Skip to content

Ako sa vypočíta výška hypotéky v roku 2024 + kalkulačka

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Nechajte si vysvetliť ako banky vypočítavajú výšku hypotéky. Prinášam detailné vysvetlenie a kalkulačku akú maximálnu hypotéku dostanete.

Ako si vypočítate maximálnu výšku hypotéky, ktorú dostanete?

V jednoduchosti sa dá povedať, že maximálna výška hypotéky sa určuje ako nižšia z hodnôt, ktorá vzíde porovnávaním parametrov DTI a „vzorca maximálnej výšky hypotéky podľa výdavkov“. Práve vzorec na výpočet maximálnej výšky hypotéky podľa výdavkov obsahuje premennú DSTI, ktorá bol predmetom poslednej úpravy zo strany NBS. Poďme si to ale vysvetliť po „slovensky“.

Pre tých z vás, ktorým sa nechce čítať princíp fungovania, pokojne prejdite na koniec článku, kde nájdete kalkulačku maximálnej výšky hypotéky.

Čo je DTI

Parameter DTI (debt to income) určuje maximálnu výšku hypotéky na základe príjmov klienta, pričom aktuálna hranica je na úrovni 8 násobku čistého ročného príjmu klienta. Pokiaľ ste SZČO alebo máte s.r.o., váš akceptovateľný príjem bankou si viete vypočítať na základe tejto metodiky.

Príklad: Klient zarába 1500 € mesačne, jeho úverový limit podľa DTI je 144 000 €.


Zvyšujúcim sa vekom sa DTI znižuje = Obmedzenie strieborných hypoték

Od roku 2023 platí nové opatrenie, ktoré definuje, že klientom sa od veku 41 rokov začína postupne znižovať DTI index o 0,25. Ak by teda o hypotéku chceli žiadať manželia, manželka s vekom 42 a manžel 45 rokov, ich celkové DTI bude 90násobok jej platu + 81násobok jeho platu. Pozor, toto obmedzenie sa týka len hypoték, ktorých splatnosť presahuje koncový vek klientov 65 rokov. Viac o tomto obmedzení sa dočítate v tomto našom článku.

Tabuľka DTI indexov.


Čo je DSTI a vzorec na maximálnu výšku hypotéky podľa výdavkov

Parameter DSTI (debt service to income) určuje výšku rezervy, ktorá nesmie byť použitá na splácanie úverov. Doteraz hovorila legislatíva o hodnote 20%, ale tá sa zvýšila od roku 2020 na 40%.

Vo vzorci na určenie maximálnej výšky hypotéky podľa výdavkov vystupujú nasledovné premenné: životné minimum, výška existujúcich splátok úverov, parameter DSTI a stress test.

Najprv si vypočítame maximálnu splátku, ktorá môže byť použitá na splácanie nového úveru.

maximálna splátka nového úveru = ((celkové príjmy žiadateľov – životné mimimá všetkých osôb v domácnosti)*(1 – povinná rezerva 40%) – existujúce splátky úverov))

Príklad: Manželia s celkovými príjmami 1500 €, s 2 deťmi , bez úverov: ((1500 € – 268,88 € – 187,57 € – 122,77 € – 122,77 €) * 0,6)) = 478,81 € je maximálna splátka na úver.

Poznámky:

  • koeficient 0,6 som vo vzorci vypočítal ako (1 – DSTI 0,4)
  • životné minimum od 1.7.2023 pre 1. dospelú osobu v domácnosti je 268,88 €
  • životné minimum od 1.7.2023 pre 2. dospelú osobu v domácnosti je 187,57 €
  • životné minimum od 1.7.2023 pre každé nezaopatrené dieťa je 122,77 €

Ostáva nám aplikovať stress test. Ide o simulované zvýšenie predpokladanej úrokovej sadzby, ktorú by ste v banke získali o 2%. To znamená, že klienti môžu mať maximálnu výšku hypotéky, ktorá zodpovedá ich maximálnej splátke pri úroku navýšenom o 2%. Stress test sa aplikuje aj na existujúce splátky úverov, ktorých splatnosť je dlhšia ako 8 rokov. Maximálna výška úroku so stress testom je 6%.

Príklad: Spomínanej rodine vychádza maximálna splátka na hypotéku po zohľadnení výdavkov 478,81 €. Pri predpokladanom úroku hypotéky 4% a zohľadnení stress testu (s navýšením sadzby o 2% tj dokopy 6%) ich maximálny úverový limit predstavuje 79 000 €.

Teda aj napriek tomu, že klienti zarábajú 1500 € a ich úverový limit podľa DTI je 96 000 €, podľa výdavkov majú nárok na 79 000 €.

Rôzna banka, iná maximálna výška hypotéky

Aj napriek tomu, že nariadenie NBS stanovuje jasný postup pri výpočte maximálnej výšky hypotéky, na trhu sú banky, ktoré si výpočet upravujú po svojom a v týchto bankách dostanete z praxe o 5% až 10% nižšiu hypotéku. Zároveň platí, že pri 5% hypotékach je možné žiadať aj vyššie DTI ako DTI 9, ale v len jednej banke to je možné naozaj aj získať.


Kalkulačka na maximálnu výšku hypotéky

Pokiaľ sa vám predchádzajúce riadky čítali ťažko, kašlite na teóriu a vypočítajte si všetko na jedinečnej kalkulačke, ktorá vám počíta maximálnu výšku hypotéky podľa aktuálnych a zároveň zohľadňuje aktualizované výšky životných miním. Je to jediná kalkulačka na webe, v ktorej si viete zadávať všetky detailné informácie o vašich príjmoch a výdavkoch a navyše je to jediná kalkulačka, pri ktorej nemusíte zadávať vaše kontaktné údaje na to, aby ste získali informáciu o výške hypotéky, ktorú môžete dostať.

Pokiaľ ste zamestnaný a neviete aký príjem zadať do kalkulačky, návod nájdete v tomto článku. Aktuálne kampane jednotlivých bánk nájdete v tomto článku – Porovnanie hypoték.

Kalkulačka ráta so životnými minimami platnými od 1.7.2023 Najbližšie sa bude meniť výška životných miním 1.7.2024.

Pokiaľ máte záujem o bezplatnú a nezáväznú konzultáciu hypotéky resp. výpočtu jej maximálnej výšky, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára.

Najčastejšie otázky týkajúce sa maximálnej výšky hypotéky

Akú maximálnu výšku hypotéky viem dostať?

Vo všeobecnosti je možné tvrdiť, že maximálna výška hypotéky sa dá vypočítať ako 96násobok čistej mzdy. Ak má však klient existujúce splátky úverov alebo je celkový príjem domácnosti nižší, môže byť maximálna výška úveru oveľa nižšia. Je to spôsobené tým, že nová lagislatívna prikazuje vypočítavať maximálnu výšku hypotéky aj na základe výdavkov domácnosti, v ktorých je zahrnutá aj povinná rezerva, životné miminum, stress test a splátky existujúcich úverov. Pre presný výpočet použite kalkulačku v tomto článku.

Viem získať vyššiu hypotéku ako 96násobok čistej mzdy?

Áno. Niektoré banky vedia poskytnúť za určitých podmienok aj vyšší limit ako 96násobok čistej mzdy, keďže 5% z poskytnutých úverov môže prekračovať túto hranicu.
Druhým spôsobom ako zvýšiť úverový limit je vyberať banku podľa počtu mesiacov, za ktoré čistú mzdu vypočítavajú. Niektoré banky vypočítavajú priemer mzdy za 6 mesiacov, iné za 12 mesiacov. Práve u klientov, ktorí majú vyplácané prémie a bonusy, môže byť priemer za tieto dve obdobia tak rozdielny, že to dramaticky ovplyní aj maximálnu výšku hypotéky.
Tretím spôsobom je akceptácia viacerých príjmov klienta. Za doplnkový príjem klienta možno akceptovať diéty, príjem z prenájmu, podnikania, sociálnych dávok či dôchodku.

Akú výšku príjmu mi banka bude akceptovať pri príjme z podnikania?

V prípade príjmu z podnikania banky používajú na výpočet príjmu klienta niekoľko spôsobov, ktoré popisujem v tomto článku.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 4.9 / 5. Počet hodnotení: 490

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.