Indexácia/dynamizácia poistenia – zvyšovanie poistných súm bez kontroly zdr. stavu

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

  Vplyvom času stratí každé poistenie svoju relevantnosť. Indexácia poistenia je nástroj, ktorý tomu dokáže predísť.

  Predstavte si situáciu. Uzatvoríte si životné poistenie, výber poistných rizík ako aj ich výška krytia sú nastavené podľa vášho príjmu. Avšak po niekoľkých rokoch si jednak v práci prilepšíte a aj hodnota peňazí je vplyvom inflácie úplne niekde inde. Prvotne nastavené poistné sumy zrazu v aktuálnej dobe vyznievajú dosť komicky. Aké máte možnosti na riešenie tejto situácie? Manuálna žiadosť o zmenu poistnej zluvy alebo indexácia/dynamizácia poistenia.

  Žiadosť o zmenu poistnej zmluvy

  Tradičnou možnosťou ako navýšiť poistné sumy na jednotlivých rizikách je papierová žiadosť o zmenu, kde sa vypíše výška poistnej ochrany po zmene. Takáto žiadosť sa podpíše, odošle do poisťovne a akceptuje podľa dojednanej frekvencie poistenia.

  Málokto si ale uvedomuje, že navýšenie poistných súm je sprevádzané opätovným vypĺňaním dotazníka o zdravotnom stave, keďže sa k tomu poisťovňa stavia ako k novej poistnej zmluve. A tu môže byť kameň úrazu. Ak sa vám zdravotný stav počas trvania zmluvy zhoršil, môže vám poisťovňa danú žiadosť o navýšenie neakceptovať. V takom prípade, vám ostane prvotne zvolená poistná ochrana, ktorá už nezodpovedá vašej aktuálnej finančnej situácii či hodnote peňazí.

  Výhodou tejto možnosti je však zvýšenie poistných súm na ľubovoľnú výšku, ktorú si klient navolí. Nevýhodou nanovo skúmanie zdravotného stavu a navyšovaná poistná suma sa už vypočítava z aktuálneho veku klienta, kvôli čomu bude navyšovaná poistná suma drahšia.

  Indexácia poistenia

  Indexácia poistenia (dynamizácia poistenia) je alternatívou voči klasickej hore popísanej zmene.Indexácia je šikovná funkcia poistnej zmluvy, ktorá umožňuje klientovi automatické navyšovanie poistných súm o také percento, ktoré zodpovedá nárastu indexu spotrebiteľských cien na Slovensku. A úplne skvelé na indexácii je, že poisťovňa pri takomto postupnom navyšovaní neskúma zdravotný stav. Týmto spôsobom si teda klient vie v čase zabezpečiť relevantnosť poistnej ochrany a to aj bez dokladovania zdravotného stavu.

  Indexácia sa aktivovať kedykoľvek počas trvania zmluvy, ale nevzťahuje sa na riziká s klesajúcou poistnou sumou a denných dávok (peénka, denné odškodné či hospitalizácia) a v niektorých prípadoch ani mesačná dávka v prípade invalidity. Pozor, indexáciu však v súčasnej dobe neobsahujú všetky produkty rizikového životného poistenia.

  Zároveň však treba priznať, že indexáciou sa vám nikdy nepodarí skokovo navýšiť poistnú ochranu, ale stále lepšie ako nič 🙂

  Najčastejšie otázky týkajúce sa indexácie/dynamizácie poistenia

  Čo je to indexácia / dynamizácia poistenia?

  Indexácia poistenia alebo inak povedané dynamizácia poistenia je automatické zvyšovanie poistných súm na zmluve životného poistenia o percento inflácie, ktoré má zabezpečiť relevantnosť životného poistenia vplyvom času.

  Ponúkajú indexáciu všetky produkty životného poistenia?

  Nie, preto treba sa informovať, či vám doporučený produkt túto funkciu ponúka.

  Koľko stojí indexácia / dynamizácia poistenia?

  Cena indexácie je v skutočnosti nárast výšky poistného o cca 3% (závisí od výšky inflácie v predošlom roku), pričom o toto percento sa vám zvýši aj výška dojednaného krytia.

  Vzťahuje sa indexácia na všetky dojednané pripoistenia?

  Nie. Indexácia sa nevzťahuje ne pripoistenia s klesajúcou poistnou sumou, dennými dávkami (denné odškodné za liečbu úrazu, práceneschopnosť a hospitalizácia) a niektoré poisťovne ju nemajú ani pri mesačnej dávke v prípade invalidty.

  Kedy si môžem dynamizáciu poistenia aktivovať?

  Túto službu je možné zapnúť si kedykoľvek počas trvania poistenia vo výročie začiatku poistnej zmluvy alebo hneď pri podpise zmluvy. Taktiež je možné dynamizáciu aj kedykoľvek vypnúť.


  Komentáre

  Ohodnoťte tento článok

  Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 7

  Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

  Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

  Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

  O autorovi

  Slavomír Molnár

  Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.