Najvýhodnejšia hypotéka v roku 2021. Porovnanie hypoték a recenzie

O autorovi

Tomáš Gaňa

Od roku 2012 do 2020 som pracoval v Tatra banke, kde som sa prioritne zameriaval na oblasť hypotekárnych úverov a poistných produktov. Za roky praxe v bankovom sektore som nazbieral množstvo skúsenosti, teoretických aj praktických, detailne som spoznal všetky procesy a získal množstvo kontaktov v bankách, poisťovniach, realitných kanceláriách aj na úradoch. Mojím cieľom je zvýšiť transparentnosť vo finančnom sprostredkovaní, poskytovať klientom informácie rýchlo, zrozumiteľným spôsobom a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v tejto oblasti.

  Pravidelne aktualizované porovnanie hypoték s popisom výhod a nevýhod jednotlivých bánk. Ktorá hypotéka je najvýhodnejšia?

  Porovnanie hypoték v roku 2021

  Porovnaní hypoték nájdete v rôznych porovnávačoch niekoľko. Ale žiaden porovnávač už nepopisuje metodické výhody a nevýhody jednotlivých bánk. To som sa rozhodol zmeniť.

  V tomto článku nájdete pravidelne aktualizované porovnanie hypoték. A to nielen na základe ich aktuálnych kampaní, ale predovšetkým aj na základe tzv. metodických parametrov. Hovorím o rozdieloch v akceptovaní príjmov, dobe splácania, účelov hypoték a mnoho ďalších parametrov, ktoré sú často oveľa dôležitejšie ako samotná cena hypotéky.

  Pre lepšie pochopenie jednotlivých metodických vychytávok obsahuje článok aj linky na články kolegov, v ktorých sa popisujú detaily danej výhody alebo nevýhody.

  Poradie bánk v článku som určil na základe trhového podielu zverejneného v prehľade NBS.

  Posledná aktualizácia údajov: 10.5.2021

  Hypotéka SLSP


  Základné podmienky
  • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 300 €
  • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 €
  • Poplatok za vedenie účtu: 5,90 € (po splnení podmienok je možná zľava z poplatku až do výšky 100%)
  • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: áno (iba v prípade, ak je hypotéka riešená bez sprostredkovateľa)
  • Preplácanie kolkov na katastri: nie (len pri refinančných hypotékach áno)
  • Preplácanie znaleckého posudku: nie
  • Typ úrokovej sadzby: „od“

  Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky v SLSP
  FixáciaÚrok
  1 rokod 0,99% p.a.
  3 rokyod 1,09% p.a.
  5 rokovod 1,09% p.a.
  10 rokovod 1,39% p.a.
  15 rokovod 1,89% p.a.
  Úrokové sadzby pri 80% LTV a bez poistenia schopnosti splácať.


  Výhody hypotéky SLSP
  • 90% financovanie je možné získať bez ohľadu na lokalitu
  • banka dokáže priemerovať príjem aj za 3 mesiace (po skončení skúšobnej lehoty alebo po zvýšení príjmu)
  • pri SZČO s paušálnymi výdavkami akceptujú ako príjem až 60% z tržieb
  • najkratšia lehota existencie podnikania na akceptáciu príjmu
  • štandardná splatnosť žiadateľa do 70. roku, spolužiadateľa až do 75. roku
  • účel rekonštrukcia nehnuteľnosti až do 80% LTV iba na čestné prehlásenie

  Nevýhody hypotéky SLSP
  • francúzske úročenie (banka vypočítava úrok za 365 dní, pričom ostatné banky za 360 dní)
  • najdlhšia minimálna doba zamestnania pri zahraničnom príjme (min. 13 mesiacov)
  • nutnosť prikladať výpis z úverového registra z krajiny, v ktorej klient pracuje v zahraničí
  • pri výstavbe nehnuteľnosti banka sama určuje výšky jednotlivých tranží a minimálnu hodnotu nehnuteľnosti na ich uvoľnenie
  • začiatok fixácie plynie od podpisu úverovej zmluvy, čo je problém najmä pri developerskej hypotéke

  Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v SLSP ?

  Banka je vhodná najmä pre klientov, ktorí sú zamestnaní veľmi krátko alebo im bol v posledných mesiacoch zvyšovaný príjem. Obrovskou výhodou je relatívne ľahko dostupné 90% financovanie a skvelé akceptovanie tržieb u SZČO, až 60%.

  Hypotéka VÚB


  Základné podmienky
  • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 2% (v prípade zriadenia bežného účtu je poplatok 0 €)
  • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 2% (v prípade zriadenia bežného účtu je poplatok 0 €)
  • Poplatok za vedenie účtu: 6 € (po splnení podmienok možná 50 % alebo 100 % zľava, v súčasnosti prebieha kampaň na otvorenie účtu online so 100 % zľavou z poplatku na 12 mesiacov)
  • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: nie
  • Preplácanie kolkov na katastri: nie
  • Preplácanie znaleckého posudku: nie
  • Typ úrokovej sadzby: „od“

  Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky vo VÚB
  FixáciaÚrok
  1 rokod 1,29 % p.a.
  3 rokyod 0,89 % p.a.
  4 rokyod 1,09 % p.a.
  5 rokovod 1,19 % p.a.
  10 rokovod 1,79% p.a.
  Úrokové sadzby pri 80% LTV a bez poistenia schopnosti splácať


  Výhody hypotéky VÚB banky
  • jedna z najnižších prirážok k 90% financovaniu na trhu
  • najlepšia americká hypotéka na trhu (až do 90% LTV, 30 ročná splatnosť, bez prirážky k sadzbe)
  • možná až 30 ročná splatnosť aj pri starších ručiteľoch (ručitelia môžu mať až 54 rokov)
  • najkratšie minimálne trvanie pracovného pomeru v zahraničí (4 mesiace)
  • najvyšší počet nastavených developerských projektov
  • možnosť dofinancovania kúpnej ceny až do 100% v kombinácií s výhodným spotrebným úverom ( úrok od 3,9% p.a.)
  • komorovým pracovníkom banka akceptuje príjem ako 60% z obratov na účte za posledných 6 mesiacov
  • akceptácia 100% diét vyplácaných na účet
  • splatnosť až do 72. roku života hlavného dlžníka, pokiaľ má menej ako 50 rokov

  Nevýhody hypotéky VÚB banky
  • najzložitejšie podmienky na získanie 100 % zľavy za vedenie bežného účtu
  • najkonzervatívnejšie určenie budúcej hodnoty nehnuteľnosti pri účele výstavba
  • nutnosť čerpať hypotéku pri účele výstavba v určených tranžiach aj napriek dostatočnej aktuálnej hodnote zabezpečenia
  • banka zväčša neakceptuje príjem zo zahraničia s výkonom manuálnej práce

  Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku vo VÚB banke ?

  Suverénne najlepšie podmienky na americkú hypotéku a sadzby pri 90% financovaní. Výhodná akceptácia príjmov pre komorových pracovníkov, akceptácia plnej výšky diét a možnosť dlhšej splatnosti pri úvere, v ktorom vystupujú rodičia a ich deti. Najkratšia doba trvania pracovného pomeru v zahraničí a veľmi výhodné dofinancovanie spotrebným úverom až do 100% LTV.

  Hypotéka Tatra banky


  Základné podmienky
  • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 175 €
  • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 €
  • Poplatok za vedenie účtu: 7 € (po splnení podmienok možná 50 % , prípadne až 100 % zľava, v súčasnosti kampaň na otvorenie bežného účtu cez mobil so 100 % zľavou na 12 mesiacov)
  • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: áno
  • Preplácanie kolkov na katastri: nie
  • Preplácanie znaleckého posudku: nie
  • Typ úrokovej sadzby: „od“

  Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky v Tatra banke
  FixáciaÚrok
  1 rokod 0,85 % p.a.
  2 rokyod 0,85 % p.a.
  3 rokyod 0,85 % p.a.
  5 rokovod 0,95 % p.a.
  7 rokovod 1,15 % p.a.
  10 rokovod 1,55 % p.a.
  Úrokové sadzby pri 80% LTV.


  Výhody hypotéky Tatra banky
  • najrýchlejšie schvaľovanie na trhu
  • najvyššia akceptácia príjmu pri % z tržieb u majiteľov s.r.o.
  • jedna z najnižších prirážok pri 90% financovaní
  • banka akceptuje súbeh viacerých príjmov
  • možná kombinácia účelu kúpa + údržba v jednej hypotéke
  • možnosť požiadať o zníženie úrokovej sadzby na existujúcich úveroch už po 6. zaplatenej splátke
  • najlepšie metodické podmienky na výstavbu nehnuteľnosti
  • VIP klienti majú zmeny na úverovej zmluve bez poplatku

  Nevýhody hypotéky Tatra banky
  • nutná osobná návšteva pobočky pri podaní žiadosti
  • nie je možná kombinácia účelovej a americkej hypotéky v jednom úvere
  • banka poskytuje americkú hypotéku so splatnosťou maximálne 20 rokov
  • príjem akceptovaný iba v mene EUR (sú možné výnimky)

  Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v Tatra banke ?

  Suverénne najlepšie podmienky pre podnikateľov (SZČO a s.r.o.). Akceptácia súbehu viacerých príjmov a možnosť financovania rekonštrukcie hypotéky v jednej hypotéke spolu s kúpou nehnuteľnosti. Skvelé podmienky na výstavbu nehnuteľnosti, nízka prirážka k 90% LTV a možnosť reštartu fixácie úrokovej sadzby už po 6 mesiacoch od zaplatenia 1. splátky.

  Hypotéka ČSOB


  Základné podmienky
  • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 90 €
  • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 90 €
  • Poplatok za vedenie účtu: 6 € (po splnení podmienok možná 50 % alebo 100 % zľava)
  • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: áno (záleží od výšky prenášanej hypotéky a maximálne banka preplatí 1 500 € vo forme 1-3 splátok hypotéky)
  • Preplácanie kolkov na katastri: nie
  • Preplácanie znaleckého posudku: nie
  • Typ úrokovej sadzby: tabuľka sadzieb podľa ratingu klienta

  Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky v ČSOB
  FixáciaÚrok
  1 rokod 1,50 % p.a.
  3 rokyod 0,89 % p.a.
  4 rokyod 0,99 % p.a.
  5 rokovod 0,99 % p.a.
  10 rokovod 1,15 % p.a.
  Úrokové sadzby pri 80% LTV a ratingu klienta A.


  Výhody hypotéky ČSOB banky
  • mimoriadne splátky každý jeden mesiac až do výšky 1,5% zostatku hypotéky
  • banka poskytuje hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť
  • nadštandardná akceptácia príjmu SZČO a s.r.o. z tržieb
  • ľahko splniteľné podmienky na 100% zľavu z poplatku za vedenie účtu
  • pri bytoch možné interné ocenenie nehnuteľnosti zdarma na základe fotiek a titulu nadobudnutia (neplatí pri účele kúpa bytu)
  • jedny z najlepších metodických podmienok na výstavbu nehnuteľnosti

  Nevýhody hypotéky ČSOB banky
  • povinnosť uzatvárať poistenie nehnuteľnosti cez ČSOB poisťovňu
  • pri kúpe druhej nehnuteľnosti cez hypotéku splatnosť len 20 rokov
  • americká hypotéka s prirážkou 0,5%
  • hypotéka na kúpu pozemku bez vydaného stavebného povolenia len 50% LTV
  • štandardná doba splatnosti len do 65 rokov
  • banka neakceptuje príjem u SZČO a majiteľov s.r.o. na základe daňového priznania
  • poplatok za nedočerpanie hypotéky vo výške 2,5%, max. 500 €
  • začiatok fixácie plynie od podpisu úverovej zmluvy, čo je problém najmä pri developerskej hypotéke

  Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v ČSOB banke ?

  Najväčší benefit banky je možnosť schváliť hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť a mimoriadne splátky každý mesiac prostredníctvom internet bankingu bez nutnosti návštevy pobočky, vďaka čomu je možné získať veľmi nízku preplatenosť na úrokoch. Banka si taktiež dokáže interne oceniť nehnuteľnosti (byty). Spolu s Tatra bankou najlepšie podmienky na výstavbu nehnuteľnosti a


  Dohodnite si nezáväznú konzultáciu

  Povedzte mi o vašich potrebách a požiadavkách.


   Hypotéka Prima banky


   Základné podmienky
   • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 0 €
   • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 €
   • Poplatok za vedenie účtu: 4,90 € (možné zníženie poplatku aktívnym využívaním platobnej karty u obchodníkov)
   • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: áno
   • Preplácanie kolkov na katastri: nie
   • Preplácanie znaleckého posudku: nie
   • Typ úrokovej sadzby: fixná pre všetkých klientov

   Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky v Prima banke
   FixáciaÚrok
   3 roky0,60 % p.a.
   45 mesiacov0,50 % p.a.
   4 roky0,80 % p.a.
   5 rokov0,90 % p.a.
   7 rokov1,00 % p.a.
   Úrokové sadzby platné pre všetkých klientov.


   Výhody hypotéky Prima banky
   • splatnosť hypotéky až 40 rokov (platí pre refinancovaní)
   • možnosť refinancovania hypotéky až do 100% LTV s preplatením pokuty za predčasné splatenie inej banky, pokiaľ je úver splácaný aspoň 15 mesiacov
   • možnosť konsolidácie (spojenie) 2 úverov až do 100% LTV s preplatením pokuty za predčasné splatenie inej banky, pokiaľ sú oba úvery splácané aspoň 15 mesiacov
   • možnosť interného ohodnotenia nehnuteľnosti na základe starého znaleckého posudku a aktuálnych fotiek
   • banka dokáže financovať klienta už po 4 mesiacoch v zamestnaní, pričom priemerujú príjem 4/4

   Nevýhody hypotéky Prima banky
   • obmedzená výška hypotéky pri novej aj refinančnej hypotéke v závislosti od lokality zakladanej nehnuteľnosti a počtu žiadateľov
   • obmedzená výška LTV (percenta financovania) pri nových hypotékach – pri 1 žiadateľovi 70% LTV a 2 žiadateľoch 80% LTV
   • splatnosť hypotéky sa počíta od podpisu úverovej zmluvy, nie od čerpania
   • nie je možný odklad splátok
   • nie je možný reštart hypotéky
   • vo výročí fixácie banka ponúkne klientovi oveľa horšie podmienky ako pre nových klientov a nevedia tieto podmienky zmeniť
   • banka neakceptuje príjem zo zahraničia
   • banka neakceptuje príjem pre majiteľov s.r.o.
   • americkú (bezúčelovú) hypotéku banka neposkytuje
   • účet na vyplatenie hypotéky je bežný účet klienta

   Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v Prima banke ?

   Banka je vhodná najmä pre menej náročných klientov, ktorých hlavným cieľom je mať čo najnižšiu úrokovú sadzbu. Nosnou výhodou banky je možnosť refinancovania hypotéky/konsolidácie úverov z inej banky s preplatením pokuty a s LTV až do 100% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

   Hypotéka Unicredit banky


   Základné podmienky
   • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 0 €
   • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 €
   • Poplatok za vedenie účtu: 8 € (možnosť 100 % zľavy z poplatku, a to zasielaním kreditov na účet)
   • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: nie
   • Preplácanie kolkov na katastri: nie
   • Preplácanie znaleckého posudku: áno (za predpokladu uzatvorenia poistenia schopnosti splácať úver)
   • Typ úrokovej sadzby: „fixná“ (zľavy závisia od uzatvorenia ďalších produktov banky)

   Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky v Unicredit banke
   3 rokyod 0,69 % p.a.
   4 rokyod 0,89 % p.a.
   5 rokovod 0,99 % p.a.
   7 rokovod 1,09 % p.a.
   10 rokovod 1,29 % p.a.
   Úrokové sadzby pri 80% LTV a bez poistenia schopnosti splácať hypotéku.


   Výhody hypotéky Unicredit banky
   • banka akceptuje príjem klienta zamestnaného cez personálnu agentúru
   • možnosť akceptovať príjem z dohody v plnej výške (iba ako vedľajší príjem)
   • financovanie kúpy pozemku až do výšky 90% LTV bez ohľadu na lokalitu
   • pri SZČO možnosť výpočtu príjmu ako 50% z tržieb, u komorových pracovníkov až do výšky 60% z tržieb
   • výživné je možné akceptovať v plnej výške (iba ako vedľajší príjem)

   Nevýhody hypotéky Unicredit banky
   • najvyššia prirážka k 90% financovaniu na trhu (až 1%)
   • najnižšie kampaňové úrokové sadzby sú podmienené uzatvorením poistenia schopnosti splácať úver a zasielaním príjmu na účet
   • pri financovaní výstavby nehnuteľnosti je pri čerpaní tranží nutná návšteva pracovníka pobočky

   Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v Unicredit banke ?

   Za veľký benefit považujem akceptáciu príjmu u živnostníkov, pri ktorých vie banka vychádzať z tržieb za posledné ukončené zdaňovacie obdobie až do výšky 50%, pri vybraných profesiách až do 60%. Taktiež ideálna voľba pre klientov, ktorý plánujú kúpu pozemku a potrebujú čo najvyššie % financovania z kúpnej ceny.

   Hypotéka mBank


   Základné podmienky
   • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 0 €
   • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 €
   • Poplatok za vedenie účtu: 0 €
   • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: nie
   • Preplácanie kolkov na katastri: nie
   • Preplácanie znaleckého posudku: nie
   • Typ úrokovej sadzby: „fixná“ (zľavy závisia od uzatvorenia ďalších produktov banky)

   Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky v mBank
   FixáciaÚrok
   1 rok1,79 % p.a.
   3 roky1.39 % p.a.
   5 rokov1,39 % p.a.
   7 rokov1,54 % p.a.
   10 rokov1,79 % p.a.
   Úrokové sadzby pri 80% LTV a bez poistenia schopnosti splácať hypotéku


   Výhody hypotéky mBank
   • nadobudnutie pozemku až do výšky 80% hodnoty určenej znalcom banky (bez regionálnych rozdielov)
   • možná splatnosť až do 70. roku života, ak príjem hlavného žiadateľa tvorí aspoň 60% celkových príjmov všetkých žiadateľov
   • refundácia kúpy až do 36 mesiacov od nadobudnutia
   • splatnosť až 40 rokov
   • pre vybrané kategórie SZČO je možné pri uplatňovaní paušálnych výdavkov akceptovať príjem až ako 70% ich obratov
   • možnosť refinancovania hypotéky z inej banky bez dokladovania príjmu

   Nevýhody hypotéky mBank
   • najnižšie ponúkané úrokové sadzby bankou podmienené aktívnym využívaním bežného účtu a uzatvorením poistenia schopnosti splácať úver
   • relatívne vysoká prirážka k úrokovej sadzbe pri 90% financovaní
   • banka dokáže akceptovať príjem z s.r.o. len na základe vyplateného zisku
   • americká hypotéka len s prirážkou k úrokovej sadzbe
   • oproti konkurencií relatívne konzervatívne uznávanie hodnoty pri rodinných domoch

   Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v mBank ?

   Banka je vhodná najmä v prípadoch, kedy do hypotéky pristupuje starší spoludlžník s nižším príjmom ako má hlavný dlžník, nakoľko splatnosť sa v tomto prípade určuje podľa hlavného dlžníka. Benefitom je takisto splatnosť až 40 rokov, čo môže znížiť splátky hlavne mladým ľudom, ktorý riešia svoje prvé bývanie a musia si dobrať ďalší úver na dofinancovanie kúpnej ceny. Spolu s Unicredit bankou najvyššia akceptácia % financovania pri nadobudnutí pozemku.

   Hypotéka Poštová banka


   Základné podmienky
   • Poplatok za spracovanie pri novej hypotéke: 0 €
   • Poplatok za spracovanie pri refinančnej hypotéke: 0 €
   • Poplatok za vedenie účtu: 5 €
   • Preplácanie pokuty za prenos hypotéky z inej banky: nie
   • Preplácanie kolkov na katastri: nie
   • Preplácanie znaleckého posudku: nie
   • Typ úrokovej sadzby: „fixná“ (prirážky závisia od LTV)

   Aktuálny prehľad úrokových sadzieb hypotéky Poštovej banky
   FixáciaÚrokÚrokÚrok
   LTV do 70 %LTV do 80 %LTV nad 80 %
   1 rokod 0,50 % p.a.od 0,75 % p.a.od 1,75 % p.a
   2 rokyod 0,50 % p.a.od 0,75 % p.a.od 1,75 % p.a
   3 rokyod 0,50 % p.a.od 0,75 % p.a.od 1,75 % p.a.
   5 rokovod 0,70 % p.a.od 0,95 % p.a.od 1,95 % p.a.
   Úrokové sadzby bez poistenia schopnosti splácať hypotéku


   Výhody hypotéky Poštovej banky
   • minimálna doba trvania príjmu 3 mesiace (platí pre trvalý pracovný pomer)
   • ako doplnkový príjem vie banka akceptovať aj príjem z dohody (vo výške 60%)
   • možné akceptovať príjem pri SZČO ako 60% z faktúr za posledných 6 mesiacov
   • banka poskytuje americkú hypotéku bez prirážky k úrokovej sadzbe do do 80% LTV

   Nevýhody hypotéky Poštovej banky
   • nie je možné financovať výstavbu nehnuteľnosti
   • v súčasnosti má banka pozastavené dokladovanie príjmu zo zahraničia
   • príjem pri SZČO banka vypočítava iba zo základu dane (nie je možné vychádzať z obratov)
   • komorovým pracovníkov je možné akceptovať príjem maximálne ako 30% z obratov
   • pri LTV nad 70 % sú úrokové sadzby vysoko nad trhom

   Kedy by som odporúčal riešiť hypotéku v Poštovej banke ?

   Banka má výhodné úrokové sadzby pri refinancovaní hypotéky vo výročie fixácie z inej banky avšak iba za predpokladu, že zostatok aktuálnej hypotéky je maximálne do 70% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Zaujímavá je aj americká hypotéka.

   Porovnanie hypoték – záver

   Cieľom tohto detailného porovnania bolo vám ukázať do akej hĺbky sa dajú hypotéky porovnávať. Hypotéka nie je mnohokrát o úspore na úroku vo výške pár sto eur, ale mnohokrát hlavne o jej získaní. Existuje extrémne veľa metodický fínt, vďaka ktorým dokážete mať hypotéku schválenú vo vami požadovanej forme a rozsahu.

   Preto sa pri hypotéke vždy raďte s odborníkom!


   Dohodnite si nezáväznú konzultáciu

   Povedzte mi o vašich potrebách a požiadavkách.    Najčastejšie otázky týkajúce sa porovnania hypoték a hľadania najvýhodnejšej hypotéky

    Ktorá hypotéka je najvýhodnejšia?

    Pri výbere hypotéky je potrebné si uvedomiť, že nie vždy je najdôležitejšia len najnižšia úroková sadzba. Do celkových nákladov je potrebné zarátať aj náklady spojené s poplatkom za spracovanie, kolkami na kataster, znaleckým posudkom a poplatkom za vedenie bežného účtu. Okrem cenových parametrov je dôležité pozrieť sa aj na parametre metodické, nakoľko nie každá banka je vhodná pre každého klienta alebo na riešenie konkrétnych účelov.

    Ktorá banka je najlepšia na výstavbu nehnuteľnosti?

    Okrem celkovej preplatenosti (úroková sadzba, poplatky spojené s hypotékou) je dôležité si pripomenúť, že hypotéku na výstavbu nehnuteľnosti neposkytujú všetky banky na trhu. Pri výbere najlepšej ponuky je potrebné zamerať sa aj na to, ako konkrétna banka vypočítava budúcu hodnotu nehnuteľnosti, aký je postup uvoľňovania jednotlivých tranží, poplatky za nedočerpanie,

    Ktorá banka je najlepšia na refinancovanie alebo spájanie úverov?

    Dôvodom refinancovania hypotéky je obvykle snaha získať v konkurenčnej banke lepšie podmienky hypotéky, čím sa myslí najmä výhodnejšia úrokovú sadzbu a s ňou spojené zníženie mesačnej splátky. Pri refinancovaní je potrebné zamerať sa na parametre ako úroková sadzba, preplatenie poplatku za predčasné splatenie hypotéky v pôvodnej banke, aktuálne kampane bánk ale aj možnosť riešiť refinancovanie bez dokladovania príjmu. Predtým ako sa definitívne rozhodnete refinancovať hypotéku do inej banky, odporúčam najskôr informovať sa o možnosti dorovnania podmienok u svojej súčasnej banky.

    Ktorá banka je najlepšia na kúpu bytu/domu?

    Účel kúpa bytu alebo rodinného domu je v súčasnosti najčastejšia požiadavka klientov. Rozhodujúcim kritériom pri výbere konkrétnej banky je požadované LTV (výška úveru voči hodnote nehnuteľnosti). V tomto sú medzi bankami značné cenové aj metodické rozdiely. Určite je vhodné porovnať si aj prípadné poplatky za spracovanie, nutnosť dať si vypracovať vlastný znalecký posudok a ďalšie podmienky banky, ktorými podmieňujú výšku ponúkanej úrokovej sadzby.

    Ktorá banka je najlepšia na kúpu pozemku?

    Pri financovaní pozemkov sú medzi bankami výrazné rozdiely najmä v tom, koľko percent vedia poskytnúť klientom z hodnoty pozemku. Niektoré banky vedie síce poskytnúť až 90% z hodnoty pozemku no s vysokou prirážkou k úrokovej sadzbe. Zároveň však treba myslieť na to, že niektoré banky neposkytujú hypotéku na výstavbu, prípadne za nevyhovujúcich podmienok, čo spôsobí, že v budúcnosti bude potrebné hypotéku refinancovať aj s poplatkom za predčasné splatenie.

    Komentáre

    Ohodnoťte tento článok

    Priemerné hodnotenie: 4.9 / 5. Počet hodnotení: 69

    Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

    Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

    Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

    O autorovi

    Tomáš Gaňa

    Od roku 2012 do 2020 som pracoval v Tatra banke, kde som sa prioritne zameriaval na oblasť hypotekárnych úverov a poistných produktov. Za roky praxe v bankovom sektore som nazbieral množstvo skúsenosti, teoretických aj praktických, detailne som spoznal všetky procesy a získal množstvo kontaktov v bankách, poisťovniach, realitných kanceláriách aj na úradoch. Mojím cieľom je zvýšiť transparentnosť vo finančnom sprostredkovaní, poskytovať klientom informácie rýchlo, zrozumiteľným spôsobom a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v tejto oblasti.