Najvýhodnejšia hypotéka v roku 2022. Porovnanie hypoték a recenzie

O autorovi

Tomáš Gaňa

Od roku 2012 do 2020 som pracoval v Tatra banke, kde som sa prioritne zameriaval na oblasť hypotekárnych úverov a poistných produktov. Za roky praxe v bankovom sektore som nazbieral množstvo skúsenosti, teoretických aj praktických, detailne som spoznal všetky procesy a získal množstvo kontaktov v bankách, poisťovniach, realitných kanceláriách aj na úradoch. Mojím cieľom je zvýšiť transparentnosť vo finančnom sprostredkovaní, poskytovať klientom informácie rýchlo, zrozumiteľným spôsobom a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v tejto oblasti.

  Pravidelne aktualizované porovnanie hypoték s popisom výhod a nevýhod jednotlivých bánk. Ktorá hypotéka je najvýhodnejšia?

  Porovnanie hypoték v roku 2022

  Porovnaní hypoték nájdete v rôznych porovnávačoch niekoľko. Ale žiaden porovnávač už nepopisuje metodické výhody a nevýhody jednotlivých bánk. To som sa rozhodol zmeniť.

  V tomto článku nájdete pravidelne aktualizované porovnanie hypoték. A to nielen na základe ich aktuálnych kampaní, ale predovšetkým aj na základe tzv. metodických parametrov. Hovorím o rozdieloch v akceptovaní príjmov, dobe splácania, účelov hypoték a mnoho ďalších parametrov, ktoré sú často oveľa dôležitejšie ako samotná cena hypotéky.

  Pre lepšie pochopenie jednotlivých metodických vychytávok obsahuje článok aj linky na články kolegov, v ktorých sa popisujú detaily danej výhody alebo nevýhody.

  Poradie bánk v článku som určil na základe trhového podielu zverejneného v prehľade NBS.

  Posledná aktualizácia údajov: 01.05.2022

  Hypotéka SLSP


  Základné podmienky
  • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 300 €
  • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 €
  • Poplatok za vedenie účtu: 6 € (po splnení podmienok je možná zľava z poplatku až do výšky 100%)
  • Prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní: individuálne
  • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: áno (iba v prípade, ak je hypotéka riešená bez sprostredkovateľa)
  • Preplácanie kolkov na katastri: nie (pri účele refinancovanie z inej banky áno)
  • Preplácanie znaleckého posudku: nie
  • Typ úrokovej sadzby: „od“

  Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky v SLSP
  FixáciaÚrok
  1 rokod 1,09% p.a.
  3 rokyod 1,69% p.a.
  5 rokovod 1,89% p.a.
  10 rokovod 2,49% p.a.
  15 rokovod 2,89% p.a.
  Úrokové sadzby pri financovaní do 80% hodnoty nehnuteľnosti a bez poistenia schopnosti splácať hypotéku


  Výhody hypotéky SLSP
  • 90% financovanie je možné získať bez ohľadu na lokalitu
  • banka dokáže priemerovať príjem aj za 3 mesiace (po skončení skúšobnej lehoty alebo po zvýšení príjmu)
  • financovanie pozemku až do 80% hodnoty zakladaného pozemku
  • pri SZČO s paušálnymi výdavkami akceptácia príjmu až 60% z tržieb za predchádzajúci rok
  • najkratšia lehota existencie podnikania na akceptáciu príjmu
  • štandardná splatnosť žiadateľa do 70. roku života, spolužiadateľa až do 75. roku života
  • účel rekonštrukcia nehnuteľnosti až do 80% LTV iba na čestné prehlásenie
  • možnosť realizovať až 2 mimoriadne splátky do 20% zo zostatku istiny počas jedného roka bez poplatku
  • v prípade hypotéky do 70% hodnoty nehnuteľnosti nie je potrebné dokladovať účel
  Nevýhody hypotéky SLSP
  • najdlhšia minimálna doba zamestnania pri zahraničnom príjme (min. 13 mesiacov)
  • banka zvyčajne vyžaduje výpis z úverového registra z krajiny, kde klient pracuje
  • pri výstavbe nehnuteľnosti banka sama určuje výšky jednotlivých tranží a minimálnu hodnotu nehnuteľnosti na ich uvoľnenie
  • začiatok fixácie plynie od podpisu úverovej zmluvy, čo je problém najmä pri developerskej hypotéke

  Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v SLSP ?

  Banka je vhodná najmä pre klientov, ktorí sú zamestnaní veľmi krátko alebo im bol v posledných mesiacoch zvyšovaný príjem. Obrovskou výhodou je relatívne ľahko dostupné 90% financovanie a skvelé akceptovanie tržieb u SZČO, až 60%. Pri hypotéke do 70% hodnoty nie je nutné dokladovať účel. Najvyššie % financovania pozemku na trhu.

  Hypotéka VÚB


  Základné podmienky
  • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 2% (v prípade zriadenia bežného účtu je poplatok 0 €)
  • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 2% (v prípade zriadenia bežného účtu je poplatok 0 €)
  • Poplatok za vedenie účtu: 6 € (po splnení podmienok možná 50 % alebo 100 % zľava, v súčasnosti prebieha kampaň na otvorenie účtu online so 100 % zľavou z poplatku na 12 mesiacov)
  • Prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní: + 0,15% p.a.
  • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: nie
  • Preplácanie kolkov na katastri: nie
  • Preplácanie znaleckého posudku: nie
  • Typ úrokovej sadzby: „od“

  Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky vo VÚB
  1 rokod 1,69 % p.a.
  3 rokyod 1,69 % p.a.
  4 rokyod 1,89 % p.a.
  5 rokovod 1,99 % p.a.
  6 rokovod 2,49% p.a.
  8 rokovod 2,59% p.a.
  10 rokovod 2,79% p.a.
  Úrokové sadzby pri financovaní do 80% hodnoty nehnuteľnosti a bez poistenia schopnosti splácať hypotéku


  Výhody hypotéky VÚB banky
  • jedna z najnižších prirážok k 90% financovaniu na trhu
  • najlepšia americká hypotéka na trhu (až do 90% hodnoty nehnuteľnosti, 30 ročná splatnosť, bez prirážky k sadzbe)
  • možná až 30 ročná splatnosť aj pri starších ručiteľoch (ručitelia môžu mať až 54 rokov)
  • najkratšie minimálne trvanie pracovného pomeru v zahraničí (4 mesiace)
  • akceptácia príjmov z podnikania (SZČO a s.r.o.) až do výšky 55% z obratov, pokiaľ boli obraty za predchádzajúci rok do 80 000 €
  • najvyšší počet nastavených developerských projektov
  • možnosť dofinancovania kúpnej ceny až do 100% v kombinácií s výhodným spotrebným úverom
  • komorovým pracovníkom banka akceptuje príjem ako 60% z obratov na účte za posledných 6 mesiacov
  • akceptácia 100% diét vyplácaných na účet
  • splatnosť až do 72. roku života hlavného dlžníka, pokiaľ má menej ako 50 rokov

  Nevýhody hypotéky VÚB banky
  • najzložitejšie podmienky na získanie 100 % zľavy za vedenie bežného účtu
  • najkonzervatívnejšie určenie budúcej hodnoty nehnuteľnosti pri účele výstavba
  • nutnosť čerpať hypotéku pri účele výstavba v určených tranžiach aj napriek dostatočnej aktuálnej hodnote zabezpečenia
  • banka zväčša neakceptuje príjem zo zahraničia s výkonom manuálnej práce

  Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku vo VÚB banke ?

  Suverénne najlepšie podmienky na americkú hypotéku a sadzby pri 90% financovaní. Výhodná akceptácia príjmov pre komorových pracovníkov, akceptácia plnej výšky diét a možnosť dlhšej splatnosti pri úvere, v ktorom vystupujú rodičia a ich deti. Najkratšia doba trvania pracovného pomeru v zahraničí a veľmi výhodné dofinancovanie spotrebným úverom až do 100% kúpnej ceny. Najlepšia akceptácia príjmu pri 1 osobových s.r.o. a jedna z najlepších akceptácií príjmu SZČO na trhu.

  Hypotéka Tatra banky


  Základné podmienky
  • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 125 € (v schvaľovacom procese sa môže poplatok zvýšiť na 175 €)
  • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 €
  • Poplatok za vedenie účtu: 7 € (po splnení podmienok možná 50 % , prípadne až 100 % zľava, v súčasnosti kampaň na otvorenie bežného účtu cez mobil so 100 % zľavou na 12 mesiacov)
  • Prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní: individuálne
  • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: áno
  • Preplácanie kolkov na katastri: nie
  • Preplácanie znaleckého posudku: nie
  • Typ úrokovej sadzby: „od“

  Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky v Tatra banke
  FixáciaÚrok
  1 rokod 1,09 % p.a.
  2 rokyod 1,09 % p.a.
  3 rokyod 1,49 % p.a.
  5 rokovod 1,59 % p.a.
  7 rokovod 1,69 % p.a.
  10 rokovod 1,89 % p.a.
  Úrokové sadzby pri financovaní do 80% hodnoty nehnuteľnosti a bez poistenia schopnosti splácať hypotéku


  Výhody hypotéky Tatra banky
  • najrýchlejšie schvaľovanie na trhu
  • jedno z najvyšších akceptácií príjmu pri % z tržieb u majiteľov s.r.o.
  • banka akceptuje súbeh viacerých príjmov
  • možná kombinácia účelu kúpa + údržba v jednej hypotéke
  • jedna z najnižších prirážok pri 90% financovaní
  • najlepšie metodické podmienky na výstavbu nehnuteľnosti
  • VIP klienti majú zmeny na úverovej zmluve bez poplatku

  Nevýhody hypotéky Tatra banky
  • nutná osobná návšteva pobočky pri podaní žiadosti
  • nie je možná kombinácia účelovej a americkej hypotéky v jednom úvere
  • banka poskytuje americkú hypotéku so splatnosťou maximálne 20 rokov
  • príjem akceptovaný iba v mene EUR (sú možné výnimky)

  Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v Tatra banke ?

  Jedny z najlepších podmienok pre majiteľov s.r.o. Akceptácia súbehu viacerých príjmov a možnosť financovania rekonštrukcie hypotéky v jednej hypotéke spolu s kúpou nehnuteľnosti. Skvelé podmienky na výstavbu nehnuteľnosti, nízka prirážka k 90% LTV.

  Hypotéka ČSOB


  Základné podmienky
  • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 150 €
  • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 150 €
  • Poplatok za vedenie účtu: 6 € (po splnení podmienok možná 50 % alebo 100 % zľava)
  • Prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní: + 0,70% p.a.
  • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: nie (banka do odvolania pozastavila prijímanie nových žiadosti s účelom refinancovanie)
  • Preplácanie kolkov na katastri: nie
  • Preplácanie znaleckého posudku: nie
  • Typ úrokovej sadzby: tabuľka sadzieb podľa ratingu klienta

  Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky v ČSOB
  FixáciaÚrok
  3 rokyod 1,50 % p.a.
  4 rokyod 1,85 % p.a.
  5 rokovod 1,85 % p.a.
  10 rokovod 2,25 % p.a.
  15 rokovod 2,45 % p.a.
  20 rokovod 2,75% p.a.
  Úrokové sadzby pri financovaní do 80% hodnoty nehnuteľnosti pre klientov s ratingom A


  Výhody hypotéky ČSOB banky
  • mimoriadne splátky každý jeden mesiac až do výšky 1,5% zostatku hypotéky
  • banka poskytuje hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť
  • nadštandardná akceptácia príjmu SZČO a s.r.o. z tržieb
  • ľahko splniteľné podmienky na 100% zľavu z poplatku za vedenie účtu
  • jedny z najlepších metodických podmienok na výstavbu nehnuteľnosti
  • možnosť čerpania hypotéky na kúpu nehnuteľnosti až 12 až 18 mesiacov

  Nevýhody hypotéky ČSOB banky
  • pri nových hypotékach povinnosť uzatvárať poistenie nehnuteľnosti cez partnerskú ČSOB poisťovňu
  • pri druhej hypotéke splatnosť zvyčajne maximálne na 20 rokov
  • americká hypotéka s prirážkou od +0,5% aj viac
  • hypotéka na kúpu pozemku bez vydaného stavebného povolenia len 50% LTV
  • štandardná doba splatnosti len do 65 rokov
  • banka neakceptuje príjem u SZČO a majiteľov s.r.o. na základe daňového priznania (príjem klientom vypočítava iba z tržieb)
  • poplatok za nedočerpanie hypotéky vo výške 2,5%, max. 500 €
  • začiatok fixácie plynie od podpisu úverovej zmluvy, čo je problém najmä pri developerskej hypotéke

  Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v ČSOB banke ?

  Najväčší benefit banky je možnosť schváliť hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť a mimoriadne splátky každý mesiac prostredníctvom internet bankingu bez nutnosti návštevy pobočky, vďaka čomu je možné získať veľmi nízku preplatenosť na úrokoch. Možnosť nastaviť čerpanie hypotéky pri kúpe nehnuteľnosti až na 18 mesiacov od podpisu zmluvy.


  Dohodnite si nezáväznú konzultáciu

  Povedzte mi o vašich potrebách a požiadavkách.


   Hypotéka Prima banky


   Základné podmienky
   • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 100 €
   • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 € (po splnení štatútu kampane)
   • Poplatok za vedenie účtu: 4,90 € (možné zníženie poplatku aktívnym využívaním platobnej karty u obchodníkov)
   • Prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní: banka momentálne neponúka financovanie nad 80% hodnoty nehnuteľnosti (pri refinancovaní možné financovanie až do 100% hodnoty nehnuteľnosti)
   • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: áno
   • Preplácanie kolkov na katastri: nie
   • Preplácanie znaleckého posudku: nie
   • Typ úrokovej sadzby: fixná pre všetkých klientov

   Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky v Prima banke
   FixáciaÚrok
   3 roky0,60 % p.a.
   5 rokov1,00 % p.a.
   7 rokov1,60 % p.a.
   Úrokové sadzby pri financovaní do 80% hodnoty nehnuteľnosti (alebo pri refinancovaní do 100% hodnoty nehnuteľnosti) platné pre všetkých klientov


   Výhody hypotéky Prima banky
   • možnosť refinancovania hypotéky až do 100% LTV s preplatením pokuty za predčasné splatenie inej banky, pokiaľ je úver splácaný aspoň 9 mesiacov
   • možnosť konsolidácie (spojenie) až 3 hypoték a 3 spotrebných úverov až do 100% LTV s preplatením pokuty za predčasné splatenie z inej banky
   • možnosť interného ohodnotenia nehnuteľnosti na základe aktuálnej fotodokumentácie a posledného titulu nadobudnutia
   • banka dokáže financovať klienta už po 4 mesiacoch v zamestnaní, pričom priemerujú príjem 4/4

   Nevýhody hypotéky Prima banky
   • obmedzená výška hypotéky pri novej aj refinančnej hypotéke v závislosti od lokality zakladanej nehnuteľnosti a počtu žiadateľov
   • obmedzená výška LTV (percenta financovania) pri nových hypotékach – pri 1 žiadateľovi max 70% LTV a 2 žiadateľoch max 80% LTV
   • splatnosť hypotéky sa počíta od podpisu úverovej zmluvy, nie od čerpania
   • pokutu inej banky prepláca iba pri čistom refinancovaní (nie je možné navýšenie hypotéky)
   • nie je možný odklad splátok
   • nie je možný reštart hypotéky ani refinancovanie pôvodnej hypotéky v rámci banky
   • vo výročí fixácie banka ponúkne klientovi oveľa horšie podmienky ako pre nových klientov a nevedia tieto podmienky zmeniť
   • banka neakceptuje príjem zo zahraničia
   • banka neakceptuje príjem pre majiteľov s.r.o.
   • americkú (bezúčelovú) hypotéku banka neposkytuje

   Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v Prima banke ?

   Banka je vhodná najmä pre menej náročných klientov, ktorých hlavným cieľom je mať čo najnižšiu úrokovú sadzbu. Nosnou výhodou banky je možnosť refinancovania hypotéky úverov z inej banky s preplatením pokuty a s LTV až do 100% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

   Hypotéka Unicredit banky


   Základné podmienky
   • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 0,90% z výšky úver, max. 1 000 € (poplatok banka odpúšťa iba pri uzatvorení poistenia schopnosti splácať hypotéku)
   • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 €
   • Poplatok za vedenie účtu: 4,90 € (možnosť znížiť poplatok aktívnym využívaním platobnej karty u obchodníkov)
   • Prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní: +1% p.a.
   • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: nie
   • Preplácanie kolkov na katastri: nie
   • Preplácanie znaleckého posudku: áno (za predpokladu uzatvorenia poistenia schopnosti splácať úver a LTV do 80%)
   • Typ úrokovej sadzby: „fixná“ (zľavy závisia od uzatvorenia ďalších produktov banky)

   Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky v Unicredit banke
   3 roky2,19 % p.a.
   4 roky2,29 % p.a.
   5 rokov 2,29 % p.a.
   7 rokov2,29 % p.a.
   10 rokov2,29 % p.a.
   Úrokové sadzby pri financovaní do 80% hodnoty nehnuteľnosti a bez poistenia schopnosti splácať hypotéku


   Výhody hypotéky Unicredit banky
   • banka akceptuje príjem klienta zamestnaného cez personálnu agentúru
   • možnosť akceptovať príjem z dohody v plnej výške (iba ako vedľajší príjem)
   • možnosť vziať si hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť (s účelom kúpa aj výstavba)
   • financovanie kúpy pozemku až do výšky 90% LTV
   • pri SZČO možnosť výpočtu príjmu ako 50% z tržieb, u komorových pracovníkov až do výšky 60% z tržieb
   • výživné je možné akceptovať v plnej výške (iba ako vedľajší príjem)
   • pri refinancovaní bez dokladovania príjmu LTV do 85% bez prirážky k úrokovej sadzbe

   Nevýhody hypotéky Unicredit banky
   • najvyššia prirážka k 90% financovaniu na trhu (až 1%)
   • najnižšie kampaňové úrokové sadzby sú podmienené uzatvorením poistenia schopnosti splácať úver
   • pri financovaní výstavby nehnuteľnosti je pri čerpaní tranží nutná návšteva pracovníka pobočky

   Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v Unicredit banke ?

   Za veľký benefit považujem akceptáciu príjmu u živnostníkov, pri ktorých vie banka vychádzať z tržieb za posledné ukončené zdaňovacie obdobie až do výšky 50%, pri vybraných profesiách až do 60%. Taktiež ideálna voľba pre klientov, ktorý plánujú kúpu pozemku a potrebujú čo najvyššie % financovania z kúpnej ceny.

   Hypotéka mBank


   Základné podmienky
   • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 0 €
   • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 €
   • Poplatok za vedenie účtu: 0 €
   • Prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní: +0,20% p.a.
   • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: nie
   • Preplácanie kolkov na katastri: nie
   • Preplácanie znaleckého posudku: nie
   • Typ úrokovej sadzby: „fixná“

   Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky v mBank
   FixáciaÚrok
   1 rok1,79 % p.a.
   3 roky1,89 % p.a.
   5 rokov 2,09 % p.a.
   7 rokov2,59 % p.a.
   10 rokov3,19 % p.a.
   Úrokové sadzby pri financovaní do 80% hodnoty nehnuteľnosti pre všetkých klientov


   Výhody hypotéky mBank
   • nadobudnutie pozemku až do výšky 80% hodnoty určenej znalcom banky (bez regionálnych rozdielov)
   • možná splatnosť až do 70. roku života, ak príjem hlavného žiadateľa tvorí aspoň 60% celkových príjmov všetkých žiadateľov
   • refundácia kúpy až do 36 mesiacov od nadobudnutia
   • splatnosť až 40 rokov
   • pre vybrané kategórie SZČO je možné pri uplatňovaní paušálnych výdavkov akceptovať príjem až ako 70% ich obratov za posledné mesiace
   • financovanie kúpy apartmánu až do 80% hodnoty so splatnosťou do 30 rokov

   Nevýhody hypotéky mBank
   • 90% financovanie poskytuje banka iba na západnom Slovensku
   • banka dokáže akceptovať príjem z s.r.o. len na základe vyplateného zisku
   • americká hypotéka len s prirážkou k úrokovej sadzbe
   • oproti konkurencií relatívne konzervatívne uznávanie hodnoty pri rodinných domoch

   Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v mBank ?

   Banka je vhodná najmä v prípadoch, kedy do hypotéky pristupuje starší spoludlžník s nižším príjmom ako má hlavný dlžník, nakoľko splatnosť sa v tomto prípade určuje podľa hlavného dlžníka. Benefitom je takisto splatnosť až 40 rokov, čo môže znížiť splátky hlavne mladým ľudom, ktorý riešia svoje prvé bývanie a musia si dobrať ďalší úver na dofinancovanie kúpnej ceny. Spolu s Unicredit bankou najvyššia akceptácia % financovania pri nadobudnutí pozemku. Najvyššie financovanie pri kúpe apartmánu na trhu.

   Hypotéka 365 banky


   Základné podmienky
   • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 300 €
   • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 € (bez poplatku iba v prípade 1, 2 a 3 ročnej fixácie)
   • Poplatok za vedenie účtu: 5 €
   • Prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní: tabuľka nižšie
   • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: nie
   • Preplácanie kolkov na katastri: nie
   • Preplácanie znaleckého posudku: nie
   • Typ úrokovej sadzby: „od“

   Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky 365 banky
   FixáciaÚrokÚrokÚrok
   LTV do 70 %LTV do 80 %LTV nad 80 %
   1 rokod 1,00 % p.a.od 1,20 % p.a.od 1,70 % p.a
   2 rokyod 1,30 % p.a.od 1,50 % p.a.od 2,00 % p.a
   3 rokyod 1,40 % p.a.od 1,60 % p.a.od 2,10 % p.a.
   5 rokovod 1,90 % p.a.od 2,10 % p.a.od 2,60 % p.a.
   Úrokové sadzby podľa požadovaného LTV


   Výhody hypotéky 365 banky
   • minimálna doba trvania príjmu 3 mesiace (platí iba pre trvalý pracovný pomer)
   • ako doplnkový príjem vie banka akceptovať aj príjem z dohody (vo výške 60%)
   • banka poskytuje americkú hypotéku bez prirážky k úrokovej sadzbe do 70% LTV

   Nevýhody hypotéky 365 banky
   • nie je možné financovať výstavbu nehnuteľnosti
   • príjem pri SZČO banka vypočítava iba zo základu dane (nie je možné vychádzať z tržieb)
   • komorovým pracovníkov je možné akceptovať príjem maximálne ako 30% z tržieb za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

   Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v Poštovej banke ?

   Banka má najvýhodnejšie úrokové sadzby pri refinancovaní hypotéky z inej banky a najmä ak má klient vydaný energetický certifikát. Zaujímavá je aj americká hypotéka.

   Porovnanie hypoték – záver

   Cieľom tohto detailného porovnania bolo vám ukázať do akej hĺbky sa dajú hypotéky porovnávať. Hypotéka nie je mnohokrát o úspore na úroku vo výške pár sto eur, ale mnohokrát hlavne o jej získaní. Existuje extrémne veľa metodický fínt, vďaka ktorým dokážete mať hypotéku schválenú vo vami požadovanej forme a rozsahu.

   Preto sa pri hypotéke vždy raďte s odborníkom!


   Dohodnite si nezáväznú konzultáciu

   Povedzte mi o vašich potrebách a požiadavkách.    Najčastejšie otázky týkajúce sa porovnania hypoték a hľadania najvýhodnejšej hypotéky

    Ktorá hypotéka je najvýhodnejšia?

    Pri výbere hypotéky je potrebné si uvedomiť, že nie vždy je najdôležitejšia len najnižšia úroková sadzba. Do celkových nákladov je potrebné zarátať aj náklady spojené s poplatkom za spracovanie, kolkami na katastri, znaleckým posudkom a poplatkom za vedenie bežného účtu. Okrem cenových parametrov je dôležité pozrieť sa aj na parametre metodické, nakoľko nie každá banka je vhodná pre každého klienta alebo na riešenie konkrétnych účelov.

    Ktorá banka je najlepšia na výstavbu nehnuteľnosti?

    Okrem celkovej preplatenosti (úroková sadzba, poplatky spojené s hypotékou) je dôležité si pripomenúť, že hypotéku na výstavbu nehnuteľnosti neposkytujú všetky banky na trhu. Pri výbere najlepšej ponuky je potrebné zamerať sa aj na to, ako konkrétna banka vypočítava budúcu hodnotu nehnuteľnosti, aký je postup uvoľňovania jednotlivých tranži a takisto prípadné poplatky za nedočerpanie.

    Ktorá banka je najlepšia na refinancovanie alebo spájanie úverov?

    Dôvodom refinancovania hypotéky je obvykle snaha získať v konkurenčnej banke lepšie podmienky hypotéky, čím sa myslí najmä výhodnejšia úrokovú sadzbu a s ňou spojené zníženie mesačnej splátky. Pri refinancovaní je potrebné zamerať sa na parametre ako úroková sadzba, preplatenie poplatku za predčasné splatenie hypotéky v pôvodnej banke, aktuálne kampane bánk ale aj možnosť riešiť refinancovanie bez dokladovania príjmu. Predtým ako sa definitívne rozhodnete refinancovať hypotéku do inej banky, odporúčam najskôr informovať sa o možnosti dorovnania podmienok u svojej súčasnej banky.

    Ktorá banka je najlepšia na kúpu bytu/domu?

    Účel kúpa bytu alebo rodinného domu je v súčasnosti najčastejšia požiadavka klientov. Rozhodujúcim kritériom pri výbere konkrétnej banky je požadované LTV (výška úveru voči hodnote nehnuteľnosti). V tomto sú medzi bankami značné cenové aj metodické rozdiely. Určite je vhodné porovnať si aj prípadné poplatky za spracovanie, nutnosť dať si vypracovať vlastný znalecký posudok a ďalšie podmienky banky, ktorými podmieňujú výšku ponúkanej úrokovej sadzby.

    Ktorá banka je najlepšia na kúpu pozemku?

    Pri financovaní pozemkov sú medzi bankami výrazné rozdiely najmä v tom, koľko percent vedia poskytnúť klientom z hodnoty pozemku. Niektoré banky vedie síce poskytnúť až 90% z hodnoty pozemku no s vysokou prirážkou k úrokovej sadzbe. Zároveň však treba myslieť na to, že niektoré banky neposkytujú hypotéku na výstavbu, prípadne za nevyhovujúcich podmienok, čo spôsobí, že v budúcnosti bude potrebné hypotéku refinancovať aj s poplatkom za predčasné splatenie.

    Komentáre

    Ohodnoťte tento článok

    Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 91

    Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

    Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

    Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

    O autorovi

    Tomáš Gaňa

    Od roku 2012 do 2020 som pracoval v Tatra banke, kde som sa prioritne zameriaval na oblasť hypotekárnych úverov a poistných produktov. Za roky praxe v bankovom sektore som nazbieral množstvo skúsenosti, teoretických aj praktických, detailne som spoznal všetky procesy a získal množstvo kontaktov v bankách, poisťovniach, realitných kanceláriách aj na úradoch. Mojím cieľom je zvýšiť transparentnosť vo finančnom sprostredkovaní, poskytovať klientom informácie rýchlo, zrozumiteľným spôsobom a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v tejto oblasti.