Skip to content

Rizikové tehotenstvo, hospitalizácia a cisársky rez v životnom poistení – 2. časť

Ľudmila Fabrici

O autorovi

Ľudmila Fabrici

finančný sprostredkovateľ, [email protected], 0903 395 545

Rizikové tehotenstvo a s ním spojená hospitalizácia či cisársky rez. Ako sa dajú tieto riziká poistiť cez životné poistenie?Ak v dohľadnej dobe plánujete materstvo, môžete sa pred nečakaným poklesom príjmu chrániť poistením práceneschopnosti. Aké sú výluky a čakacie lehoty, o tom som písala v minulom článku.

Čo ak ale bude žena hospitalizovaná z dôvodu rizikového tehotenstva alebo bude musieť počať cisárskym rezom? Pozrela som sa na možnosti poistenia voči týmto dvom rizikám.

Rizikové tehotenstvo a hospitalizácia (denné odškodné počas pobytu v nemocnici)

Ak z dôvodu rizikového tehotenstva bude žena hospitalizovaná, pri správnom nastavení pripoistenia hospitalizácie alebo denného odškodného pri pobyte v nemocnici, môže znamenať, že váš rozpočet nebude tak zaťažený nákladmi ako vyšší štandard zdravotníckeho zariadenia, nákladmi spojenými s pobytom v nemocnici a pod. Opäť sú dôležité čakacie lehoty a dôvod hospitalizácie, teda či sa jedná o hospitalizáciu z dôvodu umelého prerušenia tehotenstva, ťažkostí spojených s tehotenstvom alebo už z dôvodu pôrodu. Aj tu sú uplatnené výluky.

Poisťovňa ČD Poznámky
Aegon 6 mes.
 • štandardná čakacia doba
Allianz Výluky:

Hospitalizácia v súvislosti s tehotenstvom, prerušením tehotenstva, potratom alebo pôrodom sú plnené poisťovňou, ak sú súčasne splnené podmienky:

 • a) pobyt v nemocnici je z lekárskeho hľadiska nevyhnutný vzhľadom na závažnosť choroby alebo komplikácií v súvislosti s tehotenstvom, alebo vzhľadom na závažnosť lekárskeho ošetrenia, ktoré nemohlo byť poskytnuté ambulantne,
 • b) poistená strávila v nemocnici aspoň jednu polnoc,
 • c) choroba alebo tehotenstvo nastali počas trvania poistenia,
 • d) pobyt v nemocnici nastal po uplynutí čakacej doby.
AXA štandardná ČD 3 mes. Výluky:

 • pri hospitalizácii súvisiacej s umelým oplodnením alebo liečbou sterility,
 • v súvislosti s interrupciou alebo potratom bez lekárskej indikácie
ČSOB  –
Generali 9 mes.
 • Špeciálna ČD 9 mesiacov pre PN z dôvodu tehotenstva a pôrodu
Groupama   240 dní
 • Špeciálna ČD z dôvodu tehotenstva alebo pôrodu
 • Vylúčené PU z dôvodu umelého prerušenia tehotenstva, s výnimkou ak tehotenstvo vzniklo ako dôsledok trestného činu alebo dôvodom prerušenia je zachovanie zdravia tehotnej ženy
Kooperatíva 9 mes.
 •  Špeciálna  ČD 9 mesiacov sa vzťahuje na pôrody (nevzťahuje sa na predčasné pôrody ani na rizikové tehotenstvo).                                             
 • Výluky: Hospitalizácia z dôvodu umelého prerušenia tehotenstva alebo sterilizácie, pokiaľ nie sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné
Komunálna 9 mes.
 • Špeciálna  ČD 9 mesiacov sa vzťahuje na pôrody (nevzťahuje sa na predčasné pôrody ani na rizikové tehotenstvo)              
 • Vylúčené sú PU z dôvodu umelého prerušenia tehotenstva, pokiaľ nie sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné
MetLife 10 mes. Výluky:

 • Poistenej nevzniká nárok na poistné plnenie v súvislosti s poistnými udalosťami, ktoré nastali počas čakacej lehoty.
NN Výluka:

 • PU nie je hospitalizácia z dôvodu fyziologického pôrodu a z dôvodu umelého prerušenia tehotenstva. Poistnou udalosťou sa hospitalizácia stáva v prípade, že ide o pôrod s komplikáciami a zároveň ide o nevyhnutný liečebný pobyt poistenej v zdravotníckom zariadení
Uniqa 9 mes.
 • Špeciálna ČD pre pôrody, potraty, ochorenia v dôsledku tehotenstva a ich následky je 9 mesiacov.
 • Obmedzenia: na predčasné pôrody, ak by pri normálnom priebehu tehotenstva boli nastali po uplynutí 9 mesiacov, sa vzťahuje poistenie po uplynutí čakacej doby
Wüstenrot Výluka

 • Hospitalizácia v dôsledku tehotenstva, s výnimkou hospitalizácie z dôvodu pôrodu a to počnúc dňom pôrodu

ČD – čakacia doba   PU – poistná udalosť

Rizikové tehotenstvo a chirurgický zákrok

Posledným pripoistením životného poistenia, na ktoré si môžete nárokovať v spojitosti s rizikovým tehotenstvom je pripoistenie chirurgického zákroku, kde je zahrnutý aj cisársky rez.

Poisťovňa ČD Poznámky
Aegon 6 mes.
 • štandardná čakacia doba
Allianz Výluka:

 • PU z dôvodu úrazu, choroby alebo komplikácií v súvislosti s tehotenstvom sú plnené, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:
  • a) chirurgicky zákrok je z lekárskeho hľadiska nevyhnutný vzhľadom na závažnosť choroby, úrazu alebo komplikácií v súvislosti s tehotenstvom
  • b) úraz, choroba alebo tehotenstvo nastali počas trvania poistenia
  • c) chirurgický zákrok bol vykonaný kvalifikovaným lekárom s platnou licenciou v príslušnom medicínskom odbore v zdravotníckom zariadení, nachádzajúcom sa v Európe, mimo Európy len s predchádzajúcim písomným súhlasom poisťovateľa.
AXA 3 mes.
ČSOB  –
Generali štandardná ČD 9 mes.
 • v tabuľke krytých chir. zákrokov nie je nič súvisiace s pôrodom a tehotenstvom
Groupama 240 dní
 • špeciálna ČD z dôvodu tehotenstva alebo pôrodu
 • Vylúčené PU z dôvodu umelého prerušenia tehotenstva alebo sterilizácie ak nie sú z lekárskeho dôvodu nevyhnutné
Kooperatíva 40 týždňov
 • Špeciálna ČD 40 týždňov pre pôrod cisárskym rezom (s výnimkou predčasných pôrodov)
Komunálna 40 týždňov
 • Špeciálna ČD 40 týždňov pre pôrod cisárskym rezom (s výnimkou predčasných pôrodov)
MetLife 2 roky
 • Špeciálna ČD 2 roky  zdravotné komplikácie v súvislosti s ťažkosťami súvisiacimi s tehotenstvom, umelým oplodnením, potratom, pôrodom a ich dôsledkami
NN
Uniqa 9 mes.
 • Špeciálna ČD pre pôrody, potraty, ochorenia v dôsledku tehotenstva a ich následky je 9 mes.

Obmedzenia:

 • Na predčasné pôrody, ak by pri normálnom priebehu tehotenstva boli nastali po uplynutí 9 mesiacov, sa vzťahuje poistenie po uplynutí čakacej doby
 • Pri viac ako jednom chirurgickom zákroku v priebehu jedného tehotenstva sa poskytne poistné plnenie jeden krát, aj keď je takýto chirurgický zákrok vykonaný opakovane v prvom a nasledujúcom poistnom roku od vzniku poistnej udalosti, vo výške poistnej sumy podľa bodu 1 a), b) tohto článku 9 VPP.
Wüstenrot štandardná ČD 5 mes.  Výluka:

 • Zákrok vykonaný opakovania alebo následkov chorôb alebo zdravotných ťažkostí, ktoré nastali pred začiatkom poistenia alebo ktorými  poistený trpel pred začiatkom poistenia

ČD – čakacia doba    PU – poistná udalosť

Využite online sprievodcu na porovnanie a návrh životného poistenia

Záver:

Uzatvárať si životné poistenie len kvôli rizikovému tehotenstvu považujem za nelogické avšak ak už máte uzatvorené životné poistenie alebo ho plánujete, môžu byť tieto pripoistenia vhodným doplnkom. Myslite na to, že čakacia lehota na nové pripoistenia začína plynúť nanovo od dátumu uzatvorenia konkrétneho pripoistenia. Ak už ste tehotná, je už neskoro očakávať, že po uzatvorení poistenia vám bude v súvislosti s tehotenstvom niečo preplatené. Ak bábätko ešte len plánujete a chcete sa poistiť, treba na to myslieť už pár mesiacov vopred.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 5

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.