Aká je pravdepodobnosť smrti, vzniku invalidity alebo rakoviny?

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Viete aká je pravdepodobnosť smrti, vzniku invalidity alebo diagnostikovania rakoviny? Poisťovníctvo je práve postavené na pravdepodobnosti a štatistike. 

Posledné mesiace sa spolu s analytikom aktívne venujeme dátam, ktoré majú prispieť k čo najkvalitnejšej analýze a nastaveniu rizík všetkých klientov. Naším cieľom bolo presne kvantifikovať mieru rizika pri najfatálnejších rizikách ako sú smrť, invalidita a diagnostikovanie rakoviny.

Aj napriek tomu, že máme spracované štatistiky pre všetky vekové kategórie, pre ilustráciu som v tomto článku použil vstupný vek človeka 35 rokov.

 

Pravdepodobnosť smrti

Na vypočítanie pravdepodobnosti smrti sme zanalyzovali úmrtnostné tabuľky štatistického úradu za rok 2018.

Grafy vyjadrujú pravdepodobnosť smrti muža/ženy vo veku 35 rokov t.j. koľko mužov/žien zo 100 sa nedožije veku 69 rokov a za akých príčin daný človek zomrie.

 

 

Pravdepodobnosť invalidity

Pravdepodobnosť invalidity sme vypočítavali z dát Sociálnej poisťovne ohľadom novopriznaných invalidných dôchodkov za rok 2018.

Grafy vyjadrujú pravdepodobnosť invalidity muža/ženy vo veku 35 rokov t.j. koľko mužov/žien zo 100 sa stane invalidom (čiastočným alebo plným) do 62 rokov a akou príčinou sa stane invalidom.

 

 

Pravdepodobnosť diagnostikovania rakoviny

Absolútnym fenoménom je rakovina. Tá tvorí na Slovensku 50% príčin plnej invalidity a zároveň tvorí nadpolovičnú väčšinu hlásených poistných udalostí z poistenia civilizačných chorôb. Zanalyzovali sme dáta Národného centra zdravotníckych informácií o počte incidencií zhubných nádorov za rok 2011. Žiaľ, aktuálnejšie dáta nie sú skompletizované a zverejnené.

Grafy vyjadrujú pravdepodobnosť diagnostikovania rakoviny u muža/ženy vo veku 35 rokov t.j. koľko mužov/žien zo 100 dostane rakovinu do 62 rokov a aký typ rakoviny je najčastejšie diagnostikovaný.

 

Záver

Začnem konštatovaním, že riziko je väčšie ako si všetci myslíme a uvedomujeme, potvrdzujú to aj iné štatistiky.

Aj napriek tomu, že som v tomto článku porovnával pravdepodobnosť len pre konkrétny vek 35 rokov, po prácnom preštudovaní všetkých vekov (od 18 do 60 rokov) je možné prijať určité všeobecné závery.

Pravdepodobnosť smrti do 69 roku života majú muži v každom veku cca 2,5x vyššiu ako ženy. Pravdepodobnosť vzniku invalidity do 62 roku života sa u oboch pohlaví drží na úrovni okolo 4-5% s pozvoľným klesaním pravdepodobnosti po 45 roku života. Pravdepodobnosť diagnostikovania rakoviny do veku 69 rokov sa u oboch pohlaví pohybuje počas celého života v rozmedzí 4 – 7%.

 

Komentáre

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 14

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.