Skip to content

Poistenie dopravnej nehody v životnom poistení

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Poistenie dopravnej nehody ako rizika v súčasnosti umožňuje niekoľko poisťovní. Má však význam?

Riziko dopravnej nehody je jedno z mála rizík, ktoré si často prirodzene uvedomujeme bez toho, aby sme ju museli priamo zažiť na vlastnej koži. Častokrát stávame svedkami rôznych dopravných nehôd priamo na cestách a iba zriedka chýbajú vážne dopravné nehody v obsahu večerných správ. Aj vďaka tomu máme tendenciu vyhodnotiť toto riziko reálnejšie v porovnaní s inými, o ktorých sa toho toľko nedozvedáme. V praxi sa často stáva, že klienti pri uzatváraní životného poistenia majú záujem kryť práve takéto situácie. Má však zmysel sa na to sústreďovať?

Riziko dopravnej nehody

Štatistika k dopravným nehodám sa vedie veľmi podrobne a skúmajú ju viaceré inštitúcie (MV SR, ŠU SR, NCZI). Na riziko vzniku dopravnej nehody vplýva veľa faktorov, ktoré vodič ovplyvniť dokáže, no ešte viac je takých, ktoré ovplyvniť nevie a nemôže.

Podľa údajov z MVSR za posledných 8 rokov sa na Slovensku stane priemerne 13000 –15000 dopravných nehôd ročne.V roku 2017 vyhaslo na našich cestách 250 životov, z čoho 120 nie vlastným zavinením. 6884 ľudí sa pri dopravnej nehode zranilo a v 1127 prípadoch išlo o ťažšie zranenia. Potešiteľné je, že počet vyhasnutých životov každý rok klesá.


Poistenie dopravnej nehody

Najlepšie poistné krytie následkov dopravnej nehody možno dosiahnuť kombináciou poistenia úmrtia/úmrtia v dôsledku úrazu poistenia trvalých následkov úrazu (ideálne s progresiou). Tieto poistenia kryjú následky dopravnej nehody, pri ktorej dôjde k vážnemu zraneniu s trvalými následkami na zdraví alebo k úmrtiu účastníka. Pri dopravných nehodách, ktoré zanechajú vážne trvalé následky vedúce k invalidite sa poistený môže dočkať aj plnenia pripoistenia invalidity a v niektorých poisťovniach aj poistenia kritických chorôb, kde je v zozname aj strata končatín alebo niektorých zmyslových orgánov. Tieto pripoistenia sú niekoľkonásobne drahšie, lebo ich zameranie je hlavne na vážne ochorenia. Je však určite dobre vedieť, že ak ich máte v svojej zmluve, môžete sa dožadovať plnenia aj týchto  pripoistení.

Ľahšie zranenia kryjú pripoistenia pracovnej neschopnosti, hospitalizácie, ale aj úrazové poistenia s dennou dávkou za dni nevyhnutného liečenia úrazu.


Na čo si dávať pozor

Definícia dopravnej nehody  je poisťovniach rôzna. Niektoré používajú definíciu zo zákona, niektoré sa naň priamo odkazujú, ale sú aj také, ktoré si samé zadefinujú, čo dopravná nehoda znamená. V takých prípadoch ide skôr o užšie ohraničenie udalostí, ktoré poisťovňa bude plniť.

Pri výlukách poistenia si sú poisťovne veľmi podobné. Poisťovne nebudú plniť poistnú sumu, ak ste viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu, bez príslušného oprávnenia, ak ste zároveň vykonávali trestný čin alebo porušovali zákon. Niektoré poisťovne znižujú plnenie aj v prípade, ak ste uznaný ako vinník dopravnej nehody a niekoho ste pri tom zranili alebo zabili.

 

Záver

Poistnú ochranu je možné nastaviť a mieriť prioritne na dopravné nehody, ale v praxi to nedáva takmer žiaden zmysel.  Ak si porovnáme výskyt nehodovosti na cestách s výskytom rakoviny, dopravné nehody prakticky ani nevidno. Ročne na rakovinu Slovensku ochorie približne 28 000 ľudí a viac ako 13 000 na túto diagnózu zomrie.

Pokiaľ sa zaujímate o túto problematiku hlbšie odporúčam vám aj tieto 3 moje články:

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 8

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.