Skip to content

Poistenie hypotéky s kalkulačkou poisťovní v 2023

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Poistenie hypotéky, či poistenie úveru. Aké má klient možnosti, čo poistenie zahŕňa a aká je cena? Porovnanie poisťovní v jedinečnej kalkulačke.

Posledné cca 4 roky prinášajú komerčné poisťovne klientom inovatívne riešenie na poistenie úveru. Optimálne riešenie v podobe poistenia smrti s klesajúcou poistnou sumou a samostatného poistenia invalidity môže byť pre väčšinu klientov z pohľadu ceny neakceptovateľné (najmä pri výbere poistenia čiastočnej invalidity).

Na scénu prišlo a čoraz viac sa presadzuje poistenie zdieľaných rizík.

V článku používam výrazy hypopoistenie, poistenie úveru, poistenie hypotéky a zdieľané riziko smrti alebo invalidity. Významovo tým myslím stále to isté.

Zdieľané riziko smrti alebo invalidity

Princíp hypopoistenia alebo tzv. zdieľaného rizika smrti alebo invalidity s klesajúcou poistnou sumou spočíva v tom, že vaše poistenie zahŕňa smrť aj invaliditu, avšak plnenie dostanete len za 1. poistnú udalosť. To znamená buď smrť ALEBO invalidita. Invaliditu si viete vybrať buď čiastočnú, do ktorej v súčasnosti spadá až 3/4 novopriznaných invalidov alebo plnú. Po prvej poistnej udalosti toto poistenie zaniká.

Poistná suma sa na začiatku nastavuje na určitú výšku, ktorá klesá o takú n-tinu, na ktorú je dojednaná poistná doba tohto poistenia.

Ak by ste si teda zvolili poistnú sumu 90 000 € s poistnou dobou 30 rokov, poistná suma klesá každý rok o 3000 €. Po 10 rokoch poistenia ste tak stále poistený na 60 000 €.

Aj keď by bolo prirodzene najlepším riešením poistenie v podobe samostatného poistenia smrti a samostatného poistenia invalidity, aj riešenie vo forme zdieľaného rizika smrti alebo invalidity má svoje logické opodstatnenie.

V prípade vašej smrti sa už invalidom totiž stať nemôžete a vaši pozostalí z tejto sumy môžu vyplatiť zostatok úveru/hypotéky. A v prípade invalidity dostanete poistné plnenie, ktoré:

 1. môžete použiť na vyplatenie hypotéky a hradiť si životné náklady z invalidnej renty (ak by ste mali šťastie, viete si stále nájsť nejakú prácu) + príjmu partnera
 2. možete niekde uložiť/zainvestovať a nechať si z týchto peňazí vyplácať rentu, ktorú spolu s invalidnou rentou od štátu či mzdou (ak by ste mohli ešte pracovať) použijete na úhradu životných nákladov

Všetky scenáre je potrebné individuálne zvážiť podľa konkrétnej situácie každého človeka. Presný výpočet výšky invalidnej renty na základe údajov zo Sociálnej poisťovne popisujem v tomto článku. Vďaka tomu je možné nastavovať poistenie ešte detailnejšie.

Poistenie hypotéky nie je všeliek! Nezabúdajte na ostatné „veľké“ riziká

Aj napriek tomu, že poistenie zdieľaného rizika smrti alebo invalidity rieši poistenie záväzku hypotéky, netreba zabúdať, že tieto dve riziká sú následkové. Týmto pojmom označujem pripoistenia, ktoré riešia následok, ale nie ich príčinu t.j. úrazy a choroby.

Práve na vykrytie okamžitých nákladov spojených s liečbou považujem za nevyhnutné, aby mal každý poistené aj riziká diagnostikovania civilizačných chorôb a trvalých následkov úrazu. A že je potrebné mať poistené aj civilizačné choroby aj invaliditu sa dočítate v tomto článku.

Pokiaľ sa zaujímate o túto problematiku hlbšie, odporúčam vám aj tieto 3 moje články:

Bankopoistenie vs. poistenie hypotéky cez rizikové životné poistenie

Aj banky sa snažia ukrojiť niečo z koláča poisťovní. Banky ponúkajú na účel poistenia hypotéky bankopoistenie (produkt banky v spolupráci so zmluvnou poisťovňou), avšak existuje hneď niekoľko veľmi pragmatických dôvodov, prečo odporúčam poistenie hypotéky riešiť samostatným rizikovým životným poistením.

Predstavte si situáciu, že si zoberiete hypotéku a k nemu si uzavriete bankopoistenie. V treťom roku splácania vám diagnostikujú zvýšený krvný tlak. Po skončení 5r. fixácie zrefinancujete hypotéku do inej banky a pôvodné poistenie zrušíte alebo zanikne vyplatením pôvodnej hypotéky. K novej prenesenej hypotéke si už chcete uzatvoriť nové poistenie, tentokrát rizikové, avšak kvôli krvnému tlaku už poistiteľný nemusíte byť.

Nehovoriac o tom, že poisťovne vám budú vypočítavať poistné na základe vstupného veku a teda aj keby vás na základe zmeneného zdravotného stavu do poistenia prijali, poistné už budete mať vyššie.

Čo hovoria štatistiky

Zo štatistík jednej poisťovne za rok 2019 vyplýva, že cca každý štvrtý klient vo veku od 26 rokov bol prijatý do poistenia s prirážkou kvôli zdravotnému stavu. Sú to pre vás dostatočné argumenty?

Ak by ste chceli argumentov viac, za zmienku ešte stojí fakt, že v niektorých produktoch bankopoistenia vypočítavajú výšku splátky za poistenie ako % z objemu hypotéky a to len na obdobie 5 rokov alebo z výšky splátky hypotéky. Ak by do budúcna vyleteli sadzby na 3%, mysleli ste na to, že vám môže poskočiť aj výška splátky za poistenie. Na druhú stranu, pri starších klientoch (okolo 50 r.), môže mať význam kryť si smrť práve cez bankopoistenie, keďže sadzbu poistného nevypočítavajú na základe veku.

V bankopoistení máte na výber zvyčajne štyri preddefinované balíky poistenia (smrť, plná invalidita, práceneschopnosť a strata zamestnania), z ktorých si môžete vybrať, kým v rizikovom životnom poistení si viete poistenie individuálne vyskladať podľa vašich preferencií.

Prirátajte k tomu ešte veľmi povrchné preverovanie zdr. stavu klienta, ktoré je pri poistení absolútnym K.O. kritériom.

Preto vždy odporúčam riešiť poistenie hypotéky samostatným rizikovým poistením s nemenným poistným počas celej doby poistenia, poistnou dobou do 65. roku života (kvôli prípadnej zmene zdr. stavu v priebehu poistenia) a dôsledným vyplnením zdravotného dotazníka.

Porovnanie bankopoistenia a rizikového životného poistenia v tabuľke

BankopoistenieRizikové životné poistenie
Rozsah krytialen predvolené balíky krytiaľubovoľne kombinovateľné pripoistenia
Výpočet ceny poisteniana základe výšky úveru alebo výšky splátky úveruna základe vstupného veku klienta
Splátka poistnéhomôže sa meniť, ak je závislá na výške splátky úverufixná počas celej doby trvania zmluvy
Trvanie poistenialen počas trvania hypotékymožnosť ľubovoľne navoliť až do 65. roku života
Viazanosť na hypotékuánonie
Flexibilitaminimálnamožnosť upravovať poistné sumy, pridávať ďalšie pripoistenia a osoby
Preverovanie zdr. stavupodceňuje a zľahčuje sa jeho významdetailné skúmanie zdr. stavu formou dotazníka resp. pri vyšších poistných sumách formou lek. prehliadky


Kalkulačka poistenia hypotéky poisťovní Uniqa, NN, Metlife, ČSOB, Generali a Uniqa

Vytvoril som pre vás kalkulačku poistenia hypotéky vo forme zdieľaného rizika poistenia alebo invalidity viacerých poisťovní. Vďaka nej si viete ľahko prepočítať, koľko by vo vašom veku stálo poistenie úveru resp. hypotéky. Stačí zadať váš vek, aktuálnu výšku zostatku úveru a vypočítať 🙂

Na správne nastavenie vyšky poistnej sumy vám ale odporúčam sa poradiť so špecialistom. Do vzorca na určenie výšky poistnej sumy vstupujú aj premenné ako hodnota majetku v dôchodkových pilieroch, nehnuteľnostiach a pod.

Dohodnite si nezáväznú konzultáciu

Povedzte mi o vašich potrebách a požiadavkách.

  Najčastejšie otázky týkajúce sa poistenia hypotéky

  Čo sa myslí pod pojmom poistenie hypotéky?

  Pojem poistenie hypotéky sa štandardne používa na poistenie tých najfatálnejších rizík, ktorými sú smrť alebo invalidita.
  Okrem týchto dvoch rizík je optimálne mať poistené aj poistenie trvalých následkov úrazu a civilizačných chorôb.

  Koľko štandardne stojí poistenie hypotéky?

  Cena za poistenie hypotéky vo forme zdieľaného rizika smrť alebo invalidita s klesajúcou poistnou sumou závisí od vstupného veku klienta a výšky poistnej sumy.
  Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že kvalitné životné poistenie slúžiace aj na poistenie hypotéky sa pohybuje od 3 do 5% čistej mzdy klienta. Prepočet je možné si urobiť v tejto kalkulačke.

  Aký je rozdiel medzi bankopoistením a rizikovým životným poistením?

  Bankopoistenie je poistný produkt banky v spolupráci so zmluvnou poisťovňou, ktorý ponúka určité preddefinované rozsahy krytia. Jeho cena sa vypočíta ako určité percento zo splátky hypotéky, výšky hypotéky alebo výšky poistnej sumy. Nevýhodou je flexibilita, viazanosť na produkt hypotéky a minimálne skúmanie zdr. stavu, ktorý má na plnenie zásadný vplyv.
  Rizikové životné poistenie je samostatný finančný produkt poisťovní, obsahuje niekoľko desiatok pripoistení, ktoré je možné ľubovoľne kombinovať a nastavovať. Rizikové životné poistenie obsahuje zľavy za počet pripoistení či výšku poistného a poisťovňa vychádza pri výpočte ceny z veku poisteného a výšky nastaveného krytia.

  Čo znamená poistenie zdieľaného rizika?

  Poistenie zdieľaného rizika smrti alebo invalidity znamená, že klient má poistenú aj smrť aj invaliditu, avšak poisťovňa vypláca len prvú poistnú udalosť, ktorá nastane t.j. buď invalidita alebo smrť.

  Ohodnoťte tento článok

  Priemerné hodnotenie: 4.8 / 5. Počet hodnotení: 184

  Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

  Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

  Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.