Hypotéka na pozemok. Kúpa pozemku cez hypotéku

O autorovi

Matúš Matej

Finančnému sprostredkovaniu som sa začal venovať ešte popri štúdiu ekonómie na vysokej škole. Mojou hlavnou motiváciou bolo zvýšiť transparentnosť v tomto odvetví a zdieľať nadobudnuté odborné informácie s ľuďmi. Špecializujem sa na zmluvné podmienky a poplatky finančných produktov. Verím v odbornosť, ľudský prístup a prirodzenosť, na základe ktorých sa snažím priamym pričinením pozdvihnúť úroveň a kvalitu finančného sprostredkovania na Slovensku.

  Hypotéka na pozemok je najčastejšie prvým krokom pri výstavbe rodinného domu. Ktorá banka dáva najlepšie podmienky na kúpu pozemku cez hypotéku?

  Hypotéka na pozemok

  Ako už z názvu vyplýva, hypotéka na pozemok slúži na financovanie kúpy pozemku. 

  Pokiaľ plánujeme danú hypotéku aj kupovaným pozemkom zabezpečiť, je potrebné dbať na to, aby išlo o stavebný pozemok, čiže pozemok buď s vydaným stavebným povolením alebo pozemok určený na výstavbu, vyplývajúci z územného plánu príslušnej obce

  Pokiaľ by ste mali v pláne financovať iný druh pozemku, ktorý zatiaľ nie je určený na stavebné účely, vašou jedinou možnostou je založenie inej nehnuteľnosti.

  Pozor na prístupovú cestu na pozemok

  Veľmi dôležitým kritériom na to, aby banka založila pozemok je zabezpečenie prístupu naň, aby v prípade nesplácania hypotéky vedela realizovať záložné právo.

  Zabezpečiť prístup na pozemok je vo všeobecnosti možné troma spôsobmi:

  • prístupová cesta je vo vlastníctve obce/štátu
  • spoluvlastnícky podiel na prístupovej ceste
  • zriadenie vecného bremena s právom prechodu na parcely, ktoré slúžia ako prístupová cesta na kupovanú parcelu

  Na zistenie právneho stavu prístupovej cesty každej parcely je optimálne použiť katastrálnu mapu.

  Ktorá banka poskytuje najvyššie percento financovania?

  Výška financovania sa v jednotlivých bankách môže líšiť v závislosti najmä od lokality, kde sa pozemok nachádza. ČSOB dokonca rozdeľuje percento financovania podľa toho, či je na kupovaný pozemok vydané aj stavebné povolenie. V praxi som sa však veľmi nestretol, aby bolo veľa takých prípadov.

  Porovnanie výšky financovania v rámci jednotlivých bánk nájdete v nasledujúcej tabuľke.

  Niektoré banky poskytujú na pozemok aj financovanie nad 80%, avšak netreba zabúdať, že aj v tomto prípade treba rátať s prirážkou k úrokovej sadzbe podľa aktuálnych podmienok danej banky.

  SLSPVÚBČSOBTatraPrimaUniCreditPoštováOTPmBank
  70%60% – 70%50% bez SP,
  70% so SP
  60%60%90%60% – 90%70%80%

  Možnosť dozaloženia pozemku

  Častým problémom, s ktorým sa stretáva mnoho mladých ľudí je nedostatok vlastných finančných prostriedkov na financovanie vlastného bývania. Možnosťou je dozaloženie rodičovského bytu alebo domu, čomu z pochopiteľných dôvodov nie sú rodičia veľmi naklonení.

  V takomto prípade môže niektorým klientom pomôcť dozaloženie aj samotného pozemku, vďaka čomu banke zvýšime hodnotu predmetu zabezpečenia a dostaneme sa tak na požadované percento financovania (LTV).

  Nie každá banka akceptuje dozaloženie pozemku ako druhú nehnuteľnosť. To, ktorá banka nám túto možnosť poskytuje si ukážeme v tabuľke nižšie.

  BankaSLSPVÚBČSOBTatraPrimaUniCreditPoštováOTPmBank
  Dozaloženie pozemkuÁnoNieÁnoÁnoÁnoÁnoÁnoNieÁno

  Konečný výber banky až po zvážení viacerých parametrov

  Financovanie kúpy pozemku sa v bankách líši prakticky len percentom financovania. Avšak pokiaľ plánujete pokračovať následnou výstavbou nehnuteľnosti, pri konečnom výbere banky by ste mali zohľadňovať aj fakt, že banky medzi sebou neakceptujú ťarchy a teda budete musieť v danej banke riešiť aj hypotéku na výstavbu.

  Samozrejme, existuje možnosť riešiť hypotéku na výstavbu aj v inej banke, avšak v takom prípade budete musieť v prvej tranži vyplatiť hypotéku na pozemok, čím vám vznikne pokuta za predčasné splatenie.

  Pokiaľ to je možné, snažte sa vyberať banku na financovanie kúpy pozemku už aj so zohľadnením podmienok, ktoré má daná banka pri výstavbe. Cieľom je pri výstavbe mať čo najhladší priebeh čerpania a čo najmenej administratívy.

  Najčastejšie otázky ohľadom hypotéky na pozemok

  Aké maximálne percento financovania dokáže banka poskytnúť na kúpu pozemku?

  Štandardne banky poskytujú na kúpu pozemku 60-70% z jeho hodnoty, avšak je možné získať aj 80-90%. Veľmi záleží na lokalite pozemku. Platí, že čím bližšie ku krajskému mestu, tým väčšia pravdepodobnosť získania najvyššie percenta financovania.

  Ktoré banky poskytujú najvyššie percento financovania pri kúpe pozemku?

  VÚB, mBank a Poštová banka. 85-90% v závislosti od lokality pozemku.

  Je možné hypotékou financovať akýkoľvek pozemok?

  Nie, pozemok musí byť stavebný. Na vydokladovanie slúži územnoplánovacia informácia príslušnej obce alebo potvrdenie starostu príslušnej obce, že daná parcela slúži na výstavbu.

  Môže sa pozemok dozaložiť ako ďalšia nehnuteľnosť?

  Áno, pozemok je možné dozaložiť ako druhú nehnuteľnosť. Umožňujú to všetky banky okrem VÚB a OTP.

  Komentáre

  Ohodnoťte tento článok

  Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 31

  Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

  Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

  Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

  O autorovi

  Matúš Matej

  Finančnému sprostredkovaniu som sa začal venovať ešte popri štúdiu ekonómie na vysokej škole. Mojou hlavnou motiváciou bolo zvýšiť transparentnosť v tomto odvetví a zdieľať nadobudnuté odborné informácie s ľuďmi. Špecializujem sa na zmluvné podmienky a poplatky finančných produktov. Verím v odbornosť, ľudský prístup a prirodzenosť, na základe ktorých sa snažím priamym pričinením pozdvihnúť úroveň a kvalitu finančného sprostredkovania na Slovensku.