posudku: nie
 • Typ úrokovej sadzby: „od“

Aktuálny prehľad úrokových sadzieb vo VÚB nájdete v hypotekárnej kalkulačke v spodnej časti článku.


Výhody VÚB banky

 • jedna z najnižších prirážok k 90% financovaniu na trhu
 • najlepšia americká hypotéka na trhu (až do 90% hodnoty nehnuteľnosti, 30 ročná splatnosť, bez prirážky k sadzbe)
 • možná až 30 ročná splatnosť aj pri starších ručiteľoch (ručitelia môžu mať až 54 rokov)
 • najkratšie minimálne trvanie pracovného pomeru v zahraničí (4 mesiace)
 • akceptácia príjmov z podnikania (SZČO a s.r.o.) až do výšky 55% z obratov, pokiaľ boli obraty za predchádzajúci rok do 80 000 €
 • najvyšší počet nastavených developerských projektov
 • možnosť dofinancovania kúpnej ceny až do 100% v kombinácií s výhodným spotrebným úverom
 • komorovým pracovníkom banka akceptuje príjem ako 60% z obratov na účte za posledných 6 mesiacov
 • akceptácia 100% diét vyplácaných na účet
 • výživné banka akceptuje v plnej výške (po doložení právoplatného rozsudku a výpisu z účtu za posledných 6 mesiacov)
 • splatnosť až do 72. roku života hlavného dlžníka, pokiaľ má menej ako 50 rokov
 • najjednoduchšie čerpanie tranží pri výstavbe rodinného domu – v 2. tranži až 90% z celkovej výšky hypotéky, aj keď hodnota rozostavanej stavby nestačí

Nevýhody VÚB banky

 • najzložitejšie podmienky na získanie 100 % zľavy za vedenie bežného účtu
 • pri kúpe alebo výstavbe rodinného domu v dedinách často len LTV 70%
 • banka zväčša neakceptuje príjem zo zahraničia s výkonom manuálnej práce

Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku vo VÚB banke ?

Suverénne najlepšie podmienky na americkú hypotéku a sadzby pri 90% financovaní. Výhodná akceptácia príjmov pre komorových pracovníkov, akceptácia plnej výšky diét a možnosť dlhšej splatnosti pri úvere, v ktorom vystupujú rodičia a ich deti. Najkratšia doba trvania pracovného pomeru v zahraničí a veľmi výhodné dofinancovanie spotrebným úverom až do 100% kúpnej ceny. Najlepšia akceptácia príjmu pri 1 osobových s.r.o. a jedna z najlepších akceptácií príjmu SZČO na trhu.

Pokiaľ máte záujem o bezplatnú a nezáväznú konzultáciu vašej hypotéky, ozvite sa mi prostredníctvom kontaktného formulára.

Hypotéka Tatra banky


Základné podmienky

 • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 125 € alebo 175 € (podľa ratingu)
 • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 €
 • Poplatok za vedenie účtu: 7 € (po splnení podmienok možná 50 % , prípadne až 100 % zľava, v súčasnosti kampaň na otvorenie bežného účtu cez mobil so 100 % zľavou na 12 mesiacov)
 • Prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní: +0,2%
 • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: nie
 • Preplácanie kolkov na katastri: nie
 • Preplácanie znaleckého posudku: nie
 • Typ úrokovej sadzby: „od“

Aktuálny prehľad úrokových sadzieb v Tatra banke nájdete v hypotekárnej kalkulačke v spodnej časti článku.


Výhody Tatra banky

 • najrýchlejšie schvaľovanie na trhu
 • jedno z najvyšších akceptácií príjmu pri % z tržieb u majiteľov s.r.o.
 • banka akceptuje súbeh viacerých príjmov
 • možná kombinácia účelu kúpa + údržba v jednej hypotéke
 • jedna z najnižších prirážok pri 90% financovaní
 • najlepšie metodické podmienky na výstavbu nehnuteľnosti
 • VIP klienti majú zmeny na úverovej zmluve bez poplatku

Nevýhody Tatra banky

 • len veľmi zriedka klientom vychádzajú sadzby, ktorá banka komunikuje
 • banka poskytuje americkú hypotéku so splatnosťou maximálne 20 rokov
 • maximálna lehota čerpania pri účele výstavba len 18 mesiacov bez možnosti predĺženia
 • príjem akceptovaný iba v mene EUR (sú možné výnimky)

Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v Tatra banke ?

Jedny z najlepších podmienok pre majiteľov s.r.o. Akceptácia súbehu viacerých príjmov a možnosť financovania rekonštrukcie hypotéky v jednej hypotéke spolu s kúpou nehnuteľnosti. Skvelé podmienky na výstavbu nehnuteľnosti, nízka prirážka k 90% LTV.

Hypotéka ČSOB


Základné podmienky

 • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 250 €
 • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 250 €
 • Poplatok za vedenie účtu: 6 € (po splnení podmienok možná 50 % alebo 100 % zľava)
 • Prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní: + 0,70% p.a.
 • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: áno (formou vrátenia až 3 splátok)
 • Preplácanie kolkov na katastri: nie
 • Preplácanie znaleckého posudku: nie
 • Typ úrokovej sadzby: tabuľka sadzieb podľa ratingu klienta

Aktuálny prehľad úrokových sadzieb v ČSOB nájdete v hypotekárnej kalkulačke v spodnej časti článku.


Výhody ČSOB banky

 • mimoriadne splátky každý jeden mesiac až do výšky 1,5% zostatku hypotéky prostredníctvom mobilnej aplikácie
 • banka poskytuje hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť
 • nadštandardná akceptácia príjmu SZČO a s.r.o. z tržieb
 • pri developerských hypotékach akceptujú vždy ako hodnotu zabezpečenia kúpnu cenu nehnuteľnosti
 • ľahko splniteľné podmienky na 100% zľavu z poplatku za vedenie účtu
 • jedny z najlepších metodických podmienok na výstavbu nehnuteľnosti
 • možnosť čerpania hypotéky na kúpu nehnuteľnosti až 12 až 18 mesiacov

Nevýhody ČSOB banky

 • banka vypočítava maximálnu výšku hypotéky prísnejšie ako prikazuje legislatíva, čím klient vie získať nižšiu výšku hypotéky
 • výška dokladovateľného príjmu pri zamestnancoch sa akceptuje len to, čo overí Sociálna poisťovňa
 • pri nových hypotékach zvyčajne povinnosť uzatvárať poistenie nehnuteľnosti cez partnerskú ČSOB poisťovňu
 • pri druhej hypotéke splatnosť zvyčajne maximálne na 20 rokov
 • americká hypotéka s prirážkou od +0,5%
 • hypotéka na kúpu pozemku bez vydaného stavebného povolenia len 50% LTV
 • štandardná doba splatnosti len do 65 rokov
 • banka neakceptuje príjem u SZČO a majiteľov s.r.o. na základe daňového priznania (príjem klientom vypočítava iba z tržieb)
 • poplatok za nedočerpanie hypotéky vo výške 2,5%, max. 500 €
 • začiatok fixácie plynie od podpisu úverovej zmluvy, čo je problém najmä pri developerskej hypotéke a treba na to myslieť pri hypotéke na nešpecifikovanú nehnuteľnosť

Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v ČSOB banke ?

Najväčší benefit banky je možnosť schváliť hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť a mimoriadne splátky každý mesiac prostredníctvom internet bankingu bez nutnosti návštevy pobočky, vďaka čomu je možné získať veľmi nízku preplatenosť na úrokoch. Možnosť nastaviť čerpanie hypotéky pri kúpe nehnuteľnosti až na 18 mesiacov od podpisu zmluvy.


Pokiaľ máte záujem o bezplatnú a nezáväznú konzultáciu vašej hypotéky, ozvite sa mi prostredníctvom kontaktného formulára.

Hypotéka Prima banky


Základné podmienky

 • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 100 €
 • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 € (po splnení štatútu kampane)
 • Poplatok za vedenie účtu: 4,90 € (možné zníženie poplatku aktívnym využívaním platobnej karty u obchodníkov)
 • Prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní: banka momentálne neponúka financovanie nad 80% hodnoty nehnuteľnosti (pri refinancovaní možné financovanie až do 100% hodnoty nehnuteľnosti)
 • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: áno
 • Preplácanie kolkov na katastri: nie
 • Preplácanie znaleckého posudku: nie
 • Typ úrokovej sadzby: fixná pre všetkých klientov

Aktuálny prehľad úrokových sadzieb v Prima banke nájdete v hypotekárnej kalkulačke v spodnej časti článku.

Výhody Prima banky

 • možnosť refinancovania hypotéky až do 100% LTV s preplatením pokuty za predčasné splatenie inej banky, pokiaľ je úver splácaný aspoň 9 mesiacov
 • možnosť konsolidácie (spojenie) až 3 hypoték a 3 spotrebných úverov až do 100% LTV s preplatením pokuty za predčasné splatenie z inej banky
 • možnosť interného ohodnotenia nehnuteľnosti na základe aktuálnej fotodokumentácie a posledného titulu nadobudnutia
 • banka dokáže financovať klienta už po 4 mesiacoch v zamestnaní, pričom priemerujú príjem 4/4

Nevýhody Prima banky

 • obmedzená výška hypotéky pri novej aj refinančnej hypotéke v závislosti od lokality zakladanej nehnuteľnosti a počtu žiadateľov
 • obmedzená výška LTV (percenta financovania) pri nových hypotékach – pri 1 žiadateľovi max 70% LTV a 2 žiadateľoch max 80% LTV
 • splatnosť hypotéky sa počíta od podpisu úverovej zmluvy, nie od čerpania
 • pokutu inej banky prepláca iba pri čistom refinancovaní (nie je možné navýšenie hypotéky)
 • nie je možný odklad splátok
 • nie je možný reštart hypotéky ani refinancovanie pôvodnej hypotéky v rámci banky
 • vo výročí fixácie banka ponúkne klientovi oveľa horšie podmienky ako pre nových klientov a nevedia tieto podmienky zmeniť
 • banka neakceptuje príjem zo zahraničia
 • banka neakceptuje príjem pre majiteľov s.r.o.
 • americkú (bezúčelovú) hypotéku banka neposkytuje

Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v Prima banke ?

Banka je vhodná najmä pre menej náročných klientov, ktorých hlavným cieľom je mať čo najnižšiu úrokovú sadzbu. Nosnou výhodou banky je možnosť refinancovania hypotéky úverov z inej banky s preplatením pokuty a s LTV až do 100% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

Hypotéka Unicredit banky


Základné podmienky

 • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 0,90% z výšky úver, max. 1 000 € (poplatok banka odpúšťa iba pri uzatvorení poistenia schopnosti splácať hypotéku)
 • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 €
 • Poplatok za vedenie účtu: 0 € (pri výbere účtu Smart)
 • Prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní: +0,50% p.a. + nutnosť uzatvoriť si ich životné poistenie
 • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: nie
 • Preplácanie kolkov na katastri: nie
 • Preplácanie znaleckého posudku: áno (za predpokladu uzatvorenia poistenia schopnosti splácať úver a LTV do 80%)
 • Typ úrokovej sadzby: „fixná“ (zľavy závisia od uzatvorenia ďalších produktov banky)

Aktuálny prehľad úrokových sadzieb v Unicredit banke nájdete v hypotekárnej kalkulačke v spodnej časti článku.

Výhody Unicredit banky

 • banka akceptuje príjem klienta zamestnaného cez personálnu agentúru
 • možnosť akceptovať príjem z dohody v plnej výške (iba ako vedľajší príjem)
 • možnosť vziať si hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť (s účelom kúpa aj výstavba) a s príjmom zo zahraničia
 • financovanie kúpy pozemku až do výšky 90% LTV
 • pri SZČO možnosť výpočtu príjmu ako 50% z tržieb, u komorových pracovníkov až do výšky 60% z tržieb
 • výživné je možné akceptovať v plnej výške (iba ako vedľajší príjem)
 • pri refinancovaní bez dokladovania príjmu LTV do 85% bez prirážky k úrokovej sadzbe
 • banka akceptuje súbeh hlavného príjmu a polovice výšky rodičovského príspevku

Nevýhody Unicredit banky

 • najnižšie kampaňové úrokové sadzby sú podmienené uzatvorením poistenia schopnosti splácať úver
 • pri financovaní výstavby nehnuteľnosti je pri čerpaní tranží nutná návšteva pracovníka pobočky
 • začiatok fixácie plynie od podpisu úverovej zmluvy, čo je problém najmä pri developerskej hypotéke a treba na to myslieť pri hypotéke na nešpecifikovanú nehnuteľnosť

Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v Unicredit banke ?

Za veľký benefit považujem akceptáciu príjmu u živnostníkov, pri ktorých vie banka vychádzať z tržieb za posledné ukončené zdaňovacie obdobie až do výšky 50%, pri vybraných profesiách až do 60%. Taktiež ideálna voľba pre klientov, ktorý plánujú kúpu pozemku a potrebujú čo najvyššie % financovania z kúpnej ceny. Najdlhšia doba špecifikácie nehnuteľnosti pri hypotéke na nešpecifikovanú nehnuteľnosť.

Hypotéka mBank


Základné podmienky

 • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 0 €
 • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 €
 • Poplatok za vedenie účtu: 0 €
 • Prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní: +0,20% p.a.
 • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: nie
 • Preplácanie kolkov na katastri: nie
 • Preplácanie znaleckého posudku: nie
 • Typ úrokovej sadzby: „fixná“

Aktuálny prehľad úrokových sadzieb v mBank nájdete v hypotekárnej kalkulačke v spodnej časti článku.

Výhody mBank

 • nadobudnutie pozemku až do výšky 80% hodnoty určenej znalcom banky (bez regionálnych rozdielov)
 • možná splatnosť až do 70. roku života, ak príjem hlavného žiadateľa tvorí aspoň 60% celkových príjmov všetkých žiadateľov
 • refundácia kúpy až do 36 mesiacov od nadobudnutia
 • splatnosť až 40 rokov
 • pre vybrané kategórie SZČO je možné pri uplatňovaní paušálnych výdavkov akceptovať príjem až ako 70% ich obratov za posledné mesiace
 • financovanie kúpy rekreačných nehnuteľností (apartmány a chaty) až do 80% hodnoty so splatnosťou do 30 rokov

Nevýhody mBank

 • dlhodobo jedny z najvyšších sadzieb na trhu
 • 90% financovanie poskytuje banka iba na západnom Slovensku
 • banka dokáže akceptovať príjem z s.r.o. len na základe vyplateného zisku
 • americká hypotéka s prirážkou k úrokovej sadzbe
 • nie je možný reštart hypotéky ani refinancovanie pôvodnej hypotéky v rámci banky

Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v mBank ?

Banka je vhodná najmä v prípadoch, kedy do úveru pristupuje starší spoludlžník s nižším príjmom ako má hlavný dlžník, nakoľko splatnosť sa v tomto prípade určuje podľa hlavného dlžníka. Benefitom je takisto splatnosť až 40 rokov, čo môže znížiť splátky hlavne mladým ľudom, ktorý riešia svoje prvé bývanie a musia si dobrať ďalší úver na dofinancovanie kúpnej ceny. Spolu s Unicredit bankou najvyššia akceptácia % financovania pri nadobudnutí pozemku. Najvyššie financovanie pri kúpe apartmánu na trhu.

Hypotéka 365.bank


Základné podmienky

 • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 300 €
 • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 €
 • Poplatok za vedenie účtu: 5,90 € (nie je možná zľava)
 • Prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní: tabuľka nižšie
 • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: nie
 • Preplácanie kolkov na katastri: nie
 • Preplácanie znaleckého posudku: nie
 • Typ úrokovej sadzby: „od“

Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky 365 banky nájdete v hypotekárnej kalkulačke v spodnej časti článku.


Výhody 365 banky

 • minimálna doba trvania príjmu 3 mesiace (platí iba pre trvalý pracovný pomer)
 • banka akceptuje aj príjem zo zahraničia v inej mene ako EUR
 • ako doplnkový príjem vie banka akceptovať aj príjem z dohody (vo výške 60%)
 • banka akceptuje príjem z prenájmu až 60% nehnuteľnosti bez nutnosti dokladovať DP
 • banka poskytuje americkú hypotéku bez prirážky k úrokovej sadzbe avšak iba do 70% LTV

Nevýhody 365 banky

 • nie je možné financovať výstavbu nehnuteľnosti
 • veľmi časté požiadavky na doplnenie znaleckého posudku v rámci schvaľovacieho procesu

Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v 365 banke ?

Banka má poskytuje výhodné úrokové sadzby najmä pri financovaní do výšky 70% LTV a s vydaným energetickým certifikátom na zakladanej nehnuteľnosti. Nadštandardné možnosti akceptácie príjmov. Zaujímavá je aj americká hypotéka.

Porovnanie hypoték – záver

Cieľom tohto detailného porovnania bolo vám ukázať do akej hĺbky sa dajú hypotéky porovnávať. Hypotéka nie je mnohokrát o úspore na úroku vo výške pár sto eur, ale mnohokrát hlavne o jej získaní. Existuje extrémne veľa metodický fínt, vďaka ktorým dokážete mať hypotéku schválenú vo vami požadovanej forme a rozsahu.

Preto sa pri hypotéke vždy raďte s odborníkom! V prípade otázok, ma neváhajte kontaktovať cez kontaktný formulár.

Hypotekárna kalkulačka s aktuálnymi kampaňami bánk

Vytvorili sme s kolegami pre vás hypotekárnu kalkulačku, v ktorej si viete vypočítať nielen výšku splátky (to nájdete v každej kalkulačke), ale predovšetkým preplatenosť na úrokoch za obdobie zvolenej fixácie a fixných nákladoch spojenými s riešením hypotéky. Najlepšie je na tom to, že aj keď tento článok nebude práve zaktualizovaný, sadzby v tejto kalkulačke budú aktuálne vždy, keďže dáta do nej ťaháme z našich interných podkladov, ktoré aktualizujeme vždy, keď nám banky pošlú nejakú info o zmene.Najčastejšie otázky týkajúce sa porovnania hypoték a hľadania najvýhodnejšej hypotéky

Ktorá hypotéka je najvýhodnejšia?

Pri výbere hypotéky je potrebné si uvedomiť, že nie vždy je najdôležitejšia len najnižšia úroková sadzba. Do celkových nákladov je potrebné zarátať aj náklady spojené s poplatkom za spracovanie, kolkami na katastri, znaleckým posudkom a poplatkom za vedenie bežného účtu. Okrem cenových parametrov je dôležité pozrieť sa aj na parametre metodické, nakoľko nie každá banka je vhodná pre každého klienta alebo na riešenie konkrétnych účelov.

Ktorá banka je najlepšia na výstavbu nehnuteľnosti?

Okrem celkovej preplatenosti (úroková sadzba, poplatky spojené s hypotékou) je dôležité si pripomenúť, že hypotéku na výstavbu nehnuteľnosti neposkytujú všetky banky na trhu. Pri výbere najlepšej ponuky je potrebné zamerať sa aj na to, ako konkrétna banka vypočítava budúcu hodnotu nehnuteľnosti, aký je postup uvoľňovania jednotlivých tranži a takisto prípadné poplatky za nedočerpanie.

Ktorá banka je najlepšia na refinancovanie alebo spájanie úverov?

Dôvodom refinancovania hypotéky je obvykle snaha získať v konkurenčnej banke lepšie podmienky hypotéky, čím sa myslí najmä výhodnejšia úrokovú sadzbu a s ňou spojené zníženie mesačnej splátky. Pri refinancovaní je potrebné zamerať sa na parametre ako úroková sadzba, preplatenie poplatku za predčasné splatenie hypotéky v pôvodnej banke, aktuálne kampane bánk ale aj možnosť riešiť refinancovanie bez dokladovania príjmu. Predtým ako sa definitívne rozhodnete refinancovať hypotéku do inej banky, odporúčam najskôr informovať sa o možnosti dorovnania podmienok u svojej súčasnej banky.

Ktorá banka je najlepšia na kúpu bytu/domu?

Účel kúpa bytu alebo rodinného domu je v súčasnosti najčastejšia požiadavka klientov. Rozhodujúcim kritériom pri výbere konkrétnej banky je požadované LTV (výška úveru voči hodnote nehnuteľnosti). V tomto sú medzi bankami značné cenové aj metodické rozdiely. Určite je vhodné porovnať si aj prípadné poplatky za spracovanie, nutnosť dať si vypracovať vlastný znalecký posudok a ďalšie podmienky banky, ktorými podmieňujú výšku ponúkanej úrokovej sadzby.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 4.9 / 5. Počet hodnotení: 224

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.