Porovnanie životného poistenia, recenzie a skúsenosti

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

V dnešnej dobe ponúka životné poistenie vyše 10 poisťovní. Urobil som veľké hodnotenie, porovnanie životného poistenia a recenzie šiestich najrelevantnejších produktov. Popísal som technické výhody, slabé stránky a skúsenosti s nimi.

Veľké porovnanie životného poistenia

Porovnanie životného poistenia sa dá robiť na základe niekoľkých parametrov. Dá sa porovnávať cena, rozsah, výluky, technické výhody či slabé stránky. Vo svojom historicky najdlhšom článku som pre vás urobil porovnanie a recenziu jednotlivých produktov životného poistenia, pričom som sa zameral hlavne na technické detaily popísané v zmluvných podmienkach či moje skúsenosti z praxe. Pri každej poisťovni som vypisoval hlavne rozdielové parametre oproti konkurencii.

 

Aegon Budúcnosť Komplet – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

Výhody/Plusy

 • možnosť poistenia smrti s rentovým vyplácaním
 • najlepšie progresívne plnenie trvalých následkov úrazu pri poškodení od 20% do 30%
 • plnenie invalidity je rozdelené do troch pásem poškodenia, čo je oveľa citlivejšie ako klasické rozdelenie na plných a čiastočných invalidov
 • SZČO si pri pripoisteniach peénky a denného odškodného môžu uznať príjem až 50% z minuloročných tržieb, čím sa klienti vedia dostať na vyššie poistné sumy v rámci denných dávok
 • pri peénke je čakacia doba iba 2 mesiace
 • pri kritických chorobách kryjú ako jediná poisťovňa aj neplodnosť s čakacou dobou 24 mesiacov
 • poistenie kritických chorôb pokrýva nielen jednotlivé diagnózy, ale aj ich následky, čím je poistenie variabilnejšie

Nevýhody/Mínusy

 • plná zľava 25% za výšku poistného sa dá získať až od hrubého poistného (pred zľavou) 840 €
 • invaliditu a kritické choroby je možné poistiť len do 62 roku života
 • výška poistného bez získania maximálnej zľavy 25% je nekonkurencieschopná
 • začiatok poistenia je možný vždy len k 1. dňu nasledujúceho mesiaca, čo je najmä v decembri nepríjemné, keďže vám už poisťovňa ráta poistné z vyššieho vstupného veku, keďže berie ako začiatok poistenia nový kalendárny rok
 • pri peénke je čakacia doba na diagnózy spojené s chrbticou až 24 mesiacov
 • diagnózy pri trvalých následkoch úrazu sa nepripodobňujú
 • pri viacnásobnom poškodení jednej časti tela sa úrazy nesčítavajú, ale vyberie sa najvážnejšie z nich
 • administratívna náročnosť pri riešení poistného plnenia (štandardne chcú o jeden až dva papiere/potvrdenia viac ako ostatné poisťovne)

 

Allianz Šťastný Život – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

Výhody/Plusy

 • rýchlosť a kvalita poistného plnenia, podľa štatistík zlikvidujú drvivú väčšinu poistných udalostí do 2 pracovných dní
 • jedinečná možnosť poistiť smrť s rastúcou poistnou sumou alebo pre dvojicu osôb
 • vstupný vek do poistenia smrti až 80 rokov a maximálny výstupný vek 85 rokov
 • pri diagnostikovaní najrozšírenejších typov rakovín u mužov a žien vypláca automaticky až 200% poistnej sumy
 • poistenie práceneschopnosti ponúka možnosť výberu vyplácania dávky smerom dopredu ako aj spätne od prvého dňa peénky
 • čakacia doba pri peénke je čakacia doba iba 2 mesiace, je možné poistiť aj vojakov a policajtov, dvojnásobné plnenie v prípade PN z dôvodu rakoviny
 • oproti konkurencii je Allianz viac otvorený prijať do poistenia aj klientov s poškodeným zdravotným stavom

Nevýhody/Mínusy

 • poistenie invalidity vo forme renty sa dá poistiť len na báze ročného vyplácania
 • výška zľavy 20% je viazaná na počet dojednaných pripoistení, ktorých musí byť až 6
 • peénku je možné dojednať len s postupne rastúcim poistným
 • pri invalidite je čakacia doba až 24 mesiacov

 

Axa Active Life – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

Výhody/Plusy

 • skvelý pomer rozsahu a ceny
 • nie je určené minimálne poistné a na jednej zmluve možno poistiť až 8 osôb
 • najlepšie progresívne plnenie trvalých následkov úrazu pri poškodení do 20%, ktorých je podľa štatistík najviac
 • viacpásmový zľavový systém
 • poistenie invalidity pokrýva aj psychické poruchy
 • SZČO nemajú prirážky k sadzbám poistenia práceneschopnosti a maximálna dávka bez skúmania výšky príjmu je až 20 €/deň, pričom pri poistnej udalosti sa neskúma príjem poisteného (skúma sa iba pri vzniku poistenia)
 • čakacia doba pri kritických chorobách je len 3 mesiace

Nevýhody/Mínusy

 • invaliditu je možné poistiť len do 62 roku života
 • aktuálne nie je možné dojednať indexáciu
 • aktuálne ponúkané bonusové krytie pri invalidite a závažných ochoreniach je viazané na absolvovanie lekárskej prehliadky aspoň raz za 3 roky pred vznikom poistnej udalosti
 • pri viacnásobnom poškodení jednej časti tela sa úrazy nesčítavajú, ale vyberie sa najvážnejšie z nich

 

[cta_ab button=“Dohodnite si nezáväznú konzultáciu na návrh alebo kontrolu vášho poistenia“]

 

Generali La Vita – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

Výhody/Plusy

 • skvelý pomer rozsahu a ceny
 • viacpásmový zľavový systém doplnený o možnosť získať 30% bonus na poistné sumy vybraných pripoistení (medzi nimi aj kritické choroby, čo je naozaj veľká výhoda)
 • maximálna zľava už pri hrubom ročnom poistnom 480 € a poisťovňa od tejto hranice ani neaplikuje prirážky za področnosť (iná frekvencia platenia ako ročná)
 • poistenie invalidity a kritických chorôb pokrýva aj psychické poruchy
 • trvalé následky úrazu sú z pohľadu progresie jedny z najlepších na trhu
 • výborná rýchlosť poistného plnenia a userfriendly systém nahlasovania poistných udalostí pre klientov
 • pri poistení invalidity (jednorazovej či rentovej) možnosť zvoliť rôznu poistnú sumu pre trvalú a čiastočnú invaliditu

Nevýhody/Mínusy

 • pri neskorom nahlásení peénky má možnosť poisťovňa krátiť poistné plnenie, aj keď to v praxi zatiaľ nikdy neaplikovala (oficiálne vyjadrenie poisťovne)
 • peénka v súvislosti s ochorením chrbtice alebo kĺbov plnená max 1x počas celej poistnej doby, pričom čakacia doba je až 2 roky
 • príjem poisteného overovaný pri vzniku poistnej udalosti následkom peénky, pričom ak požadovaný príjem nevydokladuje, poisťovňa zníži poistné plnenie
 • veľmi prísne posudzovanie zdravia klientov pri vstupe do poistenia

 

Využite online sprievodcu na porovnanie a návrh životného poistenia

 

Metlife Trendlife – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

Výhody/Plusy

 • veľmi dobrý pomer rozsahu a ceny
 • vstupný vek klienta sa vypočítava reálne z jeho veku podľa narodenín a nie podľa technického veku ako u ostatných poisťovní
 • malý počet výluk pri poistení smrti
 • vstupný vek klienta až do 75 roku života
 • maximálna zľava už pri hrubom ročnom poistnom 480 €
 • čakacia doba pri peénke len 2 mesiace a kritických chorobách len 3 mesiace
 • trvalé následky úrazu sú z pohľadu rozsahu jedny z najlepších na trhu
 • výborná rýchlosť poistného plnenia a userfriendly systém nahlasovania poistných udalostí pre klientov
 • pri poistení invalidity (jednorazovej či rentovej) možnosť zvoliť rôznu poistnú sumu pre trvalú a čiastočnú invaliditu

Nevýhody/Mínusy

 • nie je možné dojednať indexáciu
 • čiastočná invalidita následkom psychických porúch nie je krytá, aj napriek tomu, že je treťou najčastejšou príčinou
 • pri invalidite s jednorazovou výplatou je poistná suma vyplatená v 2 splátkach, pričom druhá až po ročnej kontrole rozsahu invalidity
 • peénka v súvislosti s ochorením chrbtice a tehotenstvom má čakaciu dobu až 24 mesiacov

 

NN Protect – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

Výhody/Plusy

 • veľmi dobrý pomer rozsahu a ceny
 • možnosť zvoliť si fixné alebo flexibilné poistné sadzby, ktoré sa menia vekom
 • suverénne najlepšia cena poistenia smrti na trhu
 • za rok 2017 vyplatených vyše 95% poistných udalostí pri poistení smrti a kritických chorôb 
 • čakacia doba pri kritických chorobách len 3 mesiace
 • najširší zoznam kritických ochorení na trhu, aj keď väčšina z nich má len čiastočné plnenie
 • ako jediná poisťovňa poskytuje progresívne plnenie pri následkoch liečenia úrazov

Nevýhody/Mínusy

 • nie je možné dojednať indexáciu
 • absentuje možnosť poistenia invalidity s rentovou výplatou
 • najhoršie poistenie peénky na trhu (chrbtica je vylúčená úplne, čakacia doba 6 mesiacov, peénka z dôvodu tehotenstva limitovaná na 21 dní,  príjem poisteného overovaný pri vzniku poistnej udalosti, pokiaľ je nahlásená poistná udalosť až po jej skončení, poisťovňa neposkytne poistné plnenie)
 • pri viacnásobnom poškodení jednej časti tela sa úrazy nesčítavajú, ale vyberie sa najvážnejšie z nich

 

Záver

Po prečítaní článku už asi chápete, že porovnanie životného poistenia, jeho výber a nastavenie je naozaj expertná činnosť, pričom nie je možné porovnávať produkty len na základe ceny, ale je nutné poznať aj technické špecifikácie produktov, výluky, ich výhody a slabé stránky. Cieľom tohto článku bolo ukázať vám do akej hĺbky sa dá skúmať životné poistenie, že existuje nespočetne veľa rozdielov medzi rozsahom poistenia a že žiadna poisťovňa nie je najlepšia vo všetkom. Preto sa pri jeho uzatváraní raďte so špecialistom.

 

Komentáre

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 4.8 / 5. Počet hodnotení: 34

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.