Podielové a ETF fondy

Efektívne rozdelenie investícií

Pri návrhu riešenia dbáme na to, aby sme pokrývali klientom vytvárali komplexné sporiace schémy. Tie obsahujú krátkodobé sporenie na rezervu, strednodobé investovanie a dlhodobé budovanie majetku.

 

Strednodobé investovanie

Pri investíciách na dobu 2-5 rokov dbáme na to, aby boli splnené nasledovné podmienky:

  • minimálne resp. žiadne výkyvy na hodnote investície
  • maximálna disponibilita zainvestovaných prostriedkov
  • výnos pokrývajúci výšku priemeru dlhodobej inflácie

Tieto požiadavky najlepšie spĺňa Realitný fond od IAD Investments, ktorý od svojho vzniku (rok 2006) nezaznamenal žiaden medzimesačný pokles na hodnote. Zároveň vie klient vďaka 0% výstupnému poplatku kedykoľvek disponovať so svojimi peniazmi. Priemerný brutto výnos (pred zdanením) a po započítaní všetkých poplatkov na strane IAD Investments sa hýbe na úrovni okolo 4,5%. Vstupný poplatok dávame všetkým klientom vo výške 0,5%-1% (štandardný je vo výške 3%). Detailnejšie informácie získate počas našej konzultácie resp. na stránke Realitného fondu od IAD.

 

Dlhodobé investovanie – ETF fondy

Dlhodobé investovanie s horizontom nad 10 rokov sa používa štandardne na tieto účely:

  • investovanie na dôchodok
  • štúdium dieťaťa resp. „štartovné“ do života dieťaťa
  • mimoriadne splatenie hypotéky

Indexové ETF fondy sú na dlhodobé investovanie optimálnym riešením hneď z niekoľkých dôvodov:

  • široká diverzifikácia portfólia
  • nadpriemerné zhodnotenie
  • nízke poplatky
  • oslobodenie od platenia zisku z dosiahnutého výnosu po splnení ročného daňového testu

Detailnejšie o tejto problematiky píšeme v tomto článku resp. celej kategórii článkov. Vypracujeme vám portfólio na mieru podľa vašich požiadaviek, pričom dokážeme poplatkovo podliezť drvivú väčšinu konkurentov na trhu. Spolupracujeme s obchodníkmi cenných papierov European Investments Centre a Finax.

 

Napíšte nám správu